Co to jest dywersyfikacja i i dlaczego jest ważna Co to jest dywersyfikacja i i dlaczego jest ważna Co to jest dywersyfikacja i i dlaczego jest ważna

Co to jest dywersyfikacja i i dlaczego jest ważna

Thought Starters 3 min na przeczytanie

Saxo Group

Podsumowanie:  Kiedy budujesz portfel, normalnym jest inwestowanie w to, co znasz najlepiej - kilka nazw technologii, które lubisz lub znane akcje z rodzimego rynku. Ale chociaż może to dać ci portfel, który czuje się komfortowo, jest on daleki od stabilnego. Dlaczego? Ponieważ brakuje w nim jednego kluczowego elementu: dywersyfikacji.


Co to jest dywersyfikacja i dlaczego powinieneś zdywersyfikować swój portfel?

Kiedy dywersyfikujesz swój portfel, rozkładasz swoje pieniądze na różne inwestycje. Oznacza to, że Twoje całkowite inwestycyjne gniazdko nie jest zbyt mocno obciążone jedną rzeczą - więc jeśli Twoje ulubione akcje technologiczne nagle staną się niestabilne lub Twój rodzimy rynek zanotuje dramatyczny spadek, Twój portfel jako całość nie będzie tak bardzo narażony.

Mniejsze ryzyko to tylko jedna z korzyści płynących z dywersyfikacji portfela. Rozszerzenie sieci inwestycyjnej - w miarę możliwości na cały świat - oznacza również, że będziesz w stanie wychwycić więcej okazji na rynkach finansowych.

Pamiętasz ogromne wzrosty na chińskich rynkach akcji w latach 2014-15? Albo rajd Tesli w 2020 roku? Rozciągając mięśnie inwestycyjne i dodając różne aktywa, nie tylko zachowasz bardziej zrównoważony portfel, ale także będziesz w lepszej pozycji, aby znaleźć nowe możliwości na całym świecie.

Posiadanie dobrze zdywersyfikowanego portfela zazwyczaj prowadzi również do mniejszej zmienności zysków. W przypadku zaledwie kilku inwestycji, wyniki portfela mogą się znacznie różnić z roku na rok, podczas gdy szerszy zakres inwestycji ma tendencję do generowania bardziej stabilnych wyników.

Jak zbudować zdywersyfikowany portfel?

Podjęcie początkowej decyzji o dywersyfikacji jest łatwe, ale określenie, w co inwestować i jaka liczba inwestycji jest nieco trudniejsza.

Określenie, w co inwestować

Na początek należy rozważyć posiadanie mieszanki różnych klas aktywów, takich jak akcje, ETF-y, obligacje i towary. Poprzez inwestycje w te różne klasy aktywów można uzyskać dalszą dywersyfikację, wybierając różne rodzaje poszczególnych inwestycji w ramach wybranych klas aktywów.

Jednym z łatwych sposobów jest przeglądanie różnych klas aktywów i filtrowanie inwestycji na podstawie różnych kryteriów. W SaxoTraderGO/Saxoinvestor możesz użyć funkcji Skanera, aby znaleźć poszczególne inwestycje w oparciu o takie filtry, jak geografia, branża, emitent obligacji i kapitalizacja rynkowa.

Innym sposobem budowania zdywersyfikowanego portfela jest zastosowanie tematycznego podejścia inwestycyjnego, w którym zaczynasz wybierać kilka tematów inwestycyjnych lub długoterminowych trendów rynkowych, w które wierzysz. W SaxoTraderGO i SaxoInvestor można znaleźć dużą pulę długoterminowych tematów inwestycyjnych i koszyków akcji SaxoBanku, które są ręcznie wybierane pod kątem ich przyszłego potencjału wzrostu. Tematy te sięgają od zrównoważonego rozwoju po cyfryzację i zawierają inspirujące listy inwestycyjne z instrumentami rozłożonymi w różnych regionach geograficznych, branżach i wielkościach spółek, co daje Ci dobrze zdywersyfikowaną ekspozycję na temat, w który wierzysz.

Jeśli wolisz "kupić cały temat" zamiast inwestować w pojedyncze instrumenty, możesz zdecydować się na inwestycję w jeden z powiązanych z wybraną branżą funduszy ETF, co daje Ci natychmiastową zdywersyfikowaną ekspozycję na temat poprzez tylko jedną inwestycję.

Jaka jest idealna liczba inwestycji?

Chociaż istnieją różne opinie na temat optymalnej liczby inwestycji w zdywersyfikowanym portfelu, nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Jednakże, jako ogólna zasada, większość inwestorów (zarówno detalicznych jak i profesjonalnych) posiada w swoim portfelu co najmniej 15-20 instrumentów.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.