Warunki zawierania transakcji dotyczących funduszy inwestycyjnych

Show trading conditions for:

W przeciwieństwie do akcji fundusze są zwykle przedmiotem obrotu raz dziennie.

Każdy fundusz ma punkt wyceny, przypadający zwykle w europejskie popołudnie każdego dnia roboczego. W chwili wyceny zarządzający funduszem oblicza wartość na jednostkę na podstawie wartości inwestycji bazowych. Jest to cena, po jakiej jednostki są kupowane i sprzedawane. Odzwierciedla ona dokładną wartość inwestycji bazowych w momencie obliczania.

Zażądanie wykonania transakcji oznacza utworzenie zlecenia, które zostanie wykonane w następnym punkcie wyceny.

W związku z tym inwestor nie zna ceny, po której zostanie przeprowadzona transakcja, ponieważ zostanie ona dopiero ustalona w przyszłości — na podstawie wartości aktywów bazowych w funduszu w następnym punkcie wyceny (cena terminowa).

Wszystkimi funduszami oferowanymi przez Saxo można handlować codziennie, jednak przy inwestowaniu w fundusze sugerowany jest zwykle szerszy horyzont inwestycyjny.

Funduszami handluje się bezpośrednio z zarządzającym funduszem inwestycyjnym.

Zarządzający funduszem tworzy lub wykupuje jednostki na podstawie codziennych transakcji w ramach funduszu. Dlatego liczba jednostek w obiegu zmienia się z dnia na dzień.

Inwestorzy otrzymują jednostki ułamkowe jako alokację opartą na wycenie aktywów bazowych.

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się różnymi minimalnymi kwotami subskrypcji zależnymi od warunków określonych przez zarządzającego funduszem. Informacje na ten temat znajdują się w zleceniu transakcji.

Minimalne kwoty inwestycji zaczynają się od 0 EUR lub 1 jednostki, ale większość oscyluje w okolicy 1000 EUR/USD.

Subskrypcje dokonywane są w walucie instrumentu, a nie w walucie rachunku.

Tworzenie subskrypcji / inwestowanie na podstawie liczby jednostek nie jest możliwe.

Jeśli klient zainwestował już w fundusz i chce zainwestować w niego ponownie, zastosowanie będzie mieć inne minimum. Jest to znacznie mniejsza kwota niż wstępna kwota subskrypcji.

Funduszami można handlować online w dowolnym momencie. Podlegają one wyznaczanym w przyszłości cenom terminowym, a transakcje są zawierane wyłącznie w następnym przypadającym punkcie wyceny funduszu.

Punkt wyceny funduszu jest ustalany dla każdego funduszu osobno, ale przypada zwykle w europejskie popołudnie każdego dnia roboczego.

Przesyłając żądanie subskrypcji lub umorzenia na platformie, inwestor zawiera wiążące zlecenie kupna/sprzedaży. Cena i wykonanie zwykle mają miejsce w następnym punkcie wyceny.

Inwestorzy nie mogą anulować zleceń.

Niepowodzenie zlecenia z powodu procesu tworzenia/umorzenia jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ podaż jednostek/akcji nie jest ograniczona. W mało prawdopodobnym przypadku niepowodzenia transakcji Saxo Bank nie ponosi za to odpowiedzialności.

Subskrypcja (kupno) — wyrażone w walucie instrumentu.

Zbycie (sprzedaż) — wyrażone w wartości LUB liczbie jednostek.

Cena widoczna na platformie dla funduszu w zleceniu transakcji to ostatnia znana cena NAV.

Fundusze są wyceniane dla kontraktów forward, a cena otrzymywana dla kupna lub sprzedaży nie będzie znana do czasu po wykonaniu transakcji z pomocą zarządzającego funduszem inwestycyjnym.

Idealne wstrzelenie się z inwestycją w perspektywie intra-day dla danych inwestycji jest bardzo trudne.

Celem funduszu jest spełnianie długoterminowych celów inwestycyjnych, a nie day trading. Horyzont realizacji celów ustala się dla lat, a nie tygodni czy miesięcy.

Zlecenie zakupu przyjmowane jest przez Saxo i wysyłane do realizacji za pośrednictwem osoby zarządzającej funduszem inwestycyjnym w następnym dostępnym punkcie wyceny.

Do czasu realizacji zlecenie będzie znajdowało się w obszarze Zlecenia. Kwota pod zakup zostanie zarezerwowana i dlatego nie będzie dostępna dla innych transakcji.

Saxo Bank nie naliczy prowizji i opłat powierniczych w przypadku inwestycji w fundusze. Możemy to zrobić, ponieważ tak jak inni dostawcy otrzymujemy niewielką opłatę retrocesyjną od dostawcy funduszu.

W przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne klient musi wnieść opłatę za zarządzanie do dostawcy funduszu. Opłata może różnić się w zależności od funduszu.

Więcej informacji na temat naszych opłat ogólnych znajdziesz tutaj.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Możesz łatwo otworzyć rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskać dostęp do wszystkich klas aktywów.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.