Bond. Long Bond(s) Bond. Long Bond(s) Bond. Long Bond(s)

Bond. Long Bond(s)

Steen Jakobsen

Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  Při příliš kladných reálných sazbách vidíme tři scénáře: Příležitost uzamknout sazby na vysoké úrovni cyklu, přehnaná snaha vlády udržet ekonomiku nad vodou nebo úplné přenastavení ekonomiky.


Buď se nacházíme v období čtyř desetiletí, kdy máme příležitost uzamknout úrokové sazby na úrovni, která je na vrcholu cyklu, nebo v inflexním bodě, kdy dojde k úplné změně paradigmatu a k momentu Schumpeterovy kreativní destrukce v hospodářské politice prostřednictvím přehnaného vládního zásahu.

Příležitost, nebo zkáza? Zní to jako snadná volba, ale problém je v tom, že tato příležitost je funkcí špatně fungujícího trhu a ekonomického modelu postaveného na státním intervencionismu, zatímco Schumpeterova kreativní destrukce je přirozeným procesem ekonomického a společenského vývoje.

Vidíme tři různé scénáře s připojenými pravděpodobnostmi:

  • Příležitost - svět skutečně dosáhl nejvyšších sazeb (50 %)
  • Přemíra vládních pravomocí - stále větší zásahy a regulace, které mají udržet ekonomiku nad vodou podle starého modelu (35 %).
  • Kreativní destrukce (15 %) - obnovení tržního rozdělování v ekonomice a akceptace plných hospodářských cyklů.

Příležitost

Na základě příliš pozitivních reálných sazeb vidíme pokles ze strany sektorů a spotřebitelů s potřebou financování. Zelené transformační společnosti, jako jsou developeři větrných elektráren na moři, již začínají propadat, protože ekonomická hodnota jejich projektů se při současných úrokových sazbách dostává hluboko do červených čísel.

Spotřebitelé možná utratili své úspory z Covidu a vzhledem k tomu, že náklady na kreditní karty, hypotéky a automobily jsou dvakrát vyšší než historický průměr, musí své výdaje zpomalit.

Hrozí také riziko likvidity, protože vlády pokračují v emisích dluhu takovým tempem, že tradiční kupci jejich úvěrů jsou zahlceni podvodnými tituly.

Zpomalení ekonomiky i událost v oblasti likvidity považujeme za stejně pravděpodobné.

Překročení pravomocí vlády

Je trochu ironické psát o překročení vládních pravomocí jako o budoucí události, protože k němu již dochází. Množství nových předpisů je znepokojivé, nikoliv však pro jejich záměry, ale pro jejich provádění, které je byrokracií do nekonečna.

Evropa od 1. října zavede svůj mechanismus pro úpravu hranic uhlíku, což je ve skutečnosti starý klasický obchodní termín pro protekcionistickou daňovou bariéru. O ekologických regulacích a měřeních ESG se mluví ve slonovinových věžích politiků a centrálních bank. Chtějí, aby bylo vidět, že "něco dělají", a tím narušují soukromá řešení a iniciativy. Přestože se jim však nepodařilo změnit směr, budou tvrdit: "Problém není v přílišném zaměření na regulace a vládní politiku, ale spíše v tom, že je jich příliš málo!"

Možná je zapotřebí krátká lekce "Ekonomie 101". Vše, co není produktivní, zkrachuje, pokud je ovšem vlády uměle neudržují při životě. To je velmi pravděpodobný scénář.

Vytěsňování soukromého kapitálu a iniciativy není nikdy dobrý nápad. Povede to k rostoucím deficitům, neudržitelným úrovním zadlužení a nutnosti zavést maximální náklady na vše od kapitálu až po ceny. Přemýšlejte o regulaci cen, nájemného a výnosové křivky, kdy politici centrálně řídí ekonomiku, aby se přizpůsobili voličům a "ochránili" je. V tomto scénáři se konečné sazby zvýší, pravděpodobně na 500-550 bps u amerického desetiletého referenčního výnosu.

Kreativní destrukce

Libertariánští ekonomové se stále vracejí k Schumpeterově teorii ekonomického modelu, který potřebuje opakující se lesní požár, jenž obnovuje parametry a postupuje vpřed prostřednictvím inovací a produktivnějších metod. Krize, která vytváří nový základ pro vzestup.

Rizikem je zde pravděpodobně to, že je třeba ji vyvolat ze stále rostoucí nerovnosti. Mezi mladou a starší generací, mezi malými a středními podniky a nadnárodními společnostmi a mezi těmi, kdo mají a nemají. Pochybuji, že ekonomický model přejde na tento scénář. Příliš mnoho politického kapitálu je investováno do současného přesvědčení, že je třeba udržet vše stabilní a za každou cenu se vyhnout recesi.

Je možné, že voliči už toho mají dost. Pravice, zejména v Evropě, zatím získává v průzkumech veřejného mínění na popularitě díky svému závazku upřednostňovat jednotlivce před vládou.

Pro staromilce, jako jsem já, to hodně připomíná 80. léta, kdy se ekonomickou módou stala ekonomie nabídky Arthura Laffera, a období po velké finanční krizi v roce 2008, kdy Koo zavedl koncept bilančních recesí. Přesuňme se do dnešní doby, kdo je opět ve světle ekonomických reflektorů? Laffer a Koo!

Osmdesátá léta byla protilátkou proti velké vládě 70. let, která se vyznačovala kontrolou cen, vysokými cenami energií, rozpadem Bretton Woods, vysokými mzdami, inflací a devalvací.

Připomíná vám to něco?

Úkolem nás všech je zjistit, jaký bude další cyklus, a to na základě doktríny, že je často opakem toho, co bylo před chvílí.

Možná je správná odpověď, že v příštích deseti letech uvidíme všechny tři scénáře?

Nejdříve příležitost, pak nadměrné vládní zásahy a pak přechod k Schumpeterově kreativní destrukci.

Na to sázím. Svět chce a pravděpodobně může prodloužit a předstírat ještě jeden cyklus, ale aby mohl absolvovat ještě jedno kolo současného ekonomického modelu, musí nyní "chránit" všechny a všechno. To znamená, že náklady na kapitál již nemohou růst, protože jinak se dostáváme přímo do Schumpeterova momentu.

Král je mrtev. Ať žije král.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.