Handelsbetingelser for aksjefond

Vis handelsbetingelser for:

I motsetning til aksjer omsettes fond vanligvis én gang per dag.

Hvert fond har et verdsettelsestidspunkt, normalt på ettermiddagen (europeisk tid) hver arbeidsdag. På dette tidspunktet beregner fondsforvalteren verdien per andel, basert på verdien av de underliggende investeringene. Dette er prisen som andelene blir kjøpt og solgt til. Og den gjenspeiler nøyaktig verdi av de underliggende investeringer på beregningstidspunktet.

Hvis du legger inn en ordre, legges den på vent til neste verdsettingstidspunkt.

Derfor kan ikke investoren vite hvilken pris handelen utføres til, fordi den fastsettes i fremtiden – basert på verdien av de underliggende aktiva i fondet ved neste verdsettingstidspunkt, dvs. på fremtidig basis.

Alle fondene som tilbys av Saxo kan omsettes på daglig basis, men når du investerer i fond, er den anbefalte tidshorisonten vanligvis lenger.

Fondene handles direkte med fondsforvalteren.

Fondsforvalteren oppretter eller innløser andeler basert på daglige transaksjoner i fondet. Derfor vil antall andeler i sirkulasjon svinge fra dag til dag.

Investorene vil tildeles brøkandeler basert på verdsettelsen av de underliggende aktiva.

Fondene har forskjellige krav til minstetegning, avhengig av vilkårene som er satt av fondsforvalteren. Du finner denne informasjonen i handelsvinduet.

Minsteinvesteringsbeløpet begynner på 0 EUR eller 1 andel, men de fleste opererer med rundt 1000 EUR/USD.

Tegninger gjøres i instrumentets valuta, og ikke i kontovalutaen.

Det er ikke mulig å tegne i antall andeler.

Hvis en kunde allerede er investert i et fond og ønsker å investere mer, vil en annen minstestørrelse gjelde. Denne er betydelig lavere enn det opprinnelige tegningsbeløpet.

Fond kan handles på nettet når som helst. Prisen for fond fastsettes i fremtiden og utførelsen skjer først på det neste verdsettingstidspunktet for fondet.

Verdsettingstidspunktet bestemmes av fondet, men vanligvis er det om ettermiddagen (europeisk tid) hver virkedag.

Ved å sende inn en tegning eller innløsning via plattformen inngår investoren en bindende kjøp-/salgsordre. Prisen og utførelsen skjer vanligvis på det neste verdsettingstidspunktet.

Investorer kan ikke kansellere ordrer.

Det er ekstremt usannsynlig at det forekommer feil ved ordreutførelsen, blant annet fordi det ikke er noe begrenset tilbud av tilgjengelige andeler. Hvis det likevel skulle forekomme feil ved utførelsen av en ordre, kan ikke Saxo Bank holdes ansvarlig.

Tegning (Kjøp) i verdi denominert i instrumentvalutaen.

Innløsning (Salg) kan være enten i verdi ELLER antall andeler.

Prisen for et fond som du kan se på plattformen, er den sist kjente NAV-prisen.

Den faktiske prisen for kjøp eller salg av et fond fastsettes i fremtiden, og vil ikke bli kjent før etter at orden er utført hos fondsforvalteren.

Det er ekstremt vanskelig å time en handel basert på de daglige svingningene til de underliggende investeringene.

Formålet med fond er å oppfylle langsiktige investeringsmål, ikke daytrading. Horisonten er vanligvis år snarere enn uker og måneder.

Forespørsler om å tegne (kjøpe) mottas av Saxo og sendes til fondsforvalteren. Ordren utføres ved neste verdsettelsestidspunkt.

Inntil ordren er blitt utført, står den oppført under Ordre. Beløpet som det er tegnet for vil være reservert og derfor ikke tilgjengelig for annen handel.

Saxo Bank belaster null kurtasje og null forvaringsgebyr når du investerer i fond. Vi kan gjøre dette ettersom vi, i likhet med andre tilbydere, får betalt et beskjedent vederlag av fondsleverandøren.

Når du investerer i verdipapirfond, betaler du et forvaltningsgebyr til fondsleverandøren, som kan variere fra fond til fond.

Du finner mer informasjon om generelle kostnader og gebyrer her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.