ESG – Skab balance mellem dine værdier og dine investeringer ESG – Skab balance mellem dine værdier og dine investeringer ESG – Skab balance mellem dine værdier og dine investeringer

ESG – Skab balance mellem dine værdier og dine investeringer

ESG 2 minutter at læse

Hvad er ESG?

Forkortelsen “ESG” står for “Environmental” (miljø), ”Social” og ”Governance” (ledelse).

Environmental-kategorien beskæftiger sig med virksomheders miljø- og klimamæssige påvirkning, eksempelvis Co2-aftryk, ressourceforbrug og grøn energi.

Social-kategorien kigger på hvordan en virksomhed behandler sine medarbejdere (sundhed, trivsel, diversitet, inklusion og menneskerettigheder), sine kunder (ærlig og fair markedsføring og reklamepolitikker), sine leverandører og de samfund som virksomheden ellers opererer i. Sociale faktorer dækker desuden over cybersikkerhed, herunder databeskyttelse og privatliv.

Governance omfatter forretningsetik (risikostyring, allokering af kapital og lønpolitikker), gennemsigtighed, korruption samt bestyrelsens kompetencer og sammensætning (anciennitet, diversitet og uafhængighed).

Man kan betragte ESG som et ekstra lag af due diligence – processen hvor man ser en virksomhed efter i sømmene før en eventuel investering. Dette skyldes at virksomheder, der arbejder aktivt med ESG-faktorerne kan indikere, at:

  • et mere effektivt ressourceforbrug og dermed lavere omkostninger
  • bedre risikostyring forbundet med drift, omdømme, juridiske tvister, bøder for miljøpåvirkning mm.
  • en potentielt større kundebase.
ESG-risici og andre overvejelser


I flere studier (SRI & Performance Study af LFDE, Foundations of ESG Investing af Giese, Lee, Melas, Nagy og Nishikawa) har ESG-strategier over de seneste år vist bedre afkast end strategier uden ESG-fokus. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ESG stadig er et relativt nyt fokusområde,  at der endnu ikke er nok historisk data at analysere, til at  kunne basere konklusioner eller afkastforventninger alene på det tilgængelige grundlag.

Derudover har den stigende efterspørgsel efter – og interesse for – ESG medført en voldsomt strøm af investeringsmidler ind i ESG-strategier og -produkter. Dette har muligvis også bidraget til de høje afkast på ESG-relaterede aktier. Der er derfor en risiko for, at et fald i den generelle interesse og efterspørgsel efter ESG-investeringer kan påvirke afkastet negativt.

Dertil kommer, at der endnu ikke er et standardiseret regelsæt for rapportering og registrering af ESG-data og -profil, hvilket har medført et bredt og varieret felt af subjektive vurderinger og klassificeringer af forskellige ESG-indsatser. Forskelle i rapporteringen og rating-metoder betyder, at det kan være svært at sammeligne ESG-scorer.

Det er derfor meget vigtigt, at investorer sørger for at lave grundig research, således at de  sikrer sig, at en potentiel investering reelt lever op til deres  krav og værdier.

Hvor kan jeg finde inspiration til ESG-investeringer?

  1. Vi har sammensat en række lister med aktier, investeringsforeninger og ETF’er med højere ESG-scorer, som alle har afsæt ESG-temaer.

  2. Du kan også selv søge efter bæredygtige investeringsforeninger og ETF’er ved at bruge screeneren i platformen. Du skal blot tilføje ”Sustainability Rating” til dit filter og så sætte den ønskede grænse: 1 globus er lavest, 5 globusser er højeste).

Inden du investerer, bør du huske at gennemgå den tilgængelige produktinformation på platformen og overveje, hvordan det passer ind i din strategi, dine mål, din risikotolerance og din tidshorisont.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.