Implementering af bæredygtig investering Implementering af bæredygtig investering Implementering af bæredygtig investering

Implementering af bæredygtig investering

Education

Saxo Group

Alternativer til implementering 

Enkeltpersoner, regeringer og samfundet vil gerne have store virksomheder til at agere mere etisk korrekt og bæredygtigt. Den stigende popularitet af bæredygtige investeringsprodukter viser, at mange investorer har det på samme måde. Det er vigtigt at huske på, at der er forskel på bæredygtige investeringsprodukter. Der er mange måder at implementere en bæredygtig investeringsstrategi på. Disse omfatter socialt ansvarlig investering (SRI – Socially Responsible Investing), investering med fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG – Environmental, Social and Governance) samt impact-baseret investering. 

Socialt ansvarlig investering ESG-investeringImpact-baseret investering
StrategiEliminer selskaber, der er involveret i uønskede brancher.Invester i selskaber, der er ansvarlige og gør fremskridt med hensyn til deres ESG-praksisser.Invester i specifikke bæredygtige investeringer
MarkedsdækningBestemte udelukkede brancherBrancher kan muligvis være udelukkede eller ikke udelukkedeBegrænset
IndvirkningIndirekteIndirekteMålrettet og indirekte
AfkastMarkedMarkedPå niveau med eller under markedet
Socialt ansvarlig investering 

Socialt ansvarlig investering (SRI) er en type bæredygtig investering, der udelukker investeringer i selskaber, der ikke lever op til en vis standard for miljøhensyn, sociale forhold og/eller god selskabsledelse. SRI-porteføljer kaldes ofte for "sin-free" porteføljer. Der er mange typer forretningsaktiviteter, der kan give anledning til udelukkelse. Disse aktiviteter omfatter produktion og distribution af pornografi og lignende, alkohol, militære våben, kontroversielle våben, fossile brændsler, gambling, palmeolie, tobak og meget andet. Listen over udelukkede investeringer er unik for hver investor eller hvert investeringsprodukt. Hvis du køber en SRI-baseret ETF eller investeringsforening, vil typerne af udelukkede investeringer måske eller måske ikke stemme overens med din foretrukne liste med udelukkelser. 

ESG 

ESG står for "Environmental, Social and Governance", men refererer også til en række strategier for bæredygtig investering. Disse strategier søger at udvælge investeringer i selskaber, hvis ESG-praksisser ligger over gennemsnittet, eller som gør fremskridt med deres ESG-praksisser. Best-in-class, tilting og tematisk fokus er blandt underkategorierne. Husk på, at disse underkategorier ikke udelukker hinanden. 

Best in class 

Denne type ESG-implementering forsøger at udvælge de selskaber, der har de bedste ESG-tal. En måde at gøre det på er at udvælge de bedste selskaber inden for hver branche. I dette tilfælde er der medtaget brancher, som er udelukket fra SRI-investering, hvor kun dem, som har de bedste karakteristika, er medtaget. En anden måde at implementere denne strategi på er ved udelukkende at vælge selskaber med en vis ESG-score eller potentiale til forbedring. I dette tilfælde kan der være nogle brancher, hvor ingen selskaber opfylder kravene. 

Tilting 

Denne type ESG-implementering overvægter investeringer med høje ESG-tal og undervægter investeringer med lave ESG-tal. Alle investeringer i det markedskapitaliseringsvægtede benchmark bevares, men vægtningen ændres for at afspejle ESG-tallene. 

Tematisk fokus 

Denne type ESG-implementering fokuserer på en bestemt komponent i ESG, miljø, sociale forhold eller god selskabsledelse. 

Impact-baseret investering

Impact-baseret investering søger at skabe en positiv, målelig social og miljømæssig påvirkning sammen med finansielle afkast. Der kan sommetider være kompromisser mellem den miljømæssig eller sociale påvirkning og det finansielle afkast, hvilket betyder, at de finansielle afkast kan være lavere i forhold til andre typer af investering. Investeringer sker ofte i bestemte projekter, f.eks. et kloakerings- og vandrensningsprojekt eller en virksomhed, der udvikler miljøvenlige teknologier. Impact-investering kan således betragtes som miljømæssig og social venturekapital. 

Globale ressourcer 

FN, OECD og ILO udstikker retningslinjer, normer og leverer yderligere ressourcer.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.