Cenová bublina na akciových trzích praskla Cenová bublina na akciových trzích praskla Cenová bublina na akciových trzích praskla

Cenová bublina na akciových trzích praskla

KCL
Kim Cramer Larsson

Technical Analyst, Saxo Bank

Shrnutí:  Index Nasdaq-100 vykazuje jasné charakteristiky bubliny. Podle teorie bublin se během dlouhého vzestupného trendu vždy vyskytne minimálně jedna velká korekce, známá jako past na medvědy — a někdy jsou takové korekce hned dvě.


Cenová bublina na akciových trzích praskla

Index Nasdaq-100 vykazuje jasné charakteristiky bubliny. Následující obrázek ukazuje příklad bubliny – konkrétně technologické dot-com bubliny v devadesátkách.

Podle teorie bublin se během dlouhého vzestupného trendu vždy vyskytne minimálně jedna velká korekce, známá jako past na medvědy — a někdy jsou takové korekce hned dvě. Když bublina praskne, cena vždy spadne přinejmenším na maximum poslední větší korekce, ale velmi často až na její minimum. Ale někdy musí ceny předtím, než se začnou znovu zvedat, spadnout až na úplné dno.

Od svého minima z roku 2008, kdy došlo k hypoteční krizi, se hodnota indexu Nasdaq-100 zvýšila patnáctinásobně. Došlo k několika výraznějším korekcím, zvlášť v roce 2018, kdy uprostřed americké obchodní války panoval strach, že Fed začne zvyšovat úrokové sazby, a v roce 2020, když začal Kongres během pandemie COVIDu vyšetřovat velké technologické firmy.   
Pokud to tentokrát bude probíhat jako u ostatních bublin (a tak je to vždycky), měl by se Nasdaq propadnout minimálně k hladině 9736. V současnosti jsme od ní pouhých 12 %.  

Ze dvou výše zmíněných významných korekcí byla větší ta z roku 2018. 
Její maximum bylo kolem 7673, mezi Fibonacciho retracementem na 0,764 vzestupného trendu ode dna spojeného se subprime hypotékami a retracementem na 0,618 křivky od koronavirového minima do absolutního maxima. Někdy ale ceny klesnou až pod minimum poslední korekce. 

Prasknutí bubliny je obvykle nejméně dvakrát rychlejší než její nafouknutí (podle prospektové teorie bolí ztráta 2x až 2,5x víc než stejně vysoký zisk). To by znamenalo, že akciový trh dosáhne svého dna v letech 2023 a 2024. 

Pokud si myslíte, že propad indexu Nasdaq pod 9000 – případně až na 8500, nebo dokonce 7500 – je hluboký, uvědomte si, že po prasknutí dot-com bubliny se Nasdaq v letech 2000 až 2002 propadl o 77 %. Níže vidíme korekci typu medvědí past, kde RSI testuje hladinu 40. Pokud dojde k uzavření měsíce pod 40, znamená to medvědí trh. Tento scénář tu nebyl od krize subprime hypoték.

2022 – rok amerického dolaru

Dolarový index se už od roku 2015 pohybuje ve velmi širokém pásmu mezi 88 a 103 a teď se ho znovu pokouší prolomit směrem výš. 
Pokud se mu to podaří, můžeme být ve 3. čtvrtletí svědky vzestupu až ke 110, kde se nachází shluk úrovní Fibonacciho projekcí a retracementů.

Index RSI vykazuje býčí sentiment bez odchylek a Bollingerovy pásy se rozšiřují a podporují zvyšování cenových hladin v dolarovém indexu.    

Výnosy amerických 10letých vládních dluhopisů prolomily sestupný trend trvající několik desetiletí – 4 % jsou na dosah

Vzestupný trend výnosů 10letých amerických vládních dluhopisů se potvrdil, když v lednu 2022 prorazily nad 1,71 % a dosáhly nového, vyššího maxima. Následovalo březnové prolomení trendové linie, která klesala už několik desetiletí. Teď už výnosy překonaly maximum z roku 2018, kdy dosáhly 3,25 %.

S jen lehkým psychologickým odporem kolem 4 % by mohly americké 10leté vládní dluhopisy ve 3. čtvrtletí klidně dosáhnout 1,382 Fibonacciho projekce kolem 4,38 %. První silnější hladina odporu se však vyskytne až kolem 5,25 %, což je zhruba maximum z doby před krizí subprime hypoték mezi 1,618 a 1,764 Fibonacciho projekce od sestupného trendu z let 2018 – 2020. 

Vzestupnému trendu ropy Brent dochází dech 

Po dvou pokusech v květnu a červnu se zdá, že bude mít ropa Brent problém vrátit se nad 126 USD, aby znovu otestovala březnové maximum. 

Na týdenním grafu RSI dál stoupá, ale odchylky napovídají, že střednědobý vrchol už máme za sebou. Průlom nad 125,25 by mohl znamenat, že Brent ještě v závěru otestuje březnové maximum.
 
V následujících několika měsících se však může Brent udržet v pásmu mezi 97 a 125 dolary. Pokud dojde k průlomu pod 96,90 USD, bude patrně otestována podpora na hladině 86,75 USD i celý vzestupný trend. 
 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.