Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć? Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć? Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć?

Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć?

Mind Over Money key principles
Peter Siks

Podsumowanie:  Gdy jest zbyt wiele możliwości, czasami łatwo jest po prostu nic nie robić, co może prowadzić do strat, po których trudno będzie się pozbierać.


Ciągła obawa przed zainwestowaniem w nieodpowiednim momencie może uniemożliwić inwestorom osiągnięcie ich celów finansowych. Opóźnianie działania z powodu nieustannej obawy przed wejściem na rynek, gdy ceny są zbyt wysokie, lub ze sprzedażą, gdy ceny na rynku są zbyt niskie, nazywamy paraliżem decyzyjnym. 

Paraliż decyzyjny jest bardzo powszechną koncepcją z dziedziny finansów behawioralnych. Tak dzieje się z niektórymi inwestorami w obliczu zbyt wielu możliwości wyboru lub zbyt wielu pytań bez odpowiedzi: popadają w paraliż i tracą okazje.  

Próba wycelowania w idealny moment na rynku jest zawsze niemożliwą do zrealizowania strategią, więc oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zmniejszyć ryzyko, gdy wahania rynkowe powstrzymują Cię od inwestowania. 

Wskazówka 1: Sprzedaj część, lecz nie wszystko

Najprostszym sposobem na zmniejszenie ryzyka w okresie zmienności na rynku jest „przeczekanie na gotówce”. Sprzedanie części, lecz nie wszystkich, inwestycji może być dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak sprzedasz te aktywa, gdy rynki będą na niskim poziomie, nie zobaczysz korzyści, gdy wrócą wzrosty. 

Wskazówka 2: Inwestuj bardziej defensywnie

Innym sposobem na zmniejszenie ryzyka dla Twojego portfela jest wybranie bardziej defensywnych sektorów. Nie wybieraj sektorów cyklicznych — na przykład branży turystycznej, motoryzacyjnej czy nadawców. Zamiast tego preferuj mniej cykliczne sektory, takie jak żywność, usługi komunalne i opieka zdrowotna. 

Wskazówka 3: Zwiększ dywersyfikację

Innym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest dywersyfikacja. Nie wybieraj dwóch lub trzech pojedynczych pozycji z jednego sektora. Inwestuj w wiele klas aktywów, takich jak obligacje i/lub surowce. Globalnie zdywersyfikowany ETF na obligacje może nadal przynosić zysk pomimo spadków na rynkach. W przypadku surowców możesz wybrać indeks o szerokim składzie, obejmujący metale i energię, a także surowce „miękkie”, takie jak zboże i kawa.

Wskazówka 4: Korzystaj ze zleceń stop loss

W przypadku aktywnie zarządzanej części portfela rozsądnym wyborem może być korzystanie ze zleceń stop loss. Pozwala to zapobiec „wykrwawieniu się” portfela z całego zwrotu z powodu jednej lub dwóch błędnie wybranych pozycji. Jeśli zdecydujesz się na zlecenie trailing stop loss, będziesz mieć pewność, że będzie ono „podążać” za wzrostem akcji z ustaloną odległością.  

Nie myśl w kategoriach czarno-białych

Dokonywanie w teraźniejszości wyborów dotyczących niepewnej przyszłości jest i zawsze będzie bardzo trudne.  Pamiętaj, że nigdy nie uda Ci się zrobić tego perfekcyjnie. Jeśli zdecydujesz się teraz na trzymanie wszystkiego w gotówce, a potem giełda wzrośnie o 10%, poczujesz rozczarowanie. Jeśli pozostawisz wszystko w pełni zainwestowane, a giełda spadnie o 10%, również poczujesz rozczarowanie. Co więcej, nigdy nie będziesz sprzedawać po najwyższej cenie rynkowej, a kupować po najniższej. Więc nie oczekuj tego od siebie.

Wreszcie: nie myśl w czarno-białych kategoriach. Jeśli wszystkie Twoje środki są obecnie w pełni zainwestowane i obawiasz się, że nie wyczujesz idealnego momentu na rynku podczas zmienności, możesz oczywiście zamienić część inwestycji na gotówkę. Jeśli rynek dalej wzrośnie, nadal będziesz na rynku z pozostałą częścią swojego portfela, a w przypadku spadku — strata nie będzie dotyczyć całej pozycji. 

Wniosek

Paraliż decyzyjny zdarza się najlepszym z nas podczas różnych sytuacji i wydarzeń życiowych. Liczy się rozpoznanie tego problemu u siebie, gdy wystąpi, i przygotowanie dla siebie planu działania, który będzie można od razu zastosować, gdy zmienność rynku wywoła wątpliwości. Całkowicie rozsądne jest zatrzymanie się i dokładne rozważenie tego, co chcemy zrobić. Pamiętaj tylko, że istnieje wiele sposobów ochrony portfela jako całości lub poszczególnych akcji przed potencjalnym spadkiem.

Przyjrzyj się więc swojemu portfelowi i dokładnie to rozważ. Szczególnie jeśli podejrzewasz, że ceny na giełdzie są w danej chwili (zbyt) wysokie. Bezczynność to wybór, ale niech to będzie wybór świadomy. 

Najnowsze informacje z rynków


Mind Over Money key principles

Co musisz wiedzieć: 4 Błędy inwestycyjne


Mind Over Money key principles

Jak ustalić własne nastawienie emocjonalneZastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.