ESG - Laat uw investeringen uw waarden weerspiegelen ESG - Laat uw investeringen uw waarden weerspiegelen ESG - Laat uw investeringen uw waarden weerspiegelen

ESG - Laat uw investeringen uw waarden weerspiegelen

ESG 2 minuten leestijd
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social and Governance (milieu, maatschappij en bestuur).

ESG staat voor environmental, social en governance.

Environmental - factoren houden verband met de impact van een bedrijf op het milieu (d.w.z. CO2-voetafdruk), gebruik en behoud van hulpbronnen en schone energie. Bij Social factoren wordt gekeken naar de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers (gezondheid en welzijn van werknemers, genderdiversiteit, integratie enmensenrechten), zijn klanten (eerlijke marketing- en reclamepraktijken), zijn leveranciers en de gemeenschap waarin het actief is. 

Social factoren omvatten tevens cyberveiligheid (gegevensbeveiliging en privacykwesties).

Governance factoren zijn onder meer bedrijfsethiek (risicobeheerpraktijken, kapitaalallocatie en beloningsbeleid), transparantie, corruptie en de kwaliteit en samenstelling van de raad van bestuur (termijn van de raad, diversiteit en onafhankelijkheid).

  • een beter gebruik van middelen en dus lagere kosten
  • een beter beheer van neerwaartse risico's (operationele risico's en reputatieschade, rechtszaken aangespannen door klanten, boeten met betrekking tot milieukwesties)
  • de mogelijkheid om een groter klantenbestand te bereiken

ESG-risico's en andere afwegingen

Volgens sommige studies (SRI- en performancestudie door LFDE, 'Foundations of ESG Investing' door Giese, Lee, Melas, Nagy en Nishikawa) hebben ESG-strategieën in de afgelopen jaren over het algemeen beter gepresteerd dan niet-ESG strategieën. Bovendien heeft het gebrek aan standaardisering van de ESG-gegevens geleid tot een subjectieve classificatie van ESG-beleggingen en tot ongelijkheid tussen ratingbureaus in de ESG-ratings van ondernemingen en fondsen.

De groeiende vraag en interesse voor ESG-investeringen heeft geleid tot een grote instroom van ESG-strategieën, wat op zijn beurt heeft bijgedragen tot grotere opbrengsten voor een aantal ESG-vriendelijke aandelen. Er is bijgevolg een mogelijkheid dat, als de vraag voor ESG-investeringen daalt, prestaties negatief kunnen worden beïnvloed.

Bovendien heeft het gebrek aan standaardisering van de ESG-gegevens geleid tot een subjectieve classificatie van ESG-beleggingen en tot ongelijkheid tussen ratingbureaus in de ESG-ratings van ondernemingen en fondsen. 

Het is daarom sterk aan te bevelen dat beleggers verder onderzoek doen om er zeker van te zijn dat een potentiële belegging aan hun eisen voldoet en hun waarden weerspiegelt. 

ESG-beleggingsideeën vinden

  1.  U kunt bladeren door de 4 ESG-thema's die volgens Sustainalytics aandelen met een laag risico binnen ESG - E, S en G - bieden. De risicoscores bepalen de mate waarin de economische waarde van een bedrijf gevaar loopt door de specifieke factor, of in technische termen, de omvang van de onbeheerste risico's van een bedrijf binnen ESG als een geheel, of E, S, G afzonderlijk. 

  2. Anderzijds kunt u ook zelf zoeken naar duurzame gemeenschappelijke beleggingsfondsen en ETF's door gebruik te maken van onze screener. Voeg gewoon de "duurzaamheidsbeoordeling" toe aan uw filterlijst, selecteer uw gekozen beoordeling (op een schaal van 1 tot 5 aardbollen – 1 is laag, 3 is gemiddeld en 5 aardbollen is hoog) en kijk tussen de lijst.

Zorg ervoor dat u eerst de productinformatie beschikbaar op het platform bekijkt, en rekening houdt met uw beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie en tijdshorizon voor u enige investering doet.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België