Se rater og betingelser

Kurtasje​ aksjeopsjoner

Volumbaserte kurtasjer

Swipe left or right for more
ValutaCommission ClassicCommission PlatinumCommission VIP
EUR
3.002.001.00
GBP
2.501.501.00
USD
3.002.000.85
CHF
4.003.001.00
HKD
30.0020.0010.00

Ved handel av aksjeopsjoner hos Saxo Bank, vil det ikke være noen minimumsavgift. Hver handel har en flat sats basert på den gjeldende volumsbrakett.

Posisjoner holdt over natten i korte aksjeopsjoner er gjenstand for en carrying cost. Carrying cost beregnes på bakgrunn av det daglige marginkrav og anvendes når en posisjon holdes over natten. Finansieringssatsen som anvendes for beregning av carrying cost er basert på den relevante interbankrente + markup (150 basispoeng) 

Carrying cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbankrente + markup) / (365 eller 360 dager)

 

Beholdningsgebyr på lange opsjonsposisjoner (alle løpetider) vil ikke bli beregnet i de første 30 dagene – beholdningsgebyrer gjelder kun etter at du har beholdt en posisjon i 30 dager. Gebyret beregnes daglig, basert på oversikten nedenfor og belastes ved utgangen av hver måned.

Daglig beholdningsgebyr for kjøpte opsjoner per million (nominell verdi)
<30 dagers beholdning av posisjonen
>30 dagers beholdning av posisjonen1,10

Beholdningsgebyr per dag = nominell verdi / 1 000 000 * beholdningsgebyr

Risikoadvarsel ved aksjeopsjoner

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.