Begræns din risiko med stop loss-ordrer Begræns din risiko med stop loss-ordrer Begræns din risiko med stop loss-ordrer

Begræns din risiko med stop loss-ordrer

Thought Starters 3 minutter at læse

Saxo Group

Oversigt:  Lær, hvorfor risikostyring har en afgørende betydning for alle tradere og investorer. Ved at anvende stop loss-ordrer kan du begrænse potentielle tab på værdipapirer, der går den forkerte retning for din position - og det gælder for både lange og korte positioner.


Hvad er en stop loss-ordre?

En stop loss-ordre er en stående ordre om at lukke en position – altså at sælge eller købe et værdipapir, eksempelvis en aktie, i ens portefølje – hvis værdipapiret når en bestemt kurs. Formålet med en stop loss-ordre er at begrænse tabet på en position med en automatisk nødbremse.

Forestil dig for eksempel, at du har købt Facebook-aktier til en kurs på 100 USD pr. aktie. Umiddelbart efter at du har købt aktierne, afgiver du en stop loss-ordre på 5%, hvilket svarer til 5 USD. Hvis kursen falder til 95 USD, aktiveres stop loss-ordren, så du automatisk sælger aktien til den bedst mulige kurs og dermed begrænser tabet til de cirka 5% (5 USD).

Hvilke fordele er der ved at afgive en stop loss-ordre?

Den væsentligste fordel ved en stop loss-ordre er, at du kan begrænse din tabsrisiko på både lange og korte positioner, uden at det koster dig andet end den normale kurtage, der beregnes, når handlen udføres.

Samtidig er en stop loss-ordre automatisk, så den aktiveres automatisk, uden at du selv behøver at være logget ind og trykke på knappen.

Derudover er en stop loss-ordre en måde at sikre, at ens beslutninger træffes rationelt og uden at være følelsesmæssigt påvirket. Tradere har det med at se sig varme på bestemte værdipapirer. De kan for eksempel tro for meget på, at én bestemt aktie vil stige, hvis den bare får en chance til. Men i virkeligheden kan det medføre, at tabet bliver større.

Hvordan finder jeg det rette stop loss-niveau?

Der er flere måder at finde det rigtige stop loss-niveau på. De forskellige tilgange passer til forskellige strategier, og for at identificere det rigtige stop loss-niveau bør du sætte dig ind i nogle af strategierne og overveje hvilken, der passer bedst til dig og din risikovillighed.

2%-reglen

Én af de mest populære metoder er 2%-reglen, som indebærer, at man aldrig skal risikere mere end 2% af ens beholdning med én position. Hvis du for eksempel handler med 50.000 kr. betyder et stop loss på 2%, at du højst risikerer 1000 kr. på en given handel. I praksis kan det være ved at købe for 10.000 kr. af den samme aktie og så sætte en stop loss-ordre på 10% - dermed vil positionen lukkes, hvis positionens værdi falder til 9000 kr. Ens tab vil derfor være på 1000 kr., hvilket er 2% af den samlede portefølje. Om man vælger 2%-reglen, eller om man er mere tryg ved eksempelvis at sætte grænsen ved 1%, er meget individuelt.

Du kan lære mere om 2%-reglen her.

Average True Range-indikatoren

Er man mere teknisk anlagt, kan man overveje at bruge Average True Range (ATR)-indikatoren. ATR anses for at være den mest præcise indikator for volatilitet, og i modsætning til andre indikatorer viser den det sande billede ved at registrere hele kursintervallet for et aktiv og indregner kursudsving i beregningen.

Med ATR inddeles udsving i et aktiv i enkelte trin, som så kan bruges til at sætte stop loss-niveauet. Én ATR kan eksempelvis være 0,5% af den nuværende handelskurs, og jo flere ATR-trin, man bevæger sig væk fra den aktuelle kurs, jo mere volatil synes instrumentet. Man kan derfor bruge ATR-trin til at sætte sit stop loss-niveauer, afhængigt af ens risikoappetit.

I den simpleste tilgang til at bruge ATR sætter man sit stop loss-niveau én ATR fra sin indgangskurs. Hvis du for eksempel sælger 20.000 EURUSD til 1,0958, og en ATR-værdi er 198 basispoint, vil man i dette eksempel sætte stop loss-niveauet til 1,1156. Hvis du er en mere konservativ trader, vil du måske gerne fastsætte dit stop loss-niveau til 2x eller 3x ATR fra din indgangskurs.

En anden strategi er at fastsætte sit stop loss-niveau én ATR fra det nærmeste støtte- eller modstandsniveau, baseret på teknisk analyse og indikatorer. Ved at gøre dette giver du din position lidt mere plads til udsving og reducerer risikoen for at få din position lukket fra høje volatilitetsniveauer via dit modstands- eller støtteniveau.

Læs mere om brug af Average True Range-indikatoren til fastsættelse af stopniveauer her.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.