Kurtasje​ aksjeopsjoner

THandelsvolum: Kontrakter per måned

Valuta0 - 1,0001,001 - 5,000*
EUR3.002.00
GBP2.501.50
USD3.002.00
CHF4.003.00
HKD30.0020.00

* Kunder som handler over 5,000 kontrakter oppfordres å kontakte sin Account Manager for å forhandle kurtasjenivå basert på det volum de handler.

Ved handel av aksjeopsjoner hos Saxo Bank, vil det ikke være noen minimumsavgift. Hver handel har en flat sats basert på den gjeldende volums brakett.

Updated 06 Jan 2017

Fra 1. juli 2017 vil det for alle posisjoner over natten i aksjeopsjoner påløpe en administrasjonskostnad.
Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.
Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på relevant Interbank-rente + påslag (150 bps).

Administrasjonskostnad = marginkrav * holdingstid * (relevant Interbank-rente + påslag) / (365 eller 360 dager)

Risikoadvarsel ved aksjeopsjoner
risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.