​Kommisjoner, avgifter og abonnementer

Online kontraktsopsjoner handles ut fra disse månedlige volumbaserte kommisjonene:

Contract CurrencyTrade Volume: Contracts / Month
1 - 250251 - 1,0001,000 - 5,000
AUD10.005.002.50
EUR6.003.001.50
GBP5.002.501.25
SGD15.007.503.75
USD6.003.001.50
CHF8.004.002.00
JPY1,000.00800.00750.00
NOK65.0035.0020.00
SEK75.0040.0020.00
CAD6.003.001.50
HKD45.0030.0020.00

Hvis du handler mer enn 5000 kontrakter per måned, kan du ta kontakt med oss for priser.

Hvis ingen avtaler finnes som angir noe annet, belastes du den høyeste priskategorien i tabellen. Kontakt Saxo Bank for å søke om en annen priskategori hvis du er kvalifisert for dette basert på tidligere handelsvolumer.

Flytting til andre priskategorier gjøres ut fra Saxo Banks eget skjønn, og skjer alltid ved begynnelsen av den påfølgende måneden. Allerede betalte kommisjoner påvirkes ikke.

Det er ingen minimumsavgifter forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank. Hver enkelt handel er underlagt en flat avgift basert på gjeldende volumgruppe.

Det er ingen depotgebyrer forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank.

I tillegg til eksisterende abonnement på direktedata for futures-børser tilbyr Saxo Bank streamingkurser for kontraktsopsjoner på de samme børsene uten kostnad.

Dette betyr også at du får direkte markedstilgang til handelsopsjoner på ulike underliggende aktiva, med direktestreamingkurser, uten at megler involveres.

Fra 1. juli 2017 vil det for alle posisjoner over natten i kontraktsopsjoner påløpe en administrasjonskostnad.
Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.
Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på relevant Interbank-rente + påslag (150 bps).

Administrasjonskostnad = marginkrav * holdingstid * (relevant Interbank-rente + påslag) / (365 eller 360 dager)