Forex cenník

Prečítajte si podrobnosti o našich špičkových Forex spreadoch a nízkych nákladoch na financovanie.

Ceny za realizáciu

Máme tri cenové úrovne. Čím viac obchodujete viac, tým menej platíte.
Prečítajte si viac o našich typoch účtov

InštrumentClassicPlatinumVIP
Inštrument

Vyskytla sa chyba

Kontaktujte nás, ak problém pretrváva

Uvedené ceny predstavujú orientačné minimálne spready a budú sa líšiť v závislosti od krajiny bydliska. Ak chcete zobraziť živé a historické spready, kliknite tu. Úplný prehľad presných cien je k dispozícii prostredníctvom trade ticketov v platforme.

Podrobnosti financovania

Forexový spotový trh slúži na okamžité obchodovanie s menami. Pojem „spot“ sa vzťahuje na štandardnú dohodu o zúčtovaní dva obchodné dni po dátume obchodu (známy ako T + 2)1. Napríklad obchod EUR-USD uskutočnený v pondelok sa vysporiada v stredu (ak v utorok alebo v stredu nie je štátny sviatok pre príslušné meny, v takom prípade sa obchod vysporiada v najbližší obchodný deň). Obdobie vysporiadania sa vzťahuje na čas, ktorý je vyhradený obom stranám na splnenie obchodných povinností. V Saxo sa obchody s forexovými spotmi nevysporiadavajú. Namiesto toho sa otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (o 17.00 východoamerického času) prerolujú do najbližšieho obchodného dňa2.

Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body tom/next (forwardová cena) a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).

1. Swapové body tom/next (forwardová cena)
Použité swapové body sa počítajú na základe trhových swapových cien od bánk Tier 1, plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/−0,45 % vypočítanej úrokovej sadzby tom/next. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.

2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce preklopenia tom/next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.

Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/− 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.

Príklad: Nakúpite spot 100 000 EURUSD v pondelok, predáte spot 100 000 EURUSD v utorok.

DeňDátum vysporiadaniaPozíciaPopis
PondelokDnes (T)+100 000» Kúpa 100 000 EURUSD T + 2 o 12.00 GMT

 

UtorokT + 1−100 000» Predaj 100 000 EURUSD T + 2 o 03.30 GMT
» Otvorená pozícia (nákup) sa prerolovala z T + 2 do T + 3 o 10.00 GMT5
» Nerealizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 10.00 GMT6
» Súbory na konci dňa sú k dispozícii od 10.00 GMT
StredaT + 2» Realizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 00.00 GMT
» Forex rollover report je k dispozícii od 04.00 GMT

1 Štandardná dohoda o vysporiadaní T + 2 sa uplatňuje na väčšinu menových párov; existujú však výnimky, napr. pár USDCAD, pri ktorom je bežná dĺžka zúčtovania deň po dátume obchodu (T + 1).

2 Štandard na globálnom trhu je, že sa dátum vysporiadanie preroluje o 17.00 EST, avšak existujú výnimky, napr. NZD, ktorý sa preroluje o 07.00 letného novozélandského času.

3 Dodatočná prirážka +/− 0,30 % sa uplatňuje pre menové páry pre mexické peso (MXN), ruský rubeľ (RUB), tureckú líru (TRY) a juhoafrický rand (ZAR).

4 Platí pre predvolenú metodológiu rolloveru.

5 Z pohľadu najlepšej realizácie sa sleduje trhová cena každej meny v relácii obchodovania s najlepšou priemernou likviditou. To znamená, že trhové ceny všetkých mien, s výnimkou SGD, HKD, CNH, THB, sa sledujú počas európskej relácie od 8.00 do 10.00 GMT. Pre SGD, HKD, CNH a THB sa trhové ceny sledujú o 14.00 hongkonského času.

6 Otváracia cena pozície je upravená o forwardovú cenu a úrok z financovania, pričom vyčíslený nerealizovaný zisk/strata sa uvádza v modulu Pozície.

Pozície FX kryptomien sa nevyrovnávajú fyzickými kryptomenami. Namiesto toho majú pozície FX kryptomien pohyblivý dátum splatnosti a všetky otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (17:00 východného času) sa v závislosti od fiat meny rolujú do najbližšieho obchodného dňa.

Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body Tom/Next a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).

 1. Swapové body Tom/Next
  Sadzbu financovania do druhého dňa, ktorá sa uplatňuje na pozície FX kryptomien, určuje viacero faktorov vrátane trhu s pôžičkami na kryptomeny, trhu s futures a všeobecných trhových podmienok. Swapové body Tom/Next sú odvodené od rozdielu úrokových sadzieb, a to medzi sadzbou financovania kryptomeny a úrokovou sadzbou meny fiat.

  Aktuálna uplatňovaná sadzba financovania FX kryptomien je 15 % p. a. pre dlhé pozície a 0 % pre krátke pozície plus/mínus prirážka úrokovej sadzby v závislosti od úrovne vášho účtu. To zodpovedá +/– 3,45 % (účet Classic), +/– 2,70 % (účet Platinum) a +/– 2,33 % (účet VIP). Konečná sadzba sa denne používa na úpravu otváracej ceny pozície.

  Ak miera financovania kryptomien pre dlhé pozície presiahne 15 % p. a. z dôvodu trhových podmienok, ako je vysoká volatilita, použije sa namiesto nej pohyblivá sadzba rovnajúca sa prevládajúcej trhovej sadzbe financovania. Konečná sadzba pozostávajúca zo sadzby financovania kryptomeny a vyššie uvedenej prirážky úrokovej sadzby sa používa na úpravu otváracej ceny pozície.
 2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
  Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.

  Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/– 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície.

Tom/Next a úrokové poplatky z financovania nájdete na obchodnej platforme v časti Účet> Ďalšie> Obchodné podmienky> Obchodné sadzby.

Rollovery pre jednotlivé pozície si môžete pozrieť na platforme v časti Účet > Historické reporty > Forexové rollovery.

Ak si chcete pozrieť historické swapové body pre páry FX kryptomien, kliknite tu.

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Raz denne pri rolloveru Tom/Next zverejňujeme swapové body, aby sme našim klientom poskytli úplnú transparentnosť.

Historické swapové body preskúmate kliknutím sem.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Niekoľkými krokmi si otvorte účet Saxo a získajte prístup ku všetkým triedam aktív


Upozornenie na riziká spojené s Forexom

Forex je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.