Boom AI dosáhl historických rozměrů a všechny oči se upírají na firmu Nvidia Boom AI dosáhl historických rozměrů a všechny oči se upírají na firmu Nvidia Boom AI dosáhl historických rozměrů a všechny oči se upírají na firmu Nvidia

Boom AI dosáhl historických rozměrů a všechny oči se upírají na firmu Nvidia

Equities 10 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Hlavní body:

  • Všichni napjatě očekávají hospodářské výsledky Nvidie za 4. čtvrtletí: Kvůli značné poptávce po AI čekají analytici rekordní nárůst tržeb a EPS.

  • Zveřejnění hospodářských výsledků obklopuje nejistota: Nvidia sice zpravidla předčí očekávání, panují však obavy z geopolitických rizik a možného nadhodnocení.

  • AI hýbe trhem: V sektoru AI dochází k explozivnímu růstu, který se promítá do úspěchu Nvidie i koše souvisejících akcií.

  • Tendence ke vzniku bubliny: Podobně jako u dřívějších technologických boomů se i nyní investoři bojí, aby něco nepropásli, a FOMO vede k možnému nadhodnocení AI akcií.

Přinesou výsledky Nvidie známky toho, že boom AI konečně slábne?

Pro náladu na akciových trzích nejspíš v tomto okamžiku nejsou důležitější hospodářské výsledky než tržby společnosti Nvidia za 4. čtvrtletí fiskálního roku 24 (FY24 Q4) končící 31. lednem 2024. Ty budou zveřejněny ve středu v noci po uzavření amerického akciového trhu. Boom AI je silnější než kdy dřív a začíná s sebou strhávat další a další akcie, takže se budou oči všech upírat právě sem. Analytici očekávají tržby 20,4 miliardy USD, tedy meziročně o 238 % vyšší, a EPS 4,60 USD, tedy meziročně o 613 % vyšší. Jedná se o patrně dosud největší zaznamenaný nárůst mezi megakorporacemi. Ještě nikdy jsme neviděli firmu s tržní hodnotou 1 bilion USD, 12měsíčními tržbami 45 miliard a čistou ziskovou marží 55 % růst tak šíleným tempem.

Níže uvedený graf ukazuje čtvrtletní tržby společnosti Nvidia a projekce analytiků, podle nichž během následujícího roku dosáhnou 25 miliard USD. To je zhruba čtyřnásobek tržeb z konce roku 2022, kdy se musela Nvidia vypořádat s propadem poptávky po poklesu ceny bitcoinu i s celkově nižšími technologickými výdaji, když se Silicon Valley muselo přizpůsobit vyšším úrokovým sazbám.

Když se podíváme na geografické rozložení tržeb, uvidíme, že se v posledních dvou čtvrtletích rozparádil hlavně americký segment, ale výrazný byl i růst v Číně a na Tchaj-wanu. Singapur byl v uplynulém čtvrtletí znovu hodnocen samostatně a připsal si 15 % veškerých tržeb. To je samozřejmě zvláštní, evidentně slouží pro legalizaci reexportu čipů Nvidia do zemí, pro něž patrně platí vývozní omezení. Jak jsme v minulosti zdůrazňovali, pochází podstatná část tržeb Nvidie (37 %) z právě Číny a Singapuru, což se může vzhledem k přetrvávajícím obchodním třenicím a k možnému vítězství Trumpa v amerických prezidentských volbách stát pro Nvidii jedním z klíčových geopolitických rizik.

Překoná Nvidia znovu očekávání? A jaká je její pozice na trhu? V 7 z posledních 8 případů předčila Nvidia očekávané tržby i EPS a nedávné signály od společnosti Arm i dalších firem z ekosystému AI svědčí o tom, že růst v nejbližší době nejspíš nezpomalí. My se přikláníme k názoru, že analytici růst Nvidie znovu podcení, i když tentokrát je nejistota 2,5x větší než obvykle. Normální průměrná 1denní změna je v případě tržeb Nvidie 4,3 %, ale akciové opce tentokrát počítají s 10,5 %. Abyste si udělali lepší obrázek o explozivním růstu kumulativních výsledků AI, nabízíme snímek z prezentace společnosti Nvidia pro potenciální investory (viz níže).

Co ale ocenění Nvidie? Odpovídá těmto vyhlídkám? Jak jsme upozorňovali v nedávné zprávě z akciových trhů, která se věnovala akciím společnosti Arm, jsou Arm i Nvidia naceněny výrazně výš než zbytek trhu, což ovšem vzhledem k růstu prodeje AI čipů není nic zvláštního. Ale není to příliš? To samozřejmě záleží na tom, co od nich do budoucna očekáváme. Když newyorský profesor Aswath Damodaran, jeden z největších odborníků na oceňování akcií, nedávno psal o sedmi statečných, o Nvidii prohlásil:

„…Nvidia a Tesla, kde zůstává dosud nezodpovězená otázka, jak bude nakonec vypadat jejich tržní podíl. Z historického pohledu nebyly automobilový průmysl ani výroba čipů nikdy odvětvími, kde vítěz bere vše, ale investoři evidentně počítají s tím, že to současný vývoj ještě může změnit.“

Dál Damodaran ve svém článku výslovně uvádí, že mu Nvidia navzdory tomu, že ve svých modelech pro stanovení hodnoty zohlednil výrazný růst AI, připadá nadhodnocená. Zároveň si však trochu protiřečí, když přiznává, že sám akcie společnosti Nvidia vlastní.
Zdroj: Nvidia prezentace pro investory

AI jako klíčový hybatel akciových trhů

Celý loňský rok hnal rozvoj AI akciové trhy výš. Náš tematický koš tvoří 20 akciových titulů se značnými vazbami na její boom. Tržní hodnota těchto firem dosahuje 10 bilionů USD a představuje zhruba 16 % tržní hodnoty indexu MSCI World. Z níže uvedené tabulky je patrné, že jde o skupinu firem, které mají značné ziskové marže a rostou téměř dvouciferným tempem. Analytici jsou navíc přesvědčeni, že akcie kolem AI ještě dál porostou a průměrná celková 5letá návratnost je výrazně vyšší než u zbytku trhu.

Když se podíváme na růst tržeb u této skupiny akcií, uvidíme, proč je trh z AI tak nadšený. Když odhlédneme od Nvidie, dosáhl mediánový růst tržeb ve 2. čtvrtletí roku 2023 svého dna na meziročních 2 % a do 4. čtvrtletí už stihl vystoupat na meziročních 8,4 %. Pokud bychom do výpočtu zahrnuli i Nvidii, stoupl růst tržeb ve 3. čtvrtletí meziročně na 15,3 % a ve 4. nepochybně stoupne ještě víc.

Nadšení kolem AI navíc evidentně dosáhlo rozměrů, jaké jsme neviděli od technologické bubliny v roce 2021 či od někdejší internetové horečky. Od 14. září 2023 zvýšila společnost Arm svou hodnotu o 102 % a společnost Super Micro Computer o 197 % a obě tento rok čeká velký skok. V případě AI akcií se investoři znovu bojí, aby o něco nepřišli (FOMO). U všech dlouhodobě významných technologií se ale zpočátku projevují tendence vytvářet bubliny, když se pro ně příliš rychle a snadno nadchneme a příliš extrapolujeme. Příkladem neuvěřitelného nadšení a povyku kolem AI technologií jsou i nedávné zprávy o nejnovějším AI programu od OpenAI nazvaném Sora. Ten dokáže na základě textového vstupu vytvářet opravdu podrobná videa delší než kdy dřív . Boom AI se tak nejspíš nebude nijak lišit od podobných cyklů v minulosti.

Klíčové hospodářské výsledky pro tento týden

Kromě důležitých údajů z Nvidie se trh dozví také hospodářské výsledky společností Walmart (úterý, před trhem) a Home Depot (úterý, před trhem). V případě Walamartu očekávají analytici 4% růst tržeb a EPS 1,65 USD, což je meziroční pokles o 4 %, způsobený zejména nákladovými tlaky. Od Home Depot analytici očekávají další čtvrtletí s negativním růstem tržeb (konsensus je meziročně -3 %), protože americkou poptávku po potřebách pro kutily tlumí i nadále vyšší úrokové sazby. Očekává se také, že Home Depot vykáže EPS 2,77 USD, což je meziroční pokles o 16 %.

Tento týden je významný i pro světové těžařské giganty, jako jsou BHP, Rio Tinto či Glencore. Dolarové ceny železné rudy byly ve 2. pololetí loňského roku v průměru o 19 % vyšší než ve stejném období roku předcházejícího, a tak analytici očekávají u BHP i Rio Tinto pozitivní míru růstu. Bloomberg Industrial Metals Index, který je obecnějším ukazatelem cen průmyslových kovů, však ve 2. pololetí loňského roku, ve srovnání se stejným obdobím roku předcházejícího, v průměru poklesl a v důsledku toho očekávají analytici, že Glencore vykáže za toto období propad tržeb o 6 %.

V níže uvedeném seznamu najdete všechny významné firmy, jejichž hospodářské výsledky mají být zveřejněny ještě tento týden:

  • Úterý: BHP, Air Liquide, Medtronic, Walmart, Palo Alto Networks, Home Depot, Barclays, Antofagasta
  • Středa: HSBC, Rio Tinto, Glencore, Analog Devices, Nvidia, Synopsys, BAE Systems, Nutrien, Rivian
  • Čtvrtek: Fortesque, Zurich Insurance, Nestle, AXA, Booking, Copart, Intuit, MercadoLibre, EOG Resources, NU Holdings, Mercedes-Benz, Iberdrola, Pioneer Natural Resources, Danone, Anglo American, Wolters Kluwer, Rolls-Royce
  • Pátek: Allianz, Deutsche Telekom, BASF
  • Sobota: Berkshire Hathaway

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.