Wat is ESG en hoe kunt u in ESG beleggen? Wat is ESG en hoe kunt u in ESG beleggen? Wat is ESG en hoe kunt u in ESG beleggen?

Wat is ESG en hoe kunt u in ESG beleggen?

ESG 2 minuten leestijd
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Bedrijven die ondernemen volgens deze criteria, staan voor een respectvolle omgang met planeet (milieu), dier en (mede)mens, en voor goed ondernemingsbestuur. Van een lagere CO2-uitstoot tot het uitbannen van kinderarbeid, dergelijke aandachtspunten worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

  • Bij Environmental (milieu) wordt gekeken naar de impact van het bedrijf op het milieu (bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk), het gebruik en hergebruik van resources en van schone energie.
  • Bij Social (mens en omgeving) wordt gekeken naar hoe het bedrijf zich opstelt tegenover zijn medewerkers – gezondheid en welzijn van medewerkers, genderdiversiteit en -inclusiviteit, mensenrechten, zijn klanten (eerlijke marketing en reclame), zijn leveranciers en de gemeenschap waarin zij opereert. Ook cybersecurity, zoals gegevensbescherming en privacy-issues vallen onder “Social”.
  • Onder Governance (ondernemingsbestuur) vallen onder meer bedrijfsethiek (hoe gaat het bedrijf om met risicobeheer, kapitaaltoewijzing en beloningsbeleid), transparantie, (het ontbreken van) corruptie en de kwaliteit en samenstelling van de raad van bestuur (bestuurstermijn, diversiteit en onafhankelijkheid).

Risico’s en rendement van beleggen in ESG

Volgens verschillende studies (SRI & Performance study by LFDE, Foundations of ESG Investing by Giese, Lee, Melas, Nagy and Nishikawa) hebben ESG-portefeuilles in recente jaren beter gepresteerd dan niet-ESG-portefeuilles. Ook uit een onderzoek van Harvard blijkt bovendien dat duurzaam investeren zelfs meer oplevert dan niet-duurzaam. Tussen 1993 en 2011 onderzocht de universiteit 180 bedrijven. Hun conclusie: de financiële resultaten en beleggingsrendementen van bedrijven die ESG in de bedrijfsstrategie en -cultuur hadden ingevoerd, waren aanzienlijk beter. Het jaarlijks verschil met de niet-duurzame bedrijven kwam uit op 4,8%.

Duurzaam beleggen levert dus behalve een duurzame wereld, ook gewoon geld op. Het blijft desalniettemin wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat ESG nog steeds een relatief nieuw concept is; het lijkt daarom verstandig niet té veel waarde te hechten aan de relatief korte prestatiegeschiedenis. Immers, de groeiende vraag naar en interesse in ESG-beleggingen heeft geleid tot een duizelingwekkende instroom in ESG-fondsen, die op hun beurt hebben bijgedragen aan hoge rendementen voor een aantal ESG-vriendelijke aandelen. Mocht de vraag naar ESG-beleggingen dalen, dan zullen de prestaties negatief worden beïnvloed.

Bovendien komen – bij gebrek aan standaardisatie van de beoordeling van ESG-beleggingen - verschillende ratingbureaus uit op verschillende ESG-ratings van bedrijven en fondsen. We raden u daarom ook bij ESG-aandelen altijd aan u goed in te lezen voordat u overweegt in een bedrijf te investeren. Beleggen kent immers risico, uw geld kan ook minder waard worden.

 

Hoe kunt u beleggen in ESG-fondsen?

  1. U kunt de 4 ESG-thema’s bekijken waarin we dieper op de onderwerpen ingaan en voor u aandelen op een rijtje hebben gezet die volgens Sustainalytics goed scoren op ESG als geheel of op de losse E, S, of G.
  2. Uiteraard kunt u ook zelf op onderzoek in het platform. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar ETF’s en beleggingsfondsen met een focus op duurzame aandelen met de screener door the “Sustainability Rating” aan uw filter toe voegen, een rating te zoeken (1 tot 5 wereldbolletjes, waarbij 1 laag is, 3 gemiddeld en 5 hoog). Vervolgens krijgt u een lijst te zien met fondsen die aan uw criteria voldoen.

Zorg dat u de productinformatie op het platform leest voordat u een belegging doet, en houd altijd rekening met uw beleggingsdoelstellingen, persoonlijke situatie, risicobereidheid en beleggingshorizon.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland