Hvad er diversificering? Hvad er diversificering? Hvad er diversificering?

Hvad er diversificering?

Education

Saxo Group

Hvorfor skal man sprede sin risiko? 

Diversificering handler om at sprede sin risiko. Det er især vigtigt, når man investerer, så læs med her for at blive klogere på begrebet og på, hvordan man kan gøre.

Ved at investere tager man en risiko, da værdien af investeringen potentielt både kan svinge op og ned. Det kan være svært at forudse om der pludseligt opstår en ny krise – eller om der udbryder en handelskrig på tværs af lande, eller om oliepriserne f.eks. vil falde. Med andre ord, kan begivenheder rundt omkring i verden påvirke dine investeringer. Det er derfor vigtigt at sprede sin risiko over forskellige investeringer for at kunne styre risikoen og reducere muligheden for tab. 

Det er ikke spor anderledes for investeringer 


Du bør ikke sætte 100% af din formue i ét aktiv. At investere i ét og kun ét aktiv er for stor en satsning. Det kan være, at du vælger netop det aktiv, der ender med at give dig det bedste afkast. Men der er lige så stor sandsynlighed for, at du ender med at miste en betydeligt stor værdi, som koster dig meget af din formue. Det er sværere at udpege fremtidens vindere og tabere, end man skulle tro. I sidste halvdel af 1990'erne blev aktier i Enron Corporation handlet til 90,56 USD, som var en af favoritterne på Wall Street og blev udnævnt som "America’s Most Innovative Company" af magasinet Fortune seks år i træk fra 1996 til 2001. Ved udgangen af 2001 var Enron gået fallit og aktien var fuldstændig værdiløs. Investorerne tabte alle deres penge. Dårligt diversificerede investorer med mange Enron-aktier oplevede, at det meste af deres formue forsvandt.  

Undgå de store udsving 


Medmindre et aktiv er risikofrit, vil det sommetider stige og sommetider falde i værdi. Alle aktiver er forskellige. Nogle vil stige og falde mere end andre. Nogle stiger, når andre falder. Når de sammenholdes, udjævner disse forskelle de positive og negative udsving i din portefølje. Overvej aktiv A og aktiv B. 

Se tabel – Diversificeringens udjævnende effekt på afkast

Aktiv A stiger med 50%, når aktiv B falder med 25%, og aktiv B stiger med 40%, når aktiv A falder med 35%. Begge aktiver gennemgår perioder med store positive afkast og store negative afkast. De gør det bare på forskellige tidspunkter. En portefølje, der indeholder 50% af hvert aktiv, har lavere positive afkast, men den har til gengæld heller aldrig negative afkast. I alle tre tilfælde er det gennemsnitlige beregnede afkast 7,5%. Vejene til resultatet er forskellige, og stigninger og fald mindskes ved at eje begge aktiver.  

Helheden er bedre end summen af delene 

Se tabellen, der viser væksten for 100 USD med hvert aktivs afkast og den kombinerede portefølje med en 50/50-fordeling. 

Se tabel – Vækst af 100 USD 

Aktiv A har de mest ekstreme op- og nedture, hvilket har den pris, at investeringen på 100 USD falder til 95,06 USD i slutningen af periode 4. Aktiv B stiger til 110,25 på trods af, at det positive afkast er lavere end aktiv A’s positive afkast. Porteføljen, der har en blanding med 50% af aktiv A og 50% af aktiv B, er efter alle perioderne steget til 132,97 USD, hvilket er bedre end nogen af de enkelte aktivklasser. 

Risiko og afkast 


Aktiv A har den største risiko og det laveste afkast. 50/50-porteføljen har den laveste risiko og det højeste afkast. Generelt forventer investorer at blive kompenseret med højere afkast for at eje risikobetonede aktiver, men det er ikke tilfældet i dette eksempel. Hvad sker der? Med 50/50-porteføljen kan du delvist diversificere dig ud af den risiko, der er forbundet med at besidde ét af aktiverne alene. Generelt bliver du ikke kompenseret for acceptere risiko, som du kan diversificere dig ud af. 

Matematisk eksempel*

 

Diversificeringens udjævnende effekt på afkast

 

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Gennemsnitligt afkast

Aktiv A

50,0%

-35,0%

50,0%

-35,0%

7,5%

Aktiv B

-25,0%

40,0%

-25,0%

40,0%

7,5%

50/50

12,5%

2,5%

12,5%

2,5%

7,5%

 

 

 

 

 

 

 

Vækst af 100 USD

 

Periode 0

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Aktiv A

100,00 USD

150,00 USD

97,50 USD

146,25 USD

95,06 USD

Aktiv B

100,00 USD

75,00 USD

105,00 USD

78,75 USD

110,25 USD

50/50

100,00 USD

112,50 USD

115,31 USD

129,73 USD

132,97 USD

*Vi bestræber os på at gøre disse artikler så letlæselige og forståelige som muligt. Dog vil artiklerne nogle steder bestå at matematiske eksempler som supplement, da det gør det nemmere at forstå..

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.