Podmienky obchodovania podielových fondov

Show trading conditions for:

Na rozdiel od akcií sa fondy obvykle obchodujú raz denne.

Každý fond má hodnotiaci bod, zvyčajne v európske popoludnie v každý pracovný deň. Správca fondu vtedy vypočíta hodnotu na jednotku podľa hodnoty podkladových investícií. Toto je cena, za ktorú sa jednotky kupujú a predávajú. Zohľadňuje presnú hodnotu podkladových investícií v čase výpočtu.

Vyžiadanie obchodu znamená, že sa objednávka drží až do ďalšieho hodnotiaceho bodu.

Investor preto nebude poznať cenu, za ktorú sa obchod zrealizuje pretože sa bude určovať v budúcnosti – na základe hodnoty podkladových aktív vo fonde v nasledujúcom hodnotiacom bode t. j. na forwardovom základe.

So všetkými fondmi, ktoré ponúka Saxo, sa môže obchodovať denne, avšak pri investovaní do fondov sa navrhuje dlhší časový horizont.

S fondmi sa obchoduje priamo so správcom fondu.

Správca fondu vytvorí alebo vyplatí podielové listy na základe denných transakcií vo fonde. Počet podielových listov v obehu bude preto každý deň kolísať.

Investori dostanú zlomkové jednotky ako alokáciu na základe ocenenia podkladových aktív.

Fondy vyžadujú rôzne minimálne vstupné sumy v závislosti od podmienok nastavených správcom fondov. Toto je uvedené v Trade tickete.

Minimálna investícia sa začína na 0 EUR alebo 1 jednotke, väčšina je to však okolo 1 000 EUR/USD.

Odbery sa uskutočňujú skôr v mene inštrumentu, nie v mene účtu.

Nie je možné uskutočniť odber/investíciu prostredníctvom počtu jednotiek.

Ak už klient investoval do fondu a chce investovať ďalej, použije sa iné minimum. Je to výrazne nižšia hodnota ako počiatočná suma za prihlásenie na odber.

S fondmi je možné obchodovať online kedykoľvek. Fondy majú stanovené forwardové ceny a k realizácii dôjde iba v nasledujúcom dostupnom hodnotiacom bode.

Hodnotiaci bod stanovuje fond, ale spravidla je v každý pracovný deň popoludní európskeho času.

Odoslaním žiadosti o odber, alebo spätné odkúpenie na platforme, investor uzatvára záväznú objednávku na predaj/kúpu, ktorej cena sa stanoví a realizácia uskutoční zvyčajne pri najbližšom hodnotiacom bode.

Investori nemôžu zrušiť pokyn.

Je veľmi nepravdepodobné, že pokyn zlyhá v dôsledku procesu vytvorenia/spätného odkúpenia, tzn. nie je k pozícii obmedzená ponuka jednotiek/akcií. V prípade, že obchod zlyhá, Saxo Bank nenesie žiadnu zodpovednosť.

Odber (nákup) v hodnote vyjadrenej v mene inštrumentu.

Spätné odkúpenie (predaj) môže byť podľa hodnoty ALEBO počtu jednotiek.

Cena, ktorú uvidíte pre fond na platforme v trade tickete, je posledná známa cena NAV.

Ceny pre fondy sú stanovené dopredu a cena prijatá za nákup alebo predaj bude známa až po exekúcii s manažérom fondu.

Načasovanie obchodu vzhľadom na pohyb podkladových investícií v priebehu dňa je nesmierne ťažké.

Účelom fondu je splniť dlhodobý investičný cieľ, nie denné obchodovanie. Časový horizont je zvyčajne v rokoch, nie týždňoch či mesiacoch.

Žiadosť o odber (kúpa) zaznamená Saxo a odošle ju na realizáciu správcovi fondu pri najbližšom dostupnom hodnotiacom bode.

Kým sa pokyn nezrealizuje, je uvedený v časti Objednávky. Suma pre odber je rezervovaná, a preto nie je k dispozícii pre iné obchody.

Pri investovaní do fondov si Saxo Bank neúčtuje provízie a poplatky za úschovu. Môžeme to tak urobiť, pretože rovnako ako iní poskytovatelia dostávame od poskytovateľa fondu malý retrocesný poplatok.

Pri investovaní do podielových fondov zaplatíte poskytovateľovi fondu poplatok za správu, ktorý sa môže v jednotlivých fondoch líšiť.

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.