Akcje producentów dóbr luksusowych nie reagują na stan chińskiej gospodarki Akcje producentów dóbr luksusowych nie reagują na stan chińskiej gospodarki Akcje producentów dóbr luksusowych nie reagują na stan chińskiej gospodarki

Akcje producentów dóbr luksusowych nie reagują na stan chińskiej gospodarki

Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Koszyk tematyczny skupiający się wokół dóbr luksusowych w ciągu ostatniego roku zyskał na wartości 32%, ponieważ inwestorzy zdecydowanie zaangażowali się w ten segment rynku akcji, aby jak najwięcej skorzystać z ponownego otwarcia chińskiej gospodarki. Podczas gdy ceny surowców nie zareagowały w sposób przewidywany przez większość inwestorów, wydatki konsumpcyjne w Chinach wzrosły i wydaje się, że tę zmianę w chińskiej gospodarce rynek wychwycił prawidłowo, stawiając na dobra luksusowe. Warto przyjrzeć się również długoterminowym zagrożeniom dla tego segmentu rynku oraz kwestiom związanym z zieloną transformacją, jako że ten koszyk tematyczny osiągnął najgorsze wyniki w ubiegłym roku ze względu na wyższe stopy procentowe i wysokie ceny energii elektrycznej.


Czy Chiny zmieniają się w sposób bardziej sprzyjający konsumpcji w porównaniu z surowcami?

Przyjrzyjmy się rocznym wynikom naszych koszyków tematycznych. Widać, że wyłoniła się ekstraklasa koszyków tematycznych, obejmująca dobra luksusowe, obronność i sektor budowlany. Dwa ostatnie tematy wiążą się z ogólnoświatowym rozdrobnieniem, powodującym istotną rozbudowę sił zbrojnych w Europie i znaczące inwestycje w infrastrukturę na świecie. Trzecim ze wspomnianych tematów, będącym najgorętszym trendem na rynku akcji w bieżącym roku, są dobra luksusowe, które w 2023 r. zyskały na wartości 21%, a w ubiegłym roku aż 32%. Szwajcarski producent dóbr luksusowych – Richemont - w piątek ma przedstawić swoje wyniki i przewiduje się, że będą one pozytywne, biorąc pod uwagę wyniki innych spółek produkujących dobra luksusowe, takich jak LVMH czy Hermes.

Dlaczego branża dóbr luksusowych jest w tak dobrej kondycji, skoro napływają do nas kolejne informacje tłumaczące słabość ożywienia w Chinach? To pytanie zasługuje na dłuższą odpowiedź; dziś przedstawimy ją jedynie w zarysie. Model gospodarczy Chin oparty na dużych inwestycjach traci impet, a w kontekście gry w rozdrobnienie Państwo Środka musi przekształcić swoją gospodarkę w bardziej ukierunkowaną na konsumenta. Proces ten już trwa i widać to w chińskich danych dotyczących wydatków konsumpcyjnych i w wynikach spółek ukierunkowanych na konsumenta. Wysoką betą tego trendu, ale również funkcją ponownego otwarcia gospodarki, jest segment dóbr luksusowych, dlatego rynek prawidłowo przewidział tę zmianę stawiając na te akcje zamiast bardziej klasycznego ruchu polegającego na uzyskaniu ekspozycji na spółki ukierunkowane na surowce.

Kluczowym długoterminowym ryzykiem dla segmentu dóbr luksusowych jest rozdrobnienie geopolityczne

Podczas gdy akcje producentów dóbr luksusowych podbijają obecnie rynki kapitałowe i będą nadal generować solidne wyniki w nadchodzących latach, pojawiło się pewne ryzyko, którego inwestorzy nie powinni zlekceważyć. Gra w rozdrobnienie, o której pisaliśmy w naszej prognozie na II kwartał, dotyczy dwóch systemów wartości: liberalnych demokracji i państw autorytarnych, które zerwały ze swoją coraz większą zależnością w ostatnim okresie globalizacji. Rozdrobnienie to doprowadzi do umocnienia się nacjonalistycznej polityki w wielu regionach, w tym w Chinach, a ryzyko dla segmentu dóbr luksusowych polega na tym, że Chiny będą kładły nacisk na krajowych producentów dóbr konsumpcyjnych, w tym luksusowych, i potencjalnie będą umacniać własną kulturę kosztem „kultury zachodniej” związanej z branżą dóbr luksusowych.

Zielona transformacja najbardziej ucierpiała w ciągu ostatniego roku

Podczas gdy temat zielonej transformacji był najmocniejszym tematem w 2020 r., w ubiegłym roku osiągnął najgorsze wyniki, ponieważ wyższe stopy procentowe zmiażdżyły wyceny i spowolniły aktywność. Należy pamiętać, że zielona transformacja jest kapitałochłonna, a zatem wyższe stopy procentowe sprawią, że transformacja ta nie tylko będzie droższa, ale również jej tempo znacznie spadnie. Kluczem do zielonej transformacji jest elektryfikacja transportu i ogrzewania, jednak jednym z kluczowych zagrożeń w tym kontekście jest nasza sieć elektryczna, która może okazać się krytycznym wąskim gardłem w nadchodzących latach.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.