Pozycje krótkie - jak wykorzystać spadki na rynkach Pozycje krótkie - jak wykorzystać spadki na rynkach Pozycje krótkie - jak wykorzystać spadki na rynkach

Pozycje krótkie - jak wykorzystać spadki na rynkach

Peter Siks

Podsumowanie:  Większość inwestorów kupuje akcje z oczekiwaniem, że ich wartość będzie rosła: prosta strategia "kup i trzymaj". Jeśli spojrzeć na długoterminowe wykresy rynku akcji, jest to właściwa strategia. W końcu w długim okresie rynek akcji rośnie - w lingwistyce finansowej nazywa się to iwnestowaniem w pozycje długie. W przeciwieństwie do tego, można również inwestować na krótko.


Co to jest short?

Krótko mówiąc, krótka sprzedaż polega na tym, że sprzedajesz coś, czego nie posiadasz, w nadziei, że później odkupisz to za mniejszą cenę. Jeśli to się uda, osiągasz zysk.

Koncepcja ta może być trudna do zrozumienia. Jak można sprzedać coś, czego się nie posiada? W życiu codziennym istnieje niewiele przykładów pozycji krótkich. Ale na giełdzie jest to sposób na skorzystanie ze spadających cen.

Porównanie pozycji krótkiej i długiej

Wejście w pozycję krótką i długą można porównać do termometru. Jeśli oczekujesz wzrostu cen na rynku i posiadasz długą pozycję, wtedy twoja pozycja jest dodatnia - innymi słowy, powyżej zera. Jeśli nie masz żadnej pozycji (a więc tylko gotówkę), wtedy jest to zero stopni.  Jeśli masz krótką pozycję, wtedy twoja pozycja jest faktycznie ujemna. Innymi słowy, poniżej zera.

Jak zrobić shorta na rynku?

Shorting to skomplikowany manewr finansowy, który wymaga, abyś wiedział w co się pakujesz. Z czasem jednak staje się coraz bardziej popularnym i prostszym zajęciem. Shorting najłatwiej przeprowadzić za pomocą instrumentów pochodnych. Są to produkty, które są pochodną aktywa bazowego, a ruch ceny aktywa bazowego determinuje cenę instrumentu pochodnego. Produkty, które są dostępne do shortowania rynku to: turbo, futures, inverse ETF, CFD i opcje. Dostępność tych produktów może się różnić w zależności od regionu.

Należy pamiętać, że instrumenty pochodne to złożone produkty, które są odpowiednie tylko dla zaawansowanych inwestorów. Istotne jest, abyś zrozumiał, jak działają (i jakie jest związane z nimi ryzyko) przed rozpoczęciem inwestycji.

1. Shorting za pomocą kontraktów futures

Jak już wspomniano, istnieje kilka sposobów na shortowanie. Często stosowaną metodą jest shortowanie futures na ważny indeks, taki jak S&P 500. Kontrakt futures to umowa, w której uzgadnia się cenę za możliwą przyszłą dostawę (lub rozliczenie finansowe) w dniu wygaśnięcia. Kupując kontrakt futures, tworzysz długą pozycję. Sprzedając go, tworzysz krótką pozycję. Kontrakty terminowe mogą być przedmiotem codziennego obrotu i nie muszą być przechowywane w portfelu do momentu zapadalności.

Przyjrzyjmy się mini kontraktowi terminowemu na S&P 500 jako przykładowi. Ten kontrakt terminowy ma wielkość 50-krotności samego indeksu. Nazywa się go mini future, ponieważ standardowy kontrakt future na S&P 500 ma rozmiar kontraktu 250 razy większy od indeksu.

Załóżmy, że indeks ten handluje w okolicach 4.100 punktów i Twoim zdaniem rynek spadnie do około 3.800 punktów. Aby na tym skorzystać, sprzedasz 5 mini kontraktów futures na S&P 500 po cenie 4.100. Jeśli Twój pogląd jest słuszny i rynek osiągnie poziom 3.800 punktów, zarobisz 300 punktów na indeksie. Mierząc w dolarach, masz zysk. Ale ile? Twój zysk wyniósłby 300 punktów * 50 (wielkość kontraktu) * 5 (liczba kontraktów) = 75 000 USD. Ale pamiętaj, że zajmując tę pozycję stworzyłbyś krótką ekspozycję w wysokości 50 * 4,100 * 5 = 1,025,000 dolarów. Każdy procent wzrostu rynku prowadzi do straty w wysokości 10 250 USD!

Aby obliczyć swoją ekspozycję, pomnóż rozmiar kontraktu z obecnym poziomem indeksu i będziesz znał swoją ekspozycję na przyszłość.

Należy również pamiętać, że wejście w krótką pozycję spowoduje konieczność wniesienia depozytu zabezpieczającego (forma zabezpieczenia). Dzieje się tak dlatego, że nie ma początkowej wymiany pieniędzy, jeśli sprzedajesz (lub kupujesz) futures. Jest tylko umowa, a rozliczenie finansowe nastąpi w przyszłości. Oznacza to, że musisz mieć wystarczający kapitał na swoim koncie inwestycyjnym, aby móc sprzedać futures (zawrzeć umowę) w pierwszej kolejności.

2. Inverse ETF

Innym sposobem na shortowanie rynku jest inverse ETF. Normalny ETF śledzi aktywo bazowe, najczęściej indeks. Jeśli aktywo wzrasta, ETF wzrośnie i odwrotnie. Inverse ETF działa w odwrotny sposób. Codziennie będzie poruszał się w kierunku przeciwnym niż indeks bazowy. Jeśli więc indeks bazowy spadnie, inverse ETF zyska na cenie (i odwrotnie). Jest to również metoda shortowania rynku. Jeśli kupujesz inverse ETF, to shortujesz rynek.

Blisko spokrewniony z tym jest leveraged inverse ETF. Do inverse ETF dodawany jest element dźwigni, więc procentowa zmiana indeksu bazowego będzie pomnożona przez współczynnik dźwigni. Zazwyczaj ten współczynnik dźwigni jest dwa lub trzy razy większy od dziennej zmiany procentowej indeksu bazowego.

3. Kupno opcji put

Trzecim sposobem na shortowanie rynku jest wykorzystanie opcji. Nabywca opcji put ma prawo do sprzedaży aktywa bazowego po z góry określonej cenie (cena wykonania) przez z góry określony czas (do wygaśnięcia). Kupno opcji put może być traktowane jako zabezpieczenie istniejącej długiej pozycji.

Jeśli jednak inwestor nie posiada instrumentu bazowego, długa opcja put może być traktowana jako sposób na skrócenie rynku, ponieważ długa opcja put wzrośnie w cenie, jeśli rynek spadnie.

Istnieją opcje put dostępne na poszczególne akcje, ale także na większość indeksów. Daje to inwestorowi możliwość stworzenia krótkiej pozycji na rynku, gdzie premia zapłacona za opcję put jest maksymalną stratą.

Przyjrzyjmy się przykładowi. Powiedzmy, że S&P 500 jest notowany na poziomie 4.100 i mamy opcję put na prawie trzy miesiące do przodu po cenie 4.000 USD, która notowana jest w okolicach 131 USD. Ponieważ wielkość kontraktu tej opcji wynosi 100, Twoja początkowa inwestycja wynosiłaby 13.100 USD. Załóżmy następnie, że indeks S&P 500 spadnie do 3.800 w tym miesiącu, wtedy wartość tej opcji put wyniosłaby 200 USD (cena wykonania 4.000 minus rzeczywisty poziom indeksu w tym momencie, który ustaliliśmy na 3.800). Innymi słowy, masz prawo do sprzedaży za 4.000, podczas gdy rzeczywista cena wynosi 3.800. To wyznacza wartość tego prawa na co najmniej 200 USD. Jeśli pomnożymy to przez wielkość kontraktu wynoszącą 100, wartość jednej opcji put wyniesie 20 000 dolarów.

W skrócie

Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem typu "kup i trzymaj", wchodzenie w krótkie transakcje prawdopodobnie nie jest częścią Twojej strategii inwestycyjnej. Być może wiesz, że istnieje taka możliwość, ale nie stosujesz tej wiedzy w praktyce. Co innego, jeśli jesteś bardziej aktywnym traderem. Pozycje short mogą dodać wartość do Twojej strategii. W końcu, sprzedając pozycję, skorzystasz na spadającym rynku. Bądź jednak świadomy ryzyka związanego z krótką pozycją na rynku, zwłaszcza w przypadku produktów lewarowanych. W przypadku, gdy wartość rynku wzrośnie (a Ty stracisz pieniądze), ważne jest, aby zachować ścisłe podejście do zarządzania ryzykiem.

Krótko mówiąc, wejście w pozycję krótką to dodatkowy sposób reagowania na "przewidywane ruchy na rynku akcji". A dla aktywnego tradera nie ma znaczenia, czy ten ruch jest w górę czy w dół. Jest to coś, o czym warto pomyśleć, zwłaszcza w niestabilnych i niepewnych warunkach rynkowych.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Twoja inwestycja może stracić na wartości.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.