Akcje o dużej kapitalizacji osiągają moment 2020 Akcje o dużej kapitalizacji osiągają moment 2020 Akcje o dużej kapitalizacji osiągają moment 2020

Akcje o dużej kapitalizacji osiągają moment 2020

Equities 3 min na przeczytanie
Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Silne wzrosty na amerykańskich akcjach w tym roku były napędzane głównie przez trzy sektory związane z technologią i generatywną sztuczną inteligencją. Rajd akcji spowodował, że mega kapitalizacje osiągnęły względne wyniki S&P 500 do S&P 500 Equal Weight do maksimów niewidzianych od 2020 roku. Te relatywnie lepsze wyniki w czasie krótszym niż rok powinny skłonić inwestorów do zmniejszenia oczekiwań co do lepszych wyników spółek o dużej kapitalizacji. Być może warto byłoby wziąć pod uwagę szerszy rynek w miarę zbliżania się 2024 roku.


Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI

Czy sektor technologiczny jest błogosławieństwem czy przekleństwem dla amerykańskiego rynku akcji?

Cykl hype'u generatywnej sztucznej inteligencji w 2023 roku miał w przypadku Nvidii elementy namacalnego sukcesu, a następnie wiele nadziei na przyszłość, która jeszcze się nie zmaterializowała. Połączenie szumu wokół generatywnej sztucznej inteligencji i braku recesji w USA sprawiło, że rynki akcji zlekceważyły wszelkie obawy związane z nadchodzącym kryzysem bankowym w marcu, słabą chińską gospodarką i niedawnym wzrostem stóp procentowych. Wynik jest taki, że indeks S&P 500 wzrósł w tym roku o 18,8%, głównie dzięki trzem sektorom (usługi komunikacyjne +50,7%, technologie informacyjne +50,4% i dobra konsumpcyjne +32,7%). W tych trzech sektorach znajduje się większość spółek o dużej kapitalizacji (spółek o wartości rynkowej powyżej 200 mld USD), a w wyniku tegorocznego rajdu "Siedmiu Wspaniałych" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta i Tesla) zwiększyło swoją względną wagę indeksu w indeksie S&P 500.

Sektor technologii informatycznych osiągnął obecnie 29% wagę indeksu w indeksie S&P 500. Z jednej strony jest to błogosławieństwo dla zwrotów z akcji i napływu do akcji amerykańskich, ale z drugiej strony jest to również przekleństwo, ponieważ sprawia, że amerykański rynek akcji staje się bardziej kruchy. Jak widać na poniższym wykresie, indeks S&P 500 osiągnął poziom względny do indeksu S&P 500 Equal Weight, niewidziany od 2020 r., odzwierciedlając silny sentyment na akcjach spółek technologicznych i ogólnie na spółkach o dużej kapitalizacji. Względna przewaga była również wyższa niż w przeszłości. W związku z tym sensowne jest rozpoczęcie moderowania oczekiwań wobec tych spółek o dużej kapitalizacji w stosunku do reszty rynku.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.