Bond. Long bond(s) Bond. Long bond(s) Bond. Long bond(s)

Bond. Long bond(s)

Steen Jakobsen

Cheføkonom og investeringsdirektør

Oversigt:  Når realrenterne er for positive, ser vi tre scenarier: Mulighed for at fastlåse renten på det højeste niveau i konjunkturcyklussen, statslige overgreb for at holde økonomien oven vande eller en fuldstændig nulstilling af økonomien.


Vi befinder os enten i en fire årtiers mulighed for at låse renterne fast på et højt niveau i cyklussen eller ved et vendepunkt, hvor vi har et fuldt paradigmeskift til et Schumpeter-øjeblik med ødelæggelse af den økonomiske politiske model.

Mulighed eller ødelæggelse? Det lyder som et let valg, men problemet er, at muligheden er en funktion af et dårligt fungerende marked og en økonomisk model, der er bygget på statsinterventionisme, mens den kreative ødelæggelse efter Schumpeter er den naturlige proces i den økonomiske og sociale udvikling.

Vi ser tre forskellige scenarier med tilhørende sandsynligheder:

  • Mulighed - verden har faktisk nået ”peak renter”, og vi får ikke flere rentestigninger i den nærmere fremtid (50%)

  • Indgreb fra regeringers side - stadig større indgriben og regulering for at holde økonomien oven vande under den gamle model (35%)

  • Destruktion (15%) - økonomien nulstilles til markedsbaseret distribution, og der accepteres fulde økonomiske cyklusser.

Mulighed 

Baseret på at realrenterne er for høje, ser vi problemer hos virksomheder og forbrugere med finansieringsbehov. Der er allerede begyndende problemer blandt grønne virksomheder som f.eks. udviklere af havvindmøller, da deres projekters økonomiske værdi falder markant under de nuværende rentesatser.

Forbrugerne kan have brugt deres Covid-opsparing, og med omkostninger til kreditkort, realkreditlån og biler på de dobbelte af det historiske gennemsnit, må de bremse deres forbrug.

Der er også risiko for en likviditetskrise, da regeringer fortsætter med at udstede gæld i et tempo, der efterlader traditionelle købere af deres kredit mættet og ude af stand til at fortsat at købe den voksende udstedelse af obligationer.

Vi ser både en økonomisk opbremsning og en likviditetskrise som lige sandsynlige.

Regeringsindgreb

Det er lidt ironisk at skrive om et statsligt indgreb som en fremtidig begivenhed, da det allerede er ved at ske. Mængden af nye regler er bekymrende, ikke på grund af deres intentioner, men på grund af deres udførelse, som er bureaukrati i det uendelige.

Europa indfører deres ”Carbon Border Adjustment Mechanism” fra 1. oktober, som egentlig er en gammel klassisk handelsbetegnelse for en protektionistisk skattebarriere. Grønne regulativer og ESG-målinger er på alles læber i politikernes og centralbankernes elfenbenstårne. De vil gerne ses som nogle, der "gør noget", og i den proces fordrejer de private løsninger og initiativer. Men selv om det ikke lykkes at ændre retningen, vil de hævde: "Problemet er ikke, at der er for meget fokus på regler og regeringspolitikker, men snarere at der er for lidt!"

Måske er der brug for en hurtig 'Economics 101'. Alt, hvad der ikke er produktivt, vil mislykkes, medmindre regeringer holder dem kunstigt i live. Det er et meget sandsynligt scenarie.

At fortrænge privat kapital og initiativ er aldrig en god idé. Det vil føre til stigende underskud, uholdbare gældsniveauer og et behov for at indføre maksimale omkostninger på alt fra kapital til priser. Tænk pris-, leje- og rentekurvekontrol, når politikerne centralt styrer økonomien for at tilpasse og "beskytte" vælgerne. I dette scenarie vil terminalrenterne stige, sandsynligvis til 5,0-5,5 % i den amerikanske 10-årige benchmark rente.

Destruktion

De libertære økonomer vender fortsat tilbage til Schumpeters teori om en økonomisk model, der har brug for en tilbagevendende ”skovbrand”, som nulstiller parametrene og gør fremskridt gennem innovation og mere produktive metoder. En krise, der skaber et nyt fundament for et opsving.

Risikoen her er sandsynligvis, at det skal fremkaldes af den stadigt voksende ulighed. Mellem unge og gamle generationer, mellem små og mellemstore virksomheder og multinationale selskaber, og mellem dem, der har, og dem, der ikke har. Jeg tvivler på, at den økonomiske model vil bevæge sig i retning af dette scenarie. Der er investeret for meget politisk kapital i den nuværende tro på at holde alt stabilt og undgå recessioner for enhver pris.

Der er en chance for, at vælgerne har fået nok. Indtil videre vinder højrefløjen, især i Europa, frem i meningsmålingerne med deres engagement i individet frem for regeringen.

For en gammel rotte som mig lugter dette meget af 1980'erne, hvor Arthur Laffers udbudsøkonomi blev den økonomiske mode, og efter den store finanskrise i 2008, hvor Koo introducerede begrebet balance-recessioner. Hvis vi spoler frem til i dag, hvem er så i det økonomiske fokus igen? Laffer og Koo!

1980'erne var modgiften til 1970'ernes store regering med priskontrol, høje energipriser, opløsningen af Bretton Woods, høje lønninger og inflation og devalueringer.

Minder det dig om noget?

Øvelsen for os alle er at finde ud af, hvad den næste cyklus er baseret på, og erkende at det ofte er det modsatte af det, der lige var der.

Måske er det rigtige svar, at vi vil se alle tre scenarier i løbet af de næste ti år?

Først muligheden, så regeringens indgreb og så overgangen til Schumpeters destruktion.

Det er mit bud. Verden ønsker, og kan sandsynligvis, forlænge og forstille sig endnu en cyklus, men for at tage endnu en periode med den nuværende økonomiske model, skal den nu "beskytte" alt og alle. Det betyder, at kapitalomkostningerne ikke længere kan stige, for ellers bevæger vi os direkte til Schumpeter-øjeblikket.

Kongen er død. Længe leve kongen.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.