Co Co Co

Co musisz wiedzieć: 4 Błędy inwestycyjne

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Podsumowanie:  Nie tylko emocje mogą wpływać na inwestowanie, mogą to też robić nieuświadomione uprzedzenia. Uprzedzenia mogą wpływać na inwestycje, ponieważ często są one z góry ustalone. Mogą również skutkować kierowaniem się intuicją zamiast racjonalną analizą.


Oto 4 typowe błędy poznawcze, o których warto wiedzieć, aby je szybko i skutecznie przezwyciężyć:

Paradoks hazardzisty

Paradoks hazardzisty polega na przekonaniu, że prawdopodobieństwo, iż coś się wydarzy, rośnie lub spada w miarę powtarzania się zdarzenia lub procesu. Załóżmy, że inwestor nadal zwiększa swoją pozycję dotyczącą danej akcji, mimo obserwowania powtarzających się i narastających strat. Inwestor ten uważa, że kierunek zmian ​​ceny tej akcji najprawdopodobniej się odwróci po dłuższej serii strat, jednak ten sposób myślenia jest błędny. Wszystkie zdarzenia są niezależne i nie ma korelacji między przeszłymi a obecnymi zdarzeniami.

Efekt potwierdzenia

Efekt potwierdzenia to kolejny powszechny błąd poznawczy polegający na tym, że poszukujemy lub faworyzujemy informacje, które wspierają bądź potwierdzają nasze już sformułowane wartości lub przekonania. Inwestorzy mogą też celowo ignorować informacje sprzeczne z tymi wartościami i przekonaniami. Jeśli na przykład masz akcje wybranej firmy, takiej jak Tesla, Amazon lub Alphabet, i trwasz w niezachwianym przekonaniu o słuszności tej decyzji, to możesz ignorować negatywne wiadomości dotyczące jej sprawozdań kwartalnych. Występuje wtedy efekt potwierdzenia.

Błąd reprezentatywności

Powtarzanie inwestycji tylko dlatego, że wcześniej okazała się dla Ciebie pomyślna, to przykład błędu reprezentatywności. Innym jego przykładem jest przekonanie, że inwestycja jest dobra lub zła na podstawie historycznych wyników danej firmy. Załóżmy, że firma ujęta w Twoich inwestycjach publikuje dobre sprawozdanie dotyczące zysków. Możesz przyjąć, że następne będzie równie dobre, ale jak już wiesz dzięki paradoksowi hazardzisty, przeszłe wydarzenia nie zmieniają prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych wydarzeń w przyszłości.

Efekt status quo

Podobnie jak w przypadku błędu reprezentatywności, efekt status quo polega na ​​prowadzeniu starych inwestycji lub korzystaniu ze starych strategii zamiast odkrywania nowych możliwości. Jeśli stosujesz stare metody do realizacji nowych inwestycji, być może Twój sposób postrzegania zaślepia Cię i nie dostrzegasz, że rynek się zmienił, a stare strategie nie są już opłacalne.

Nota prawna

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Opisany dostęp i korzystanie przez cały czas podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Takie treści są zatem dostarczane wyłącznie jako informacje. W szczególności żadne porady nie są udzielane jako niezawodne ani polecane przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank. Nie należy ich również interpretować jako oferty lub zachęcania do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient przebywa, i/lub u podmiotu, u którego założył i prowadzi rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen handlowych ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako badania inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z wyłączeniami odpowiedzialności:
Powiadomienie dotyczące badań inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełne wyłączenie odpowiedzialności (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące SaxoSelect (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.