SaxoSelect

Spravovaná portfolia

Získejte více času. Analýzu trhů a správu svých investic přenechte odborníkům.

Podívejte se, o kolik levnější jsou naše investiční portfolia v porovnání s jinými správci aktiv.

Proč investovat se Saxo?

 • Jednoduché a chytré
  Vše jednoduše nastavíte online a těžkou práci uděláme za vás.
 • Spravováno odborníky
  Vaše investice spravujeme na základě prvotřídních odborných znalostí.
 • Úspora nákladů
  Zaplaťte jen zlomek ceny, kterou si účtují běžní správci majetku.
 • Žádné závazné období
  Pokud se vaše okolnosti změní, můžete prostředky kdykoli vybrat.

Co jsou spravovaná portfolia?

Co jsou spravovaná portfolia?

Spravované portfolio je kolekce investic, které jsou pro vás vybrány a automaticky přizpůsobovány podle příležitostí na trhu.

Každé portfolio se orientuje na jinou úroveň ochoty riskovat, od nízké po vysokou, a dodržuje investiční strategii vhodnou pro vaše cíle a rizikový profil.

Vše máte pod kontrolou s úplnou transparentností: Pomocí naší platformy můžete monitorovat své investice 24 hodin denně a prostředky můžete kdykoli vybrat bez dalších nákladů.

Portfolia vytvořená odborníky

Portfolia vytvořená odborníky

Když začnete investovat do portfolia SaxoSelect, můžete si být jistí, že vaše peníze jsou v těch nejlepších rukách.

Vstoupili jsme do partnerství s předními světovými správci aktiv, jako je BlackRock a Morningstar, abychom vytvořili řadu portfolií, která mají institucionální kvalitu a nízké náklady.

Tato portfolia se pravidelně automaticky rebalancují, aby se přizpůsobila měnící se situaci na trhu, a neustále se zaměřují na nejvyšší výnosy podle zvolené úrovně rizika.

Udržujte své náklady pod kontrolou

Odstraněním zbytečných poplatků vám pomáháme zachovat více z vašich výnosů.

Celkové očekávané náklady ročně

circle diagram

Níže najdete podrobnosti o jednotlivých cenách pro každé portfolio.

*K 31/12/23. Historická výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Úplný přehled výkonnosti zobrazíte kliknutím na Více informací.

Profilový dotazník
Abychom pro vás mohli najít ty nejlepší portfolia pro investování, potřebujeme, abyste nejprve vyplnili svůj profil. Je to povinný krok v investičním procesu, který zabere jen pár minut.

Investiční riziko
Investice do finančních produktů s sebou vždy nesou riziko. Obecně platí, že byste měli investovat do finančních produktů, pouze pokud chápete rizika s nimi spojená. Investování do portfolia s měnou odlišnou od základní měny vašeho účtu s sebou nese riziko, že budete vystaveni změnám směnného kurzu mezi těmito měnami. Více informací najdete ve Vyloučení odpovědnosti v souvislosti se spravovaným portfoliem.

Jaké je riziko a očekávaný výnos?

Rizika a výnosy jdou ruku v ruce. Čím vyšší chcete výnosy, tím vyšší riziko musíte podstoupit.

Očekává se, že výkonnost bude podstatně nižší než u akciových trhů, ale také mnohem stabilnější. V krajním scénáři by akciové trhy mohly ztratit 20 % nebo víc, zatímco u portfolií s nízkým rizikem se očekává ztráta kolem 5 % až 10 %.

Očekává se, že výkonnost bude nižší než u akciových trhů, ale také stabilnější. V krajním scénáři by akciové trhy mohly ztratit 20 % nebo více, zatímco u portfolií se středním rizikem se očekává ztráta kolem 10 % až 15 %.

Očekávaná výkonnost portfolií s vysokým rizikem je podobná jako výkonnost akciového trhu. V krajním případě však mohou akciové trhy ztratit 20 % nebo více. Proto jde o investování s vysokým rizikem.

Hledáte něco více spekulativního?
Při použití obchodních strategií se vaše peníze obchodují s cílem najít krátkodobé příležitosti na finančních trzích

Často kladené dotazy

Pokud nemáte Saxo účet, založte si jej a převeďte na něj prostředky, přičemž je třeba vzít v úvahu minimální částku investice požadovanou u portfolia, o které máte zájem. Potom postupujte podle následujících kroků:

 1. Spusťte platformu a klikněte na kartu SaxoSelect.
 2. Absolvujte test způsobilosti pro určení vašeho rizikového profilu a spravovaných portfolií, která jsou pro vás vhodná.
 3. Projděte si varianty portfolií a některé si zvolte kliknutím na tlačítko „Investovat“.
 4. Přidejte částku, kterou chcete investovat, a vybrané hodnoty potvrďte.

Pokud již účet Saxo máte, stačí přejít na kartu SaxoSelect na vaší platformě a postupovat podle výše uvedených kroků. Př první investici do spravovaného portfolia bude nutné absolvovat test způsobilosti, což je něco jiného než test vhodnosti (pro samostatné investování).

Jedná se o sadu otázek, na jejichž základě se stanoví váš rizikový profil, z něhož se pak odvodí varianty portfolia, které jsou pro vás vhodné. Z vašich odpovědí může vyplynout rizikový profil, který nebude odpovídat vaší počáteční volbě portfolia, což znamená, že do tohoto portfolia nebudete moci investovat. Pokud tato situace nastane, zkontrolujte si prosím, jak přesné jsou vaše odpovědi, a kontaktujte nás, pokud budete potřebovat něco objasnit.

Test způsobilosti je povinný. Odpovědnost za ověření, že investice uskutečňované vaším jménem jsou pro vás vhodné, nese správce portfolia – a otázky pro stanovení způsobilosti jsou primárním způsobem, jak to zjistit.

Poplatky závisejí na spravovaném portfoliu, do kterého se rozhodnete investovat. Navštivte prosím stránky jednotlivých portfolií – konkrétní poplatky jsou uvedeny tam.

Jak se počítá náš roční servisní poplatek, zjistíte kliknutím zde.

Stejně jako u všech investic existuje vztah mezi mírou rizika, které podstupujete, a výší výnosů, které můžete získat (platí v obou směrech). Rizikové profily spravovaných portfolií naznačují potenciální výraznou ztrátu (hodnoty) během nepříznivého období. Například investování do akcií s sebou nese vysoké riziko. Během špatného období může akciový trh ztratit přibližně 20 %, jak dokládají historická data. 

Portfolia s nízkým rizikem pravděpodobně zaznamenají mnohem nižší fluktuaci (hodnoty) než akciové trhy;

Portfolia se středním rizikem pravděpodobně zaznamenají významně nižší fluktuaci (hodnoty) než akciové trhy;

Portfolia s vysokým rizikem pravděpodobně zaznamenají podobnou fluktuaci (hodnoty) jako akciové trhy;
Portfolia s velmi vysokým rizikem pravděpodobně zaznamenají vyšší fluktuace ceny.

Není dáno žádné minimální období investice. Investování můžete kdykoli bezplatně ukončit. Je však důležité si uvědomit, že naše spravovaná portfolia jsou navržena k dlouhodobému investování a doporučujeme je jen v případě, že plánujete investovat na několik let.

Ze spravovaného fondu můžete kdykoli bezplatně vybrat všechny peníze, a to jeho opuštěním. Můžete také provést částečný výběr, avšak pouze za předpokladu, že hodnota vašeho účtu zůstane vyšší než minimální částka investice.
Poté co si založíte Saxo účet a absolvujete test způsobilosti, budete si moci zobrazit podrobné informace o složení portfolia, jeho výkonu v minulosti, investiční metodice a dalších aspektech.
Navštivte prosím naši vyhrazenou stránku podpory zde.

Začněte investovat během několika minut

Založte si účet

Pokud ještě u Saxo účet nemáte, věnujte několik minut odeslání žádosti.

Vyberte si portfolio

Vyberte si portfolio vyhovující vašim cílům a ochotě riskovat a potom vyplňte náš krátký profilový dotazník.

Investujte

Potvrďte své spravované portfolio a investujte. Všechny investice za vás zadáme přes váš účet.

Spojte se s naší zákaznickou podporou
Promluvte si s některým z našich specialistů a pomůžeme vám začít.
Kontaktujte nás přímo

Máme důvěru více než 30 let

Máme důvěru více než 30 let

Plná regulace
Splňujeme nejpřísnější normy a jsme plně licencováni a registrováni v 15 jurisdikcích v Evropě, na Středním východě a v Asii.

Finanční síla
Jsme finančně stabilní společnost s robustní rozvahou. Poskytujeme služby klientům ve 170 zemích, ve spravovaných aktivech držíme 95+ mld. EUR a denně zpracováváme 1 milion transakcí.

Držitel mnoha ocenění
V našem odvětví se nám dostává trvalého uznání a za své produkty, platformy a služby jsme získali nejvyšší ocenění.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.