Gwiazdy europejskiego rynku akcji Gwiazdy europejskiego rynku akcji Gwiazdy europejskiego rynku akcji

Gwiazdy europejskiego rynku akcji

Equities 5 min na przeczytanie
Peter Garnry

Dyrektor departamentu analiz Saxo Strats

Podsumowanie:  Akcje spółek europejskich to najważniejszy temat na giełdach od początku 2022 r., kiedy to rozpoczął się wstrząs związany ze stopami procentowymi i okazało się, że inflacja pozostanie wysoka na dłużej. Europejskie akcje nie tylko osiągają lepsze wyniki, ale są również znacznie bardziej atrakcyjne pod względem wyceny przy wskaźniku C/Z na poziomie 13,2x w porównaniu z 18,5x w przypadku akcji spółek amerykańskich. Szacunkowe zyski również rosły w tym roku szybciej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych i to pomimo ekscytacji dotyczącej sztucznej inteligencji. Warto zwrócić również uwagę na akcje 20 spółek europejskich, które w największym stopniu przyczyniły się do spektakularnych wyników na tym rynku w bieżącym roku.


Europejskie akcje nadal dominują nad amerykańskimi

Akcje spółek europejskich w tym roku poszły w górę o 14% w porównaniu z 8,5% w przypadku akcji spółek amerykańskich. Gdyby nie ekscytacja fenomenem sztucznej inteligencji, dane te byłyby jeszcze bardziej korzystne dla europejskich akcji. Jeżeli porównamy zmianę cen w tym roku z rzeczywistą zmianą dochodów z podstawowej działalności, a co ważniejsze - z przewidywanymi zyskami, widać, że amerykański rynek akcji stał się jeszcze droższy w stosunku do europejskiego. Wycena indeksu STOXX 600 zakłada obecnie wskaźnik wyprzedzający C/Z na poziomie 13,2x oraz stopę dywidendy wynoszącą 3,5% w porównaniu odpowiednio do 18,5x i 1,7%. Stosunek ryzyka do zysku wyraźnie przemawia na korzyść akcji spółek europejskich, a wielu inwestorów zza oceanu dąży do dywersyfikacji swojej ekspozycji na akcje amerykańskie, zwiększając zaangażowanie w spółki europejskie i japońskie. Więcej informacji na temat japońskich akcji przedstawiliśmy w opublikowanej niedawno analizie zatytułowanej Czy dla akcji spółek japońskich wzejdzie słońce?

Wyraźnie już widać, że w czasach inflacji akcje spółek europejskich po prostu osiągają lepsze wyniki. Od czasu zapowiedzi dotyczącej wprowadzenia szczepień na Covid, która zapoczątkowała powrót do świata fizycznego i inflacji, zwrot z akcji europejskich wyniósł 39% w porównaniu z 32% w przypadku akcji amerykańskich. Od czasu osiągnięcia wartości szczytowej pod koniec 2021 r. akcje amerykańskie poszły w dół o 11%, podczas gdy akcje europejskie – zaledwie o 3%. Ze względu na trwającą debatę na temat pułapu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, która prawdopodobnie doprowadzi do kompromisu obejmującego zmniejszenie obecnego deficytu, w latach 2023-2024 rządowy impuls wzrostowy w Stanach Zjednoczonych może być niższy niż w Europie. Innymi słowy, akcje spółek europejskich oferują lepsze prognozowane zyski oraz znacznie niższy punkt wyjścia pod względem wyceny. Co tu może się nie podobać?

US vs European equities | Source: Bloomberg

Korekta w górę szacunkowych zysków podkreśla impet w Europie

Europa błyszczy obecnie nie tylko pod względem wyników. Jeżeli spojrzymy na dwunastomiesięczne szacunkowe zyski, analitycy konsekwentnie z większym optymizmem podchodzą do zysków z akcji europejskich. Dwunastomiesięczne szacunkowe zyski w odniesieniu do indeksu STOXX 600 wzrosły w tym roku o 1,7%, podczas gdy szacunkowe zyski dotyczące indeksu S&P 500 spadły w tym roku o 0,1%. Jednym z kluczowych czynników tej sytuacji jest fakt, iż popyt w świecie fizycznym przewyższa popyt w świecie cyfrowym, ponieważ rozdrobnienie globalnych łańcuchów dostaw jest motorem znacznej liczby inwestycji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jednak bardziej imponującym aspektem wyników europejskich spółek jest to, że osiągają je przy mniejszym impulsie fiskalnym w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie deficyt fiskalny wynosi około 7% PKB, podczas gdy w Europie jest on bliższy 3,5%. Wojna w Ukrainie przyspieszyła dwa potężne zjawiska w Europie: 1) zieloną transformację, która jest motorem najszerzej zakrojonego w historii procesu elektryfikacji, oraz 2) podwojenie wydatków na cele wojskowe, co wywoła pozytywne efekty wtórne w europejskim przemyśle.

Gwiazdy europejskiego rynku akcji w 2023 r.

Podczas gdy siłę napędową amerykańskiego rynku akcji stanowi sektor technologii i opieki zdrowotnej, europejski rynek akcji jest bardziej zdywersyfikowany, obejmując sektory dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej, finansowy i energetyczny. W tabeli poniżej przedstawiono akcje 20 spółek europejskich, które w największym stopniu przyczyniły się do tegorocznych wyników. 5,75 punktów procentowych z 14% łącznego zwrotu z indeksu STOXX 600 w bieżącym roku wygenerowały akcje 20 spółek, które określamy mianem gwiazd Europy.

Trzy z tych spółek należą do dynamicznie rozwijającego się segmentu dóbr luksusowych, o którym pisaliśmy obszernie w ciągu roku, a ostatnio także w opublikowanej w ubiegłym tygodniu analizie zatytułowanej Akcje producentów dóbr luksusowych nie reagują na stan chińskiej gospodarki. Akcje producentów dóbr luksusowych, na czele z francuskim gigantem LVMH, to preferowane rozwiązanie dla inwestorów pozytywnie zapatrujących się na ponowne otwarcie chińskiej gospodarki na świat. Poza segmentem dóbr luksusowych, do wzrostu na tym indeksie w bieżącym roku przyczyniły się również trzy spółki z sektora opieki zdrowotnej (Novo Nordisk, Novartis i AstraZeneca). Akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej charakteryzują się niezwykle wysoką jakością i defensywnymi cechami postrzeganymi jako wyjątkowo cenne w kontekście niepewności dotyczącej gospodarki i inflacji. Procykliczny boom w infrastrukturze, zielona transformacja i obniżanie ryzyka dotyczącego łańcuchów dostaw przyniosły wymierne korzyści przedsiębiorstwom przemysłowym i producentom półprzewodników, takim jak ASML, Siemens czy Schneider Electric; więcej informacji na temat rosnącego popytu na infrastrukturę sieci elektrycznych w Europie przedstawiliśmy we wczorajszej analizie rynków akcji.

W pierwszej dwudziestce znalazły się także europejskie banki, takie jak HSBC czy UniCredit. Nawet krótkotrwały kryzys bankowy spowodowany upadłością Silicon Valley Bank nie miał realnego wpływu na rynek europejski, pominąwszy połączenie UBS z Credit Suisse. Europejskie banki pozytywnie wyróżniały się w tym roku rosnącym dochodem odsetkowym netto i niższymi, niż przewidywano rezerwami na straty kredytowe. Banki amerykańskie osiągały w ubiegłym roku znacznie gorsze wyniki niż banki europejskie, co omawiamy w naszej ostatniej analizie rynków akcji zatytułowanej Amerykańskie banki, europejskie zyski i wyniki Apple.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.