Hvad er SFDR, og hvordan kan det hjælpe dig med din ESG-investeringsstrategi?  Hvad er SFDR, og hvordan kan det hjælpe dig med din ESG-investeringsstrategi?  Hvad er SFDR, og hvordan kan det hjælpe dig med din ESG-investeringsstrategi?

Hvad er SFDR, og hvordan kan det hjælpe dig med din ESG-investeringsstrategi?

Education 2 minutter at læse
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

For at gøre det nemmere for investorer at identificere og sammenligne bæredygtige produkter, undgå greenwashing og i sidste ende forbedre strømmen af kapital mod bæredygtige investeringer, har Den Europæiske Union vedtaget SFDR-regulativet om bæredygtighed (Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

SFDR trådte i kraft i marts 2021 og gælder for investeringsforeninger og ETF'er, alternative investeringsfonde, forvaltede porteføljer og økonomisk rådgivning. Regulativet har til formål at skabe større gennemsigtighed og gøre flere oplysninger tilgængelige for investorer, så de bedre kan vurdere nøjagtigheden af formueforvalteres påstande om bæredygtighed. 

Kort sagt skal SFDR hjælpe investorer med at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag.

SFDR kræver, at kapitalforvaltere i EU, samt kapitalforvaltere uden for EU, men markedsfører fonde i EU, klassificerer deres fonde i en af tre kategorier: Artikel 9 (mørkegrøn), Artikel 8 (lysegrøn) eller Artikel 6 (ikke grøn). 

ESG-risiko og andre vigtige overvejelser

På trods af stigende popularitet står bæredygtig investering (også kaldet ESG-investering) stadig over for nogle udfordringer, særligt når det gælder udlevering af oplysninger. Dette skyldes, at mange lande ikke kræver, at selskaber udleverer ESG-data, hvilket resulterer i, at mange fonde muligvis ikke har de nødvendige selskabsoplysninger at indberette. Derfor risikerer man, særligt i begyndelsen, at der sker det, at fondenes udlevering af oplysninger kun sker efter bedste evne og derfor kan være mangelfuld og varieret.

Derudover er det kapitalforvalterne selv, der foretager klassificeringen af fondene, og derfor er der risiko for, at nogle forvaltere klassificerer fonde forkert og kommer til at vildlede investorerne, særligt i starten, mens de nye regler implementeres.  

Når det gælder afkast fra ESG-investeringer, viser nogle undersøgelser (SRI & Performance study by LFDE, Foundations of ESG Investing af Giese, Lee, Melas, Nagy og Nishikawa), at ESG-strategier de seneste år har haft en tendens til at give bedre afkast end strategier, der ikke fokuserer på ESG. Det er dog vigtigt at bemærke, at ESG stadig er et relativt nyt koncept, hvor der kun er små mængder historiske data, hvorfor det ikke kan anbefales at drage konklusioner vedrørende bedre resultater fra ESG fokuserede aktier

Den stigende efterspørgsel efter – og interesse for – ESG-investering har medført en kolossal strøm af investeringsmidler ind i ESG-strategier, og dette har også bidraget til de høje afkast på en række ESG-venlige aktier. Samtidig er der også en mulighed for, at hvis efterspørgslen efter ESG-investeringer falder, kan det have en negativ indvirkning på afkastet.

Hvor kan jeg finde inspiration til ESG-investering?

Du kan se Artikel 8- og Artikel 9-temaerne, hvor du finder en liste med mørkegrønne og lysegrønne fonde, sådan som det er klassificeret i henhold til EU's SFDR-regulativ.

Før du begynder at investere, skal du huske at gennemgå de oplysninger om produktet, der er tilgængelige på platformen, og sørge for at overveje dine investeringsmål og din risikovillighed samt din tidshorisont.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.