Akcje: Znowu pompujemy bańki? Akcje: Znowu pompujemy bańki? Akcje: Znowu pompujemy bańki?

Akcje: Znowu pompujemy bańki?

Peter Garnry

Główny strateg inwestycyjny

Podsumowanie:  Poznaj kluczowe trendy i możliwości wśród akcji europejskich i temacie inwestycyjnym związanym z elektromobilnością, gdy dynamika rynku przypomina wzrosty z 2021 roku.


Zamek na piasku z ekstremalnie wysokiej koncentracji indeksu

W naszej ostatniej prognozie podkreśliliśmy, że wzrost popularności sztucznej inteligencji i leków na otyłość przeciwstawia się finansowej grawitacji, równoważąc wiele przeciwności wynikających z wyższych stóp procentowych. W rezultacie oparliśmy się rajdowi w akcji technologicznych. Przez cały kwiecień wydawało się, że był to właściwy wybór, ponieważ rynki wyceniały narrację dot. wyższych stóp procentowych w USA na dłużej. W maju nastroje powróciły, a zwierzęce instynkty zostały uwolnione przez prognozy dotyczące popytu na produkty Nvidii przekonujące rynek, że boom na sztuczną inteligencję i amerykańską gospodarkę będzie kontynuowany.

Gdy wkraczamy w trzeci kwartał 2024 r., wszystko to przypomina echo z 2021 r., ponieważ wiele z tych samych dynamik leży u podstaw obecnej hossy: prosta ekstrapolacja niedawnego wzrostu, przekonanie, że wzrost technologiczny nie ma granic, spekulacje kryptowalutami i akcjami memicznymi, silne wzorce kupowania dołka, ekstremalna koncentracja indeksu (10 największych akcje stanowi obecnie 35% indeksu S&P 500) i silny impet w wąskiej grupie rynku. Co więcej, amerykański rynek akcji osiągnął obecnie ten sam poziom wycen, co w 2021 r., czyli wyższy niż widzieliśmy podczas bańki internetowej.

Cztery z naszych koszyków tematycznych wykazują oznaki krótkoterminowej bańki, ponieważ w ciągu ostatniego roku wzrosły o ponad 50%, dwukrotnie więcej niż MSCI World. Tematy te obejmują sztuczną inteligencję/półprzewodniki, obronność, energię jądrową i otyłość/onkologię.

Obniżka stóp EBC, solidna gospodarka i dynamika inflacji

Trzeci kwartał 2024 r. będzie naznaczony obniżką stóp procentowych przez EBC w czerwcu i tym, czy EBC dokona kolejnej obniżki we wrześniu. Rynek jest również podzielony w kwestii tego, czy Fed dokona cięć we wrześniu czy w listopadzie. Niezależnie od tych decyzji banków centralnych, prognoza dla akcji i wyników finansowych spółek pozostają stabilne.

Jeśli chodzi o regiony, naszym zdaniem przeważamy Europę, ponieważ uważamy, że europejskie akcje będą wyceniane wyżej w stosunku do innych rynków po obniżce stóp procentowych przez EBC w czerwcu i odbiciu wzrostu w trzecim kwartale. Pozostajemy negatywnie nastawieni do rynków wschodzących, dopóki nie zobaczymy konkretnych dowodów na to, że Chiny przeprowadzają niezbędne reformy rynkowe, aby przywrócić zaufanie do swojego rynku akcji.

Na poziomie sektorowym jesteśmy najbardziej pozytywnie nastawieni do energii, opieki zdrowotnej, finansów i technologii informatycznych, a negatywnie do przemysłu, dóbr konsumenckich, usług użyteczności publicznej i nieruchomości.

Nasza opinia: Elektryfikacja zmienia zasady gry

Kiedy spojrzymy wstecz za 10 lat, będzie jasne, że transformacja energetyczna naszej gospodarki była głębokim przełomem. Ma to transformacyjny wpływ na rynki energii, geopolitykę i produkcję przemysłową. Regionem, który może najwięcej zyskać na tej zmianie, jest Europa z jej dużym, wzajemnie połączonym rynkiem energii elektrycznej, który czasami nazywany jest "największą maszyną świata". Dzięki temu europejski rynek energii elektrycznej może być bardziej wydajny niż sieć amerykańska, zapewniając wyższy stopień stabilności i dywersyfikacji, a także zmniejszając wcześniejszą zależność od rosyjskiej energii, zwiększając geopolityczną siłę Europy.

Przed pojawieniem się sztucznej inteligencji głównymi czynnikami napędzającymi elektryfikację były pojazdy elektryczne (transport), centra danych (cyfryzacja) oraz konwersja kotłów olejowych i gazowych na pompy ciepła powietrze-woda (ogrzewanie). Wraz z eksplozją popytu na obciążenia związane ze sztuczną inteligencją, centra danych związane ze szkoleniem i uruchamianiem modeli sztucznej inteligencji są obecnie kluczowym drugorzędnym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rok temu większość firm użyteczności publicznej w USA nie przewidywała prawie żadnego wzrostu, podczas gdy ostatnie szacunki sugerują obecnie 160% wzrost zużycia energii przez te centra danych w ciągu najbliższych 6,5 roku. Inwestorzy stoją przed wyborem, jak inwestować w boom elektryfikacyjny. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost zużycia energii, można by pomyśleć, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są pewnym zwycięzcą. Uważamy ten zakład za ryzykowny i wolimy inwestować w spółki budujące infrastrukturę sieci elektroenergetycznej .

1AI może spowodować 160-procentowy wzrost zapotrzebowania na energię w centrach danych (Goldman Sachs, 14 maja 2024 r.).

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.