Podmínky obchodování podílových fondů

Show trading conditions for:

Na rozdíl od akcií se fondy obchodují jednou za den.

Každý fond má bod ocenění, ke kterému většinou dojde v odpoledních hodinách evropského pracovního dne. V dané chvíli vypočítá správce fondu hodnotu za jednotku na základě hodnoty podkladových investic. To je cena, za kterou se jednotky nakupují a prodávají. Odráží přesnou hodnotu podkladových investic v čase výpočtu.

Žádost o obchod znamená, že se pokyn podrží do příštího bodu ocenění.

Investor tedy nezná cenu, za kterou se obchod provede, protože bude stanovena v budoucnosti na základě hodnoty podkladových aktiv fondu v následujícím bodě ocenění, tj. v budoucnosti.

Všechny finanční prostředky nabízené společností Saxo mohou být obchodovány denně, avšak při investování do fondů je navrhovaný časový horizont obvykle delší investiční horizont.

Fondy se obchodují přímo se správcem fondů.

Správce fondů bude vytvářet nebo uplatňovat podílové jednotky na základě denních transakcí v rámci fondu. Proto počet jednotek v oběhu každý den kolísá.

Investoři dostanou zlomkové jednotky jako příděl na základě ocenění podkladových aktiv.

Fondy vyžadují různé minimální vstupní částky v závislosti na podmínkách nastavených správcem fondů. To je uvedeno v trade ticketu.

Minimální částky investice začínají na 0 EUR nebo 1 jednotce, ale většina se pohybuje kolem 1,000 EUR/USD.

Předplatné se hradí v měně instrumentu, nikoli v měně účtu.

Není možné provést předplatné/investici pomocí počtu jednotek.

Pokud již klient investoval do fondu a chce dále investovat, bude platit jiné minimum. Je výrazně nižší než počáteční částka předplatného.

Fondy lze kdykoli obchodovat online; fondy jsou předem oceněny a k realizaci dochází pouze v následujícím dostupném bodě ocenění fondu.

Bod ocenění určuje fond, ale všeobecně je to každý evropský pracovní den odpoledne.

Odesláním žádosti o předplatné nebo odkup vstupuje investor v platformě do závazného pokynu pro nákup/prodej; cena a plnění obvykle proběhnou v příštím bodě ocenění.

Investoři nemohou zrušit pokyn.

Je velmi nepravděpodobné, že by došlo k chybě pokynu v průběhu vytvoření/odkupu, protože neexistuje omezení nabídky jednotek/akcií. V nepravděpodobném případě nezdařeného obchodu nenese Saxo Bank žádnou odpovědnost.

Předplatné (nákup) v hodnotě měny daného nástroje.

Odkup (prodej) může proběhnout podle hodnoty nebo podle počtu jednotek.

Cena zobrazená v platformě za fond v trade ticketu je poslední známá cena čisté hodnoty aktiv (NAV).

Fondy jsou naceněné za forward cenu a cena získaná za nákup nebo prodej není známá, dokud správce fondů neprovede realizaci.

Načasování obchodu je z pohledu pohybů v rámci jednoho dne velmi komplikované.

Smyslem fondu je splnit cíl dlouhodobé investice, nikoli denní obchodování. Investiční horizont je zpravidla v řádu let, spíše než v týdnech nebo měsících.

Saxo zachytí žádost o předplatné (nákup) a odešle ji k realizaci správci fondů v příštím dostupném bodě ocenění.

Až do realizace bude pokyn uveden v seznamu Pokyny. Předplacená částka se rezervuje, a proto není dostupná pro jiné obchodování.

Saxo Bank vám nebude účtovat žádnou provizi ani poplatky za úschovu, pokud investujete do fondů. Je to možné, protože nám poskytovatel fondu platí malý retrocesní poplatek, stejně jako ostatním poskytovatelům.

Při investování do podílových fondů zaplatíte manažerský poplatek poskytovateli fondu, který může být pro každý fond jiný.

Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a sazbách zde.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Účet u Saxo si otevřete pouze v několika krocích a získáte přístup ke všem třídám aktiv.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.