Hvad betyder E, S og G, når vi taler om bæredygtig investering? Hvad betyder E, S og G, når vi taler om bæredygtig investering? Hvad betyder E, S og G, når vi taler om bæredygtig investering?

Hvad betyder E, S og G, når vi taler om bæredygtig investering?

Education

Saxo Group

Etisk og bæredygtig adfærd 

Enkeltpersoner, regeringer og samfundet vil gerne have store virksomheder til at agere mere etisk korrekt og bæredygtigt. Fordi regeringer og lokale myndigheder tvinger selskaber til at tage ansvar for deres uetiske og ikke-bæredygtige handlinger, udviskes kompromisset mellem fortjeneste og bæredygtighed. Faktisk er selskaber med uetisk og ikke-bæredygtig forretningspraksis i øget risiko for betydelige fald i profit. De tre bredeste kategorier, som selskaber bedømmes ud fra, er miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Tilsammen kaldes de for ESG (environmental, social og governance). Miljøkategorien fokuserer på brugen af naturressourcer og de miljømæssige konsekvenser af at drive en virksomhed. Kategorien vedrørende sociale forhold fokuserer på menneskerettigheder inden for en virksomhed, i partnervirksomheder og for samfundet generelt. Kategorien for god selskabsledelse fokuserer på selskabsledelsens adfærd og aflønning. 

E – Environmental 

Dette er nok et af de nemmeste koncepter at forstå. Selskaberne bedømmes ud fra den indvirkning, deres forretning har på forurening, økosystemer, biodiversitet og bevarelse af naturressourcer, hvilket omfatter energieffektivitet, affaldshåndtering og vandforbrug. På grund af den globale bekymring for klimaforandringer udsættes selskaber, som beskæftiger sig med udvinding af fossile brændsler (kul, olie og gas), for nøje granskninger. Andre eksempler på produkter eller praksisser, der påvirker miljøet, er affald fra atomkraft, pesticider, skovrydning og minedrift. Generelt forventer investorer og samfundet af selskaberne, at de forbedrer deres måder at håndtere de miljømæssige udfordringer på, at de tager et større ansvar for deres miljøpåvirkning og udvikler og benytter miljøvenlige teknologier. 

S – Social 

Kategorien for sociale forhold refererer til selskabers indvirkning på samfundet, både internt og eksternt. Internt er benyttelsen af anbefalede fremgangsmåder med til at sikre diversitet, inklusion, rimelige lønninger og standarder for arbejdsforhold, hvilket alt sammen betragtes som menneskerettigheder. Diversitet vil sige, at man har en arbejdsstyrke, der udgøres af personer af forskellig alder, race, religiøs baggrund, seksuel orientering, nationalitet osv. Inklusion handler om individernes mulighed for at være sig selv og omfatter ting som steder, hvor ammende mødre kan pumpe modermælk ud, steder, hvor muslimer kan bede, og accept af, at der tales flere forskellige sprog i fællesområderne. Standarder for arbejdsforhold omfatter retten til kollektiv forhandling, at der ikke forekommer tvangsarbejde og børnearbejde, samt ikke-diskriminatorisk arbejdspraksis. Virksomheder skal ikke alene sikre, at deres egne medarbejdere behandles rimeligt, de skal også sikre, at medarbejderne hos partnervirksomheder, f.eks. leverandører, behandles rimeligt. Eksterne anbefalede fremgangsmåder fokuserer på relationer til og deltagelse i lokalsamfundet samt produktsikkerhed og pålidelighed. 

G – Governance 

God selskabsledelse vedrører det ledelsesmæssige i en virksomhed. Anbefalede fremgangsmåder fokuserer på bred diversitet og inklusion, direktørlønninger, planlægning af generationsskifte samt aktionærrettigheder. Eksempelvis bliver det mere og mere almindeligt, at aktionærer stemmer imod lønpakker til direktører. Anbefalede fremgangsmåder fokuserer også på korruption og bestikkelse, overholdelse af love og bestemmelser samt praksis for lobbyarbejde. Mange selskaber laver lobbyarbejde, der skal påvirke regeringer og repræsentanter til at stoppe love og bestemmelser, som ville kræve, at selskaberne skulle forbedre sine ESG-praksisser. 

Miljømæssige faktorerSociale faktorerLedelsesmæssige faktorer
Forurening og affaldshåndteringDiversitet og inklusion i arbejdsstyrkenDiversitet og inklusion i bestyrelsen
Forbrug af naturressourcerMedarbejderlønningerDirektørlønninger
Indvirkning på klimaforandringerLeverandørstandarderPlanlægning af generationsskifte
EnergieffektivitetRelationer til lokalsamfundAktionærrettigheder
Miljøvenlige teknologierProduktsikkerhedVirksomhedsetik
Globale ressourcer 

FN, OECD og ILO udstikker retningslinjer og leverer yderligere ressourcer. 

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.