zpět
Details Cookies
Česká republika
Důležité informace o maržových produktech

CFD jsou komplexní instrumenty a pojí se s nimi vysoké riziko rychlého finančního prodělku z důvodu výrazné páky. U 70 % účtů retailových investorů dochází při obchodování CFD s tímto poskytovatelem k finanční ztrátě. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD, FX a jiné produkty, a zda si můžete dovolit přijmout vysoké riziko ztráty vašich financí.

Využívání cookies

Tento web využívá cookies, aby vám mohl nabízet lepší prostředí pro procházení, a to tím, že aktivuje, optimalizuje a analyzuje operace na webu, a aby vám mohl poskytovat personalizovaný reklamní obsah a umožňoval připojení k sociálním médiím. Volbou tlačítka Přijmout vše vyjadřujete souhlas s použitím cookies a souvisejícím zpracováním osobních údajů. Pokud chcete své předvolby v této oblasti upravit, vyberte tlačítko Spravovat souhlas. Své předvolby můžete kdykoli změnit, případně zcela stáhnout svůj souhlas, a to prostřednictvím stránky se zásadami pro cookies. Projděte si prosím zásady pro cookies zde a zásady ochrany osobních údajů zde.

Zobrazit menu Právní dokumentace

SaxoSelect – vyloučení odpovědnosti

Společnost Saxo Bank A/S (dále jen „Saxo Bank“) neposkytuje žádné záruky ohledně vlastních výsledků obchodů, jež se jménem investora realizují prostřednictvím služby SaxoSelect. Společnost Saxo Bank jménem investora automaticky realizuje obchody, jež odpovídají obchodům realizovaným v rámci konkrétní strategie. Některé strategie pracují s pákovým efektem, protože využívají produkty obchodované s marží a značnou volnost v rozhodování a expozice vůči jednotlivým titulům cenných papírů a třídám aktiv. Využívání služby SaxoSelect s sebou proto může nést významná rizika. Integrovaný mechanismus, investiční štít, je navržen tak, aby omezil možné ztráty, nezaručuje však, že investor může ztratit pouze předem definovanou částku, kterou si stanoví. Investiční štít se vztahuje pouze na produkty obchodované s marží. Na hotovostní produkty, jako jsou akcie, dluhopisy a ETF, se nevztahuje.

Všechny investice s sebou nesou určitá rizika a jejich výsledkem může být jak zisk, tak ztráta. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako jsou kupříkladu cizí měny, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou kolísat výrazně a rychle. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem či poradci, aby získali dobrou představu o možných rizicích a aby si ještě před tím, než investují, prodají nebo uzavřou transakci, ověřili, že je daný postup v jejich situaci vhodný.

Z minulých výsledků nelze spolehlivě usuzovat na výsledky v budoucnu, a proto by neměly být jediným faktorem, podle něhož se investor rozhoduje při volbě investičního portfolia či ETF. Cena investic může stoupnout nebo klesnout a není možné zaručit, že investor dostane zpět investovanou částku. Příjem investora není pevný a může kolísat. Hodnotu investic, u nichž dochází k expozici vůči zahraničním měnám, mohou ovlivňovat pohyby směnných kurzů. Měnit se mohou také výše daní, základy pro jejich výpočet a slevy na daních.

Společnost Saxo Bank nenese odpovědnost za (i) žádnou ztrátu, jež investorovi vznikne v důsledku obchodování a transakcí prováděných společností Saxo Bank v souladu s plnou mocí a smluvními podmínkami služby SaxoSelect („Podmínky“); (ii) žádnou ztrátu, již investor utrpí nebo jež mu vznikne v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služby SaxoSelect společností Saxo Bank podle Podmínek, pokud ovšem takovou ztrátu neutrpí nebo mu taková ztráta nevznikne v důsledku hrubého zanedbání povinností nebo úmyslného pochybení na straně společnosti Saxo Bank; (iii) žádnou ztrátu vzniklou kvůli krokům, které společnost Saxo Bank provede v souladu s právy, jež jí podle Podmínek náleží; (iv) žádnou následnou ani jinou nepřímou ztrátu (včetně ušlého zisku a ztráty dobrého jména), již investor utrpí nebo jež mu vznikne, ať už kvůli nedbalosti na straně společnosti Saxo Bank, nebo z jiného důvodu; ani za (v) žádnou ztrátu přesahující výši tržeb společnosti Saxo Bank na investičních účtech investora za 12měsíční období předcházející vznesení nároku investora na odškodnění ze strany společnosti Saxo Bank.

Odpovědnost za výše popsané ztráty nenese ani společnost Morningstar Investment Management Europe Ltd („Morningstar“). Společnost Morningstar akcie pro portfolio Saxo Morningstar Moat spravované společností Saxo Bank vybírá na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb pro modelové portfolio pouze pro společnost Saxo Bank a při výběru vychází z určitých interních předpokladů. Společnost Morningstar se nezabývá otázkou vhodnosti obsahu modelu s ohledem na individuální potřeby a toleranci rizik všech investorů. Za realizaci modelu podle volného uvážení odpovídá společnost Saxo Bank. Model společnosti Morningstar je tedy pouze informativní a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku prodeje či výzvu k využití nabídky koupit cenné papíry v něm popisované.

Název a logo Morningstar jsou registrované ochranné známky společnosti Morningstar, Inc., a jejích přidružených společností („Morningstar“) a používají se na základě licence. Společnost Morningstar není součástí skupiny společnosti Saxo Bank. Společnost Morningstar neposkytuje žádné záruky ohledně vhodnosti investování do jakýchkoli produktů, portfolií či služeb nabízených společností Saxo Bank nebo jejími přidruženými společnostmi. Společnost Morningstar nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost v souvislosti s provozováním, propagací, obchodováním ani prodejem jakýchkoli produktů, portfolií či služeb nabízených společností Saxo Bank a jejími přidruženými společnostmi a dále nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost vůči klientům či zákazníkům společnosti Saxo Bank.

Společnost Brown Advisory LLC (dále jen „Brown Advisory“) neposkytuje investiční doporučení klientům společnosti Saxo Bank a jejích přidružených společností. Společnost Brown Advisory nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost v souvislosti s provozováním, propagací, obchodováním ani prodejem jakýchkoli portfolií či služeb nabízených společností Saxo Bank a jejími přidruženými společnostmi a dále nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost vůči klientům či zákazníkům společnosti Saxo Bank.

Odpovědnost za výše popsané ztráty nenese ani společnost BlackRock. Závěry a data společnosti BlackRock, které společnost Saxo Bank využívá při tvorbě svých investičních portfolií, vychází z určitých interních předpokladů a společnost BlackRock se nezabývá otázkou vhodnosti obsahu svých závěrů a dat s ohledem na individuální potřeby a toleranci rizik všech investorů. Závěry a data společnosti BlackRock jsou proto pouze informativní a nepředstavují investiční poradenství ani nabídku prodeje či výzvu k využití nabídky koupit popisované cenné papíry. Závěry a data společnosti BlackRock se připravují v souladu s právními požadavky, jejichž smyslem je napomáhat nezávislosti investičních průzkumů, a netýká se jich zákaz obchodování před rozšířením závěrů a dat poskytnutých společnosti Saxo Bank. Proto se považují za marketingovou komunikaci se společností Saxo Bank.

iShares® a BlackRock® jsou registrované ochranné známky společnosti BlackRock, Inc., a jejích přidružených společností („BlackRock“) a používají se na základě licence. Společnost BlackRock není součástí skupiny společnosti Saxo Bank. Společnost BlackRock neposkytuje žádné záruky ohledně vhodnosti investování do jakýchkoli produktů, portfolií či služeb nabízených společností Saxo Bank nebo jejími přidruženými společnostmi. Společnost BlackRock nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost v souvislosti s provozováním, propagací, obchodováním ani prodejem jakýchkoli produktů, portfolií či služeb nabízených společností Saxo Bank a jejími přidruženými společnostmi a dále nemá žádné povinnosti ani žádnou odpovědnost vůči klientům či zákazníkům společnosti Saxo Bank.

Zásady angažovanosti SaxoSelect

Saxo Bank považuje za svou důležitou povinnost chránit zájmy investorů. Součástí naší role správce portfolia je aktivní komunikace se společnostmi, které jsou příjemci investic, abychom se ujistili, že tyto společnosti jednají v nejlepším zájmu akcionářů. Je však nutné poznamenat, že jako akcionáři nevystupujeme aktivisticky. Je to proto, že Saxo Bank ve společnostech, které jsou příjemci investic, nebude nikdy významným akcionářem. Když získáme elektronické hlasovací právo, jednáme vždy v zájmu zajištění výkonnosti investiční strategie, přičemž využíváme výsledky výzkumu našich poskytovatelů strategií. Pokud by nás někdo požádal, abychom jménem našich klientů hlasovali za okolností, kdy nejsme schopni vyřešit konflikt zájmů, zdržíme se hlasování. Shledáváme, že díky tomuto přístupu může dotčená strana (v případě zdržení se hlasování) předem upozornit své představenstvo na naše zásady, aby to bylo možné promítnout do příslušných výsledků hlasování.

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.