Akcie: Zase se už nafukuje bublina? Akcie: Zase se už nafukuje bublina? Akcie: Zase se už nafukuje bublina?

Akcie: Zase se už nafukuje bublina?

Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  Prozkoumejte klíčové trendy a příležitosti v evropských akciích a téma elektrifikace, protože dynamika trhu odráží rally 2021.


Hrad z písku s extrémní koncentrací indexů

V našem posledním výhledu jsme upozornili na to, že rally v oblasti umělé inteligence a léků na obezitu vzdoruje finanční gravitaci a kompenzuje mnohé protivětry plynoucí z vyšších úrokových sazeb. V důsledku toho jsme se opřeli o rallye v technologických akciích. V průběhu dubna to vypadalo jako správné rozhodnutí, protože trhy počítaly s vyššími a dlouhodobějšími sazbami v USA. V květnu se nálada vrátila a zvířecí pudy byly uvolněny výhledem poptávky společnosti Nvidia, která přesvědčila trh, že boom v oblasti AI a americké ekonomiky bude pokračovat.

Když vstupujeme do třetího čtvrtletí roku 2024, vše působí jako ozvěna z roku 2021, protože v pozadí současné rally je mnoho stejných dynamik: prostá extrapolace nedávného růstu, přesvědčení, že technologický růst nemá hranice, spekulace na krypto a meme akcie, silné modely buy-the-dip, extrémní koncentrace indexů (10 největších akcie nyní tvoří 35 % indexu S&P 500) a silná hybnost v úzké skupině trhu. A aby toho nebylo málo, americký akciový trh se nyní dostal na stejnou úroveň ocenění akcií jako v roce 2021, což je více, než jsme viděli během dot-com bubliny.

Čtyři z našich tematických košů vykazují známky krátkodobé bubliny, protože za poslední rok vzrostly o více než 50 %, což je dvojnásobek oproti MSCI World. Jedná se o témata: umělá inteligence/polovodiče, obrana, jaderná energetika a obezita/onkologie.

Snížení sazeb ECB, robustní ekonomika a dynamika inflace

Třetí čtvrtletí roku 2024 bude ve znamení červnového snížení sazeb ECB a toho, zda v září přistoupí k dalšímu snížení. Trh je také rozdělen v názoru na to, zda Fed sníží sazby v září nebo v listopadu. Bez ohledu na tato rozhodnutí centrální banky, zůstává výhled pro akcie i zisky firem stabilní.

Co se týče regionů, náš názor je převážit Evropu, protože se domníváme, že evropské akcie budou v důsledku červnového snížení sazeb ECB a oživení růstu ve třetím čtvrtletí přeceněny na vyšší hodnotu než ostatní trhy. Zůstáváme negativní na akcie rozvíjejících se trhů, dokud neuvidíme konkrétní důkazy, že Čína provádí nezbytné tržní reformy, aby obnovila důvěru ve svůj akciový trh.

Na úrovni sektorů jsme nejpozitivnější u energetiky, zdravotnictví, financí a informačních technologií, zatímco negativní u průmyslových podniků, spotřebního zboží, veřejných služeb a nemovitostí.

Přesvědčení: Elektrifikace mění pravidla hry

Až se za deset let ohlédneme zpět, bude jasné, že elektrifikace naší ekonomiky zásadně změnila pravidla hry. Má transformační důsledky pro energetické trhy, geopolitiku a průmyslovou výrobu. Nejvíce z této změny může vytěžit Evropa se svým velkým propojeným trhem s elektřinou, který bývá označován za "největší stroj na světě". To umožňuje, aby byl evropský trh s elektřinou efektivnější než americká rozvodná síť, což kromě snížení dosavadní závislosti na ruské energii umožňuje i vyšší míru stability a diverzifikace a zvyšuje geopolitickou sílu Evropy.

Před nástupem umělé inteligence byly hlavními hnacími silami elektrifikace elektromobily (doprava), datová centra (digitalizace) a přeměna olejových a plynových kotlů na tepelná čerpadla vzduch-voda (vytápění). S prudkým nárůstem poptávky po pracovních úlohách umělé inteligence jsou nyní datová centra spojená s tréninkem a provozem modelů umělé inteligence klíčovou okrajovou hnací silou poptávky po elektřině. Ještě před rokem většina energetických společností v USA nepředpokládala téměř žádný růst, zatímco nedávné odhady nyní hovoří o 160% nárůstu spotřeby energie z těchto datových center v příštích 6,5 letech. Investoři stojí před volbou, jak investovat do boomu elektrifikace. Vzhledem k prudkému nárůstu spotřeby energie by se mohlo zdát, že veřejné služby jsou jistým vítězem. Tuto sázku považujeme za rizikovou a raději investujeme do společností, které budují infrastrukturu elektrické sítě .

1AI je připravena zvýšit poptávku po energii v datových centrech o 160 % (Goldman Sachs, 14. května 2024).

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.