Czym jest dywersyfikacja Czym jest dywersyfikacja Czym jest dywersyfikacja

Czym jest dywersyfikacja

Edukacja

Saxo Group

Zakładanie wymarzonej firmy 

Baterie to niesamowity produkt. Dzięki nim jesteśmy w stanie zasilić urządzenia elektryczne w dowolnym miejscu na świecie. Baterie AA są zdecydowanie najpopularniejszym typem, dlaczego więc nie założyć firmy zajmującej się ich sprzedażą? Wyobraź sobie, że masz stosy baterii AA - od podłogi do sufitu. Miliony baterii. Twój sukces lub porażka w tej sytuacji zależą całkowicie od zapotrzebowania na baterie AA, które prawdopodobnie waha się i spada bardziej, niż byś tego chciał. W takiej sytuacji prawdopodobnie zdecydujesz się na poszerzenie oferty produktów swojej firmy, aby ustabilizować strumień dochodów. 

Nie inaczej jest z inwestycjami 


Nie chcemy inwestować całego majątku w jedno aktywo. Inwestowanie w tylko jedno aktywo to zbyt duże ryzyko. Możesz wybrać takie, które okaże się najlepiej radzącym sobie ze wszystkich aktywów w historii. Jednak równie prawdopodobne jest, że istotnie straci na wartości i będzie Cię to kosztować znaczną część majątku. Określenie przyszłych zwycięzców i przegranych jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Pod koniec lat 90. firma Enron Corporation była notowana na poziomie 90,56 USD, stała się ulubieńcem Wall Street i przez sześć kolejnych lat, od 1996 do 2001 r., była okrzykiwana przez magazyn Fortune „najbardziej innowacyjną firmą Ameryki”. Pod koniec 2001 roku firma była już bankrutem i stała się bezwartościowa. Inwestorzy ponieśli straty. Wartości majątków inwestorów ze słabą dywersyfikacją, którzy posiadali duże pakiety akcji firmy Enron, załamały się.  

Łagodzenie fluktuacji 


O ile aktywo nie jest wolne od ryzyka, będą okresy, w których jego wartość będzie rosła, i takie, w których będzie spadała. Nie wszystkie aktywa są takie same. Wartość niektórych rośnie i spada bardziej niż innych. Jednocześnie wartość niektórych rośnie, gdy wartość innych spada. Gdy te aktywa znajdują się w tym samym portfelu, wspomniane różnice łagodzą fluktuacje jego wartości. Rozważmy aktywo A i aktywo B. 

Zobacz tabelę — Wyrównująca zwroty moc dywersyfikacji 

Wartość aktywa A rośnie o 50%, gdy wartość aktywa B spada o 25%, a wartość aktywa B rośnie o 40%, gdy wartość aktywa A spada o 35%. Oba aktywa przechodzą przez okres wysokich dodatnich zwrotów i wysokich ujemnych zwrotów. Przypada to po prostu w innym czasie. Portfel, w którym znajduje się po 50% każdego z tych aktywów, ma niższe dodatnie zwroty, ale nigdy nie ma zwrotów ujemnych. We wszystkich trzech przypadkach średni zwrot wynosi 7,5%. Dzięki posiadaniu obu aktywów fluktuacje wyglądają inaczej i skoki oraz spadki są mniejsze.  

Całość jest lepsza niż suma poszczególnych części 

Przyjrzyj się tabeli ilustrującej wzrost 100 USD przy podanych zwrotach z każdego z aktywów i portfela z udziałem tych aktywów w podziale 50/50. 

Zobacz tabelę — wzrost 100 USD 

Aktywo A cechują ekstremalne wzrosty i spadki, wskutek czego inwestycja o wartości 100 USD spada do wartości 95,06 USD na koniec 4. okresu. Wartość aktywa B rośnie do 110,25 USD, mimo że jego dodatnie zwroty są niższe od aktywa A. Wartość portfela z 50% udziałem aktywa A i 50% udziałem aktywa B na koniec każdego okresu rośnie do 132,97 USD, co jest wartością wyższą niż w przypadku każdego z aktywów w ujęciu jednostkowym. 

Ryzyko i zwrot 


Aktywo A wiąże się z najwyższym ryzykiem i daje najniższy zwrot. Portfel 50/50 charakteryzuje się najniższym ryzykiem i najwyższym zwrotem. Inwestorzy ogólnie oczekują rekompensaty za posiadanie bardziej ryzykownych aktywów w postaci wyższych zwrotów, ale w tym przykładzie tak się nie dzieje. Co się wydarzyło? Dzięki portfelowi 50/50 udało się zdywersyfikować część ryzyka związanego z posiadaniem każdego z aktywów. Ogólnie rzecz biorąc: nie otrzymujemy rekompensaty za zaakceptowanie ryzyka, które można zdywersyfikować. 

Matematyka na bok*

Wyrównująca zwroty moc dywersyfikacji

Okres 1

Okres 2

Okres 3

Okres 4

Średni zwrot

Aktywo A

50,0%

-35,0%

50,0%

-35,0%

7,5%

Aktywo B

-25,0%

40,0%

-25,0%

40,0%

7,5%

50/50

12,5%

2,5%

12,5%

2,5%

7,5%

Wzrost 100 USD

Okres 0

Okres 1

Okres 2

Okres 3

Okres 4

Aktywo A

100,00 USD

150,00 USD

97,50 USD

146,25 USD

95,06 USD

Aktywo B

100,00 USD

75,00 USD

105,00 USD

78,75 USD

110,25 USD

50/50

100,00 USD

112,50 USD

115,31 USD

129,73 USD

132,97 USD

* Dążymy do tego, aby nasze artykuły były jak najbardziej przystępne i w miarę możliwości pozbawione skomplikowanych obliczeń. Jednak odrobina matematyki sprawia, że materiał staje się łatwiejszy do zrozumienia.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.