Wat u moet weten: 4 Vooroordelen over beleggen  Wat u moet weten: 4 Vooroordelen over beleggen  Wat u moet weten: 4 Vooroordelen over beleggen

Wat u moet weten: 4 Vooroordelen over beleggen

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Samenvatting:  Niet enkel uw emoties kunnen uw beleggingsactiviteit beïnvloeden, maar ook aangeboren vooroordelen waarvan u misschien niet beseft dat u ze heeft. Vooroordelen kunnen beleggingen beïnvloeden omdat ze vaak vooraf bepaald zijn. Ze kunnen ook als gevolg hebben dat beleggers handelen op basis van intuïtie in plaats van op basis van rationele analyse.


Hier zijn 4 veelvoorkomende cognitieve vooroordelen waar u zich bewust van zou moeten zijn, zodat u ze snel en efficiënt kunt overwinnen:

De gokkersmisvatting

De gokkersmisvatting is een vooroordeel waarbij een individu gelooft dat de kans dat iets gebeurt groter of kleiner wordt als een gebeurtenis of proces wordt herhaald. Stel dat een belegger zijn positie in een aandeel blijft verhogen ondanks dat ze herhaaldelijke en toenemende verliezen kennen. Deze belegger gelooft dat de aandelenprijs van koers zal veranderen als de verliezen zich blijven opstapelen, maar deze mentaliteit is niet de juiste. Elke gebeurtenis hangt los van elkaar, en er is geen correlatie tussen voorbije en huidige gebeurtenissen.

Het bevestigingsvooroordeel

Het bevestigingsvooroordeel is een ander veelvoorkomend cognitief vooroordeel waar er wordt gezocht naar, geloofd in, of voorkeur gegeven aan informatie die de vooraf geformuleerde waarden of overtuigingen bevestigt. Beleggers kunnen ook bewust informatie negeren die deze waarden en overtuigingen tegenspreekt. Als u bijvoorbeeld vastberaden bent om aandelen te hebben van bedrijven zoals Tesla, Amazon of Alphabet, en u de neiging heeft om negatief nieuws over het kwartaalverslag van dat bedrijf te negeren, heeft u een vorm van bevestigingsvooroordeel.

Representatieve vooringenomenheid

Beleggingen herhalen enkel omdat ze in het verleden winstgevend zijn gebleken, is een voorbeeld van representatieve vooringenomenheid Een ander voorbeeld is als u gelooft dat een belegging goed of slecht is op basis van vroegere prestaties van een bedrijf. Stel, een bedrijf waarin u heeft belegd publiceert een sterk inkomstenrapport. U zou kunnen veronderstellen dat het volgende inkomstenrapport even sterk zal zijn, maar zoals u nu weet door de gokkersmisvatting, veranderen gebeurtenissen uit het verleden de kans niet dat een bepaalde gebeurtenis ook in de toekomst zal gebeuren.

Het status-quo vooroordeel

Zoals de representatieve vooringenomenheid , betekent het status-quo vooroordeel dat u oude beleggingen herhaalt, of oude strategieën gebruikt, in plaats van nieuwe opties te ontdekken. Als u oude methodes gebruikt om nieuwe beleggingen uit te voeren, bent u misschien verblind door uw percepties en beseft u niet dat de markt is veranderd en dat uw oude strategieën niet meer rendabel zijn.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België