Ceny pre opčné kontrakty

Nájdite podrobnosti o našich špičkových províziách prispôsobených pre aktívnych obchodníkov.

Provízie

Máme tri cenové úrovne. Čím viac obchodujete, tým menej platíte.
Prečítajte si viac o našich typoch účtov

Swipe left or right for more
KontraktClassicPlatinumVIP
USD (Akciové opcie)
3,002,001,25
EUR (Akciové opcie)
3,002,001,00
GBP (Akciové opcie)
2,501,501,00
CHF (Akciové opcie)
4,003,001,00
HKD (Akciové opcie)
30,0020,0010,00
USD (Opcie na cash index)
6,003,001,50
USD (Opcie na futures)
6,003,001,25
AUD (Akciové opcie)
5,003,001,00

Iné náklady

Pozíciám držaným cez noc v short akciových opciách a opčných kontraktoch vznikajú prevodné náklady.

Opcie na akcie:

Prevodné poplatky sa vypočítajú na základe požiadavky intradennej marže a uplatňujú sa vtedy, keď sa pozícia drží do nasledujúceho obchodného dňa.

Sadzba financovania na výpočet prevodných poplatkov je založená na príslušnej medzibankovej sadzbe + prirážka (150 bázických bodov).

Prevodné poplatky = Požiadavka na maržu * Čas držania * (Príslušná medzibanková sadzba + Marža)/(365 alebo 360 dní)

Opčné kontrakty:

Prevodné poplatky sa vypočítajú na základe požiadavky intradennej marže a uplatňujú sa vtedy, keď sa pozícia drží do nasledujúceho obchodného dňa.

Sadzba financovania na výpočet prevodných poplatkov je založená na príslušnej medzibankovej sadzbe + prirážka (150 bázických bodov).

Prevodné poplatky = Požiadavka na maržu * Čas držania * (Príslušná medzibanková sadzba + Marža)/(365 alebo 360 dní)

Pri obchodovaní so zaknihovanými opciami v Saxo Bank nevznikajú žiadne minimálne poplatky za tiket. Každý obchod podlieha paušálnemu poplatku podľa príslušného typu účtu.

Poplatky za držanie long opčných pozícií (všetky splatnosti) sa nebudú uplatňovať počas prvých 30 dní, tzn. poplatky sa budú účtovať až po 30 dňoch držania pozície. Poplatok sa vypočíta denne na základe nižšie uvedeného harmonogramu a uplatní sa na konci mesiaca.

Denný poplatok za držanie kúpených opcií na milión (nominálna hodnota)
KategóriaÚrokové sadzbyVýmenné kurzy a zlatoAkcieVzácne kovy okrem zlataKomodity okrem vzácnych kovov
< 30 dní držania pozícienevzťahuje sanevzťahuje sanevzťahuje sanevzťahuje sanevzťahuje sa
> 30 dní držania pozície0,100,701,101,001,60


Poplatok za držanie na deň = Nominálna hodnota/1 000 000 * Poplatok za podkladovú kategóriu

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Otvorenie účtu trvá približne 5 minút

Upozornenie na riziká opčných kontraktov

Opcia je kategorizovaná ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac.

Opcie sú riskantné, a preto nie sú vhodné pre všetkých investorov. Špecifické riziká spojené s obchodovaním opcií môžu investorom rýchlo spôsobiť značné straty. Oprávnenia na obchodovanie s opciami overuje a schvaľuje spoločnosť Saxo Bank A/S. Pred nákupom alebo predajom opcie sú investori povinní prečítať si charakteristiku a riziká štandardných opcií. Tento dokument sa nazýva aj Vyhlásenie o opciách (ODD). Vysvetľujú sa v ňom vlastnosti a riziká opcií obchodovaných na burze.

Ďalšie riziká: Stratégie obchodovania s opciami, ako sú spread, straddle a ďalšie opčné stratégie s viacerými nohami, môžu zahŕňať vysoké transakčné náklady vrátane viacerých poplatkov, ktoré môžu ovplyvniť možný zisk.

Vysporiadanie opcií a ich priradenie, najmä v prípade amerických opcií, môže spôsobiť vysoké straty, a to najmä v prípade, že vypisovateľ opcie je „nekrytý“. Opcie v peniazoch (ITM), ktorých platnosť uplynie, sa automaticky realizujú, zatiaľ čo opciám, ktoré sú mimo peňazí (OTM), uplynie platnosť. V niektorých prípadoch sa držitelia long opcií OTM môžu rozhodnúť pre realizáciu, ak sa denné vyrovnanie výrazne priblíži podkladovej cene, napríklad pri tzv. „Pin riziku“.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.