Nadchodzi zima - Prognozy Saxo Banku na IV kw. Nadchodzi zima - Prognozy Saxo Banku na IV kw. Nadchodzi zima - Prognozy Saxo Banku na IV kw.

Nadchodzi zima - Prognozy Saxo Banku na IV kw.

Steen Jakobsen

Dyrektor ds. inwestycji

Podsumowanie:  W tym roku po raz kolejny nadchodzi zima dla globalnych rynków.


Z przykrością muszę rozczarować młodszych czytelników niniejszej prognozy na IV kwartał, którym jej tytuł skojarzył się z Grą o tron. Jest to raczej nawiązanie do filmu z lat 70. Wystarczy być, w którym Peter Sellers gra Chaunceya Gardinera, prostego ogrodnika, który staje się sensacją na Wall Street i doradcą prezydenta. Obserwatorzy błędnie interpretują jego proste porady ogrodnicze i sezonowe jako przepowiednie wyroczni - na przykład: „W ogrodzie wzrost zależy od pory roku. Najpierw przychodzi wiosna i lato, ale potem mamy jesień i zimę”.

W tym roku po raz kolejny nadchodzi zima dla globalnych rynków. Zima zawitała już na rynku kryptowalut w ubiegłym roku i utrzymuje się tam od czasu zwrotu polityki Fed w listopadzie 2021 r. W szerszym ujęciu, taka sama sytuacja dotyczyła rynku akcji, z wyjątkiem krótkiej odwilży wiosną tego roku, a następnie kilku słonecznych miesięcy po posiedzeniu FOMC 16 czerwca. Podwyżka stóp o 0,75% na tym posiedzeniu sprawiła, że rynek miał nadzieję, że polityka Rezerwy Federalnej osiągnie swój szczytowy kształt raczej wcześniej niż później ze względu na przewidywane szkody, jakie agresywny cykl podwyżek stóp procentowych wyrządzi gospodarce.

Od początku 2020 r. utrzymywaliśmy, że inflacja będzie głęboko zakorzeniona i trwała. Podtrzymujemy ten pogląd, jednak szybko zbliżamy się do punktu przełomowego dla światowej gospodarki - do którego dotrzemy w ciągu najbliższego kwartału dzięki „szczytowo agresywnej polityce pieniężnej”. Do tego punktu zwrotnego doprowadzą trzy czynniki.

Po pierwsze, światowe banki centralne zdają sobie sprawę z tego, że lepiej jest dla nich zaryzykować nadmiernie jastrzębią politykę niż w dalszym ciągu podtrzymywać narrację, że inflacja jest przejściowa i pozostanie w możliwych do opanowania granicach.

Po drugie, dolar amerykański jest niewiarygodnie silny i zmniejsza globalną płynność poprzez wzrost cen importowanych surowców i towarów, co obniża realny wzrost.

Po trzecie, Rezerwa Federalna ma w końcu osiągnąć pełne tempo programu zacieśniania ilościowego, co zredukuje jej rozdęty bilans nawet o 95 mld USD miesięcznie. Połączenie tych trzech czynników oznacza, że w IV kwartale powinniśmy zaobserwować co najmniej wzrost zmienności i potencjalnie poważne problemy na rynkach akcji i obligacji.

Pytanie, które powinni zadać sobie inwestorzy, jest tak naprawdę następujące: jeżeli w IV kwartale osiągnięta zostanie szczytowo jastrzębia polityka, co stanie się dalej? Odpowiedź jest prawdopodobnie taka, że rynek zacznie uwzględniać w wycenach oczekiwanie na recesję, zamiast jedynie korygować mnożniki wyceny w związku ze wzrostem rentowności. Ten punkt zwrotny - wyceny uwzględniające nadejście recesji - może nastąpić w grudniu, kiedy ceny energii osiągną szczytową wartość ze względu na wspomniane powyżej trio.

Szacuje się, że całkowity udział energii w światowej gospodarce wzrósł z 6,5% do ponad 13%. Oznacza to stratę netto w wysokości 6,5% PKB bez względu na to, czy nastąpi to poprzez wzrost cen w stosunku do niższych wolumenów lub produkcji usług, czy też w jakikolwiek inny sposób, w jaki chcemy to zdefiniować. Strata ta musi zostać pokryta przez wzrost produktywności lub niższe realne stopy.

A niższe realne stopy będą musiały być utrzymane, aby dało się uniknąć awarii naszych przesyconych długiem gospodarek. Oznacza to, że istnieją tak naprawdę dwa sposoby rozegrania tej sytuacji: wyższa inflacja utrzymująca się znacznie powyżej stopy referencyjnej lub spadek rentowności nawet w szybszym tempie niż inflacja. Który z nich dojdzie do skutku? To właśnie zasadnicze pytanie.

Obecnie przewiduje się podwyższenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i na świecie o kolejne 50-70 punktów bazowych, podczas gdy inflacja pozostanie na wysokim poziomie lub będzie spadać stopniowo, co oznacza, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem w tym okresie będzie awersja do ryzyka. Jednak poza naszym przewidywanym scenariuszem szczytowo agresywnej polityki rynek będzie się skłaniał do otwierania długich pozycji w aktywach wyższego ryzyka w przypadku jakichkolwiek oznak, że decydenci polityczni poddali się w walce z inflacją, ponieważ koszty zacieśnienia polityki stają się nie do przyjęcia w stosunku do wspierania gospodarki i rynków pracy oraz kosztów obsługi długu publicznego. Walka trwa, jednak parafrazując Chaunceya Gardinera: zanim będziemy mieli wiosnę, musi nastąpić jesień i zima.

Steen Jakobsen, Główny Ekonomista i dyrektor ds. inwestycji Saxo Banku

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.