Omezení rizika pomocí pokynů stop-loss Omezení rizika pomocí pokynů stop-loss Omezení rizika pomocí pokynů stop-loss

Omezení rizika pomocí pokynů stop-loss

Obchodní inspirace 3 min čtení

Saxo Group

Shrnutí:  Pro každého obchodníka nebo investora má znalost řízení rizik zásadní význam. Pomocí pokynů stop-loss můžete omezit ztráty u cenných papírů, které se pohnou nepříznivým směrem, a to bez dodatečných nákladů a u dlouhých i krátkých pozic.


Co je pokyn stop-loss?

Pokyn stop-loss zajistí prodej nebo nákup cenného papíru, například akcie, jakmile dosáhne určité ceny. Účelem pokynu stop-loss je omezení ztráty obchodníka u pozice tvořené cenným papírem. Například při nastavení pokynu stop-loss na úrovni 5 % pod cenou, za níž jste akcii nakoupili, se potenciální ztráta omezí na 5 %.

Nebo konkrétnější příklad: Předpokládejme, že jste si nakoupili akcie Facebooku za 100 USD za kus. Ihned po nákupu akcie jste nastavili pokyn stop-loss na úrovni 5 % (95 USD). Pokud cena akcie klesne na 95 USD, pokyn stop-loss se aktivuje, takže proběhne prodej akcií za 95 USD, což se rovná ztrátě 5 % (5 USD).

Jaké jsou výhody nastavení pokynu stop-loss?

Hlavní výhodou pokynu stop-loss je, že při uskutečnění obchodu můžete omezit pokles u dlouhých i krátkých pozic bez nákladů nad rámec běžné provize. 

Kromě toho se díky pokynům stop-loss můžete při rozhodování oprostit od emočních vlivů. Obchodníci mají tendenci se do určitých cenných papírů „zamilovat“. Mohou se například držet falešné naděje, že akcie ještě dostane „druhou šanci“ a znovu půjde nahoru, což však vede jen k dalšímu nárůstu ztrát.

Nalezení optimální úrovně stop-loss: různé strategie

Existuje řada metod, jak určit správnou úroveň stop-loss, avšak žádná není vhodná pro všechny obchodní strategie. Spíše byste si měli projít několik metod a zvolit tu, která nejlépe odpovídá vašemu obchodnímu rámci a chuti riskovat.

Pravidlo 2 %

Jednou z nejoblíbenějších metod stop-loss je pravidlo 2 %, které znamená, že nikdy nevystavíte riziku více než 2 % svého kapitálu. Pokud například obchodujete 50 000 USD, 2% úroveň stop-loss znamená, že je možné u libovolného daného obchodu vystavit riziku maximálně 1000 USD. Přestože je pravidlo 2 % oblíbené, můžete si zvolit jakoukoli úroveň, která pro vás bude komfortní, například 1 %.

The Average True Range

Hodnota ATR je považována za nejpřesnější ukazatel volatility. Oproti jiným oscilátorům volatility nabízí pravdivý obrázek, protože ve svém výpočtu zachycuje celý cenový rozsah aktiva a zohledňuje velké skoky.

Jednou z možností využití hodnoty ATR je stanovení úrovně stop-loss, přičemž běžnou strategií je její nastavení na hodnotu jednoho ATR od vstupní pozice. Pokud byste například prodávali 20 000 EURUSD za 1,0958 a ATR-14 by bylo 198 pipů, nastavili byste úroveň stop-loss na 1,1156. Pokud obchodujete konzervativněji, nejspíše byste uvažovali o nastavení této úrovně na 2x nebo 3x hodnoty ATR oproti vaší vstupní pozici.

Další strategie spočívá v nastavení úrovně stop-loss na hodnotu jednoho ATR od nejbližšího záchytného bodu nebo úrovně rezistence. Tímto způsobem dáte konkrétnímu obchodu větší volnost a prostřednictvím úrovně resistence nebo záchytného bodu snížíte riziko uzavření při větších výkyvech.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.