Se rater og betingelser

​Kurtasjer, avgifter og abonnementer

Online kontraktsopsjoner handles ut fra disse månedlige volumbaserte kommisjonene:

Swipe left or right for more
KontraktsvalutaKurtasje ClassicKurtasje PlatinumKurtasje VIP
AUD
10.005.002.00
EUR
6.003.001.00
GBP
5.002.501.00
USD (Cash Index Options)
6.003.001.50
USD (Future Options)
6.003.000.85
CHF
8.004.001.50
JPY
1000.00800.00700.00
NOK
65.0035.0020.00
SEK
75.0040.0015.00
CAD
6.003.001.00
HKD
45.0030.0020.00

Hvis du handler mer enn 5000 kontrakter per måned, kan du ta kontakt med oss for priser.

Hvis ingen avtaler finnes som angir noe annet, belastes du den høyeste priskategorien i tabellen. Kontakt Saxo Bank for å søke om en annen priskategori hvis du er kvalifisert for dette basert på tidligere handelsvolumer.

Flytting til andre priskategorier gjøres ut fra Saxo Banks eget skjønn, og skjer alltid ved begynnelsen av den påfølgende måneden. Allerede betalte kommisjoner påvirkes ikke.

Det er ingen minimumsavgifter forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank. Hver enkelt handel er underlagt en flat avgift basert på gjeldende volumgruppe.

Det er ingen depotgebyrer forbundet med handel av kontraktsopsjoner hos Saxo Bank.

I tillegg til eksisterende abonnement på direktedata for futures-børser tilbyr Saxo Bank streamingkurser for kontraktsopsjoner på de samme børsene uten kostnad.

Dette betyr også at du får direkte markedstilgang til handelsopsjoner på ulike underliggende aktiva, med direktestreamingkurser, uten at megler involveres.

Posisjoner holdt over natten i korte kontraktsopsjoner er gjenstand for en carrying cost. Carrying cost beregnes på bakgrunn av det daglige marginkrav og anvendes når en posisjon holdes over natten. Finansieringssatsen som anvendes for beregning av carrying cost er basert på den relevante interbankrente + markup (150 basispoeng)

Carrying cost = Marginkrav * Holdetid * (Relevant interbankrente + markup) / (365 eller 360 dager)

Beholdningsgebyr på lange opsjonsposisjoner (alle løpetider) vil ikke bli beregnet i de første 30 dagene – beholdningsgebyrer gjelder kun etter at du har beholdt en posisjon i 30 dager. Gebyret beregnes daglig basert på oversikten nedenfor og belastes ved utgangen av hver måned.

Daglig beholdningsgebyr for kjøpte opsjoner per million (nominell verdi)
KategoriRenterValutakurser og gullAksjerEdle metaller unntatt gullRåvarer unntatt edle metaller
<30 dagers beholdning av posisjonen
>30 dagers beholdning av posisjonen0,100,701,101,001,60


Beholdningsgebyr per dag = nominell verdi / 1 000 000 * underliggende kategorigebyr

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.