Forex cenník

Prečítajte si podrobnosti o našich špičkových Forex spreadoch a nízkych nákladoch na financovanie.

Ceny za realizáciu

Máme tri cenové úrovne. Čím viac obchodujete viac, tým menej platíte.
Prečítajte si viac o našich typoch účtov

InštrumentClassicPlatinumVIP
Inštrument

Vyskytla sa chyba

Kontaktujte nás, ak problém pretrváva

Uvedené ceny predstavujú orientačné minimálne spready a budú sa líšiť v závislosti od krajiny bydliska. Ak chcete zobraziť živé a historické spready, kliknite tu. Úplný prehľad presných cien je k dispozícii prostredníctvom trade ticketov v platforme.

Podrobnosti financovania

Forexový spotový trh slúži na okamžité obchodovanie s menami. Pojem „spot“ sa vzťahuje na štandardnú dohodu o zúčtovaní dva obchodné dni po dátume obchodu (známy ako T + 2)1. Napríklad obchod EUR-USD uskutočnený v pondelok sa vysporiada v stredu (ak v utorok alebo v stredu nie je štátny sviatok pre príslušné meny, v takom prípade sa obchod vysporiada v najbližší obchodný deň). Obdobie vysporiadania sa vzťahuje na čas, ktorý je vyhradený pre obe strany na splnenie obchodných povinností. V Saxo sa obchody s forexovými spotmi nevysporiadavajú. Namiesto toho sa otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (o 17.00 východoamerického času) prerolujú do najbližšieho obchodného dňa2.

Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body tom/next (forwardová cena) a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).

1. Swapové body tom/next (forwardová cena)
Úrokové sadzby pre kúpu a predaj každej meny sú odvodené od swapových bodov kótovaných pre banky Tier 1. K odvodeným úrokovým sadzbám sa pripočítajú prirážky špecifické pre klienta, ktoré sa potom použijú na výpočet swapových bodov pre každý menový pár. Tieto swapové body sa používajú na úpravu otváracej ceny pozícií,4 ktoré sa prerolujú do ďalšieho obchodného dňa2.

 CLASSICPLATINUMVIP
Swapové body Tom/Next (forwardová cena)
Sadzba prirážky/zrážky 3+/–0,65 %+/–0,55 %+/–0,45 %

2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce rollovery tom/next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.

Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/− 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.

Príklad: Nakúpite spot 100 000 EURUSD v pondelok, predáte spot 100 000 EURUSD v utorok.

DeňDátum vysporiadaniaPozíciaPopis
PondelokDnes (T)+100 000» Kúpa 100 000 EURUSD T + 2 o 12.00 GMT
UtorokT + 1−100 000» Predaj 100 000 EURUSD T + 2 o 03.30 GMT
» Otvorená pozícia (nákup) sa prerolovala z T + 2 do T + 3 o 10.00 GMT5
» Nerealizovaná strata/zisk dostupné v module pozícií od 10.00 GMT6
» Súbory na konci dňa sú k dispozícii od 10.00 GMT
StredaT + 2» Realizovaná strata/zisk dostupné v module pozícií od 00.00 GMT
» Report pre Forex rollover je k dispozícii od 04.00 GMT

1 Štandardná dohoda o vysporiadaní T + 2 sa uplatňuje na väčšinu menových párov; existujú však výnimky, napr. pár USDCAD, pri ktorom je bežná dĺžka zúčtovania deň po dátume obchodu (T + 1).

2 Štandard na globálnom trhu je, že sa dátum vysporiadanie preroluje o 17.00 EST, avšak existujú výnimky, napr. NZD, ktorý sa preroluje o 07.00 letného novozélandského času.

3 Dodatočná prirážka +/− 0,30 % sa uplatňuje pre menové páry pre mexické peso (MXN), ruský rubeľ (RUB), tureckú líru (TRY) a juhoafrický rand (ZAR).

4 Platí pre predvolenú metodológiu rolloveru.

5 Z pohľadu najlepšej realizácie sa sleduje trhová cena každej meny v relácii obchodovania s najlepšou priemernou likviditou. To znamená, že trhové ceny všetkých mien, s výnimkou SGD, HKD, CNH, THB, sa sledujú počas európskej relácie od 8.00 do 10.00 GMT. Pre SGD, HKD, CNH a THB sa trhové ceny sledujú o 14.00 hongkonského času.

6 Otváracia cena pozície je upravená o forwardovú cenu a úrok z financovania, pričom vyčíslený nerealizovaný zisk/strata sa uvádza v ukážke modulu pozícií.

Pozície FX kryptomien sa nevyrovnávajú fyzickými kryptomenami. Namiesto toho majú pozície FX kryptomien pohyblivý dátum splatnosti a všetky otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (17:00 východného času) sa v závislosti od fiat meny rolujú do najbližšieho obchodného dňa.

Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body Tom/Next a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).

 1. Swapové body Tom/Next
  Sadzbu financovania do druhého dňa, ktorá sa uplatňuje na pozície FX kryptomien, určuje viacero faktorov vrátane trhu s pôžičkami na kryptomeny, trhu s futures a všeobecných trhových podmienok. Swapové body Tom/Next sú odvodené od rozdielu úrokových sadzieb, a to medzi sadzbou financovania kryptomeny a úrokovou sadzbou meny fiat.

  Aktuálna uplatňovaná sadzba financovania FX kryptomien je 15 % p. a. pre dlhé pozície a 0 % pre krátke pozície plus/mínus prirážka úrokovej sadzby v závislosti od úrovne vášho účtu. To zodpovedá +/– 3,45 % (účet Classic), +/– 2,70 % (účet Platinum) a +/– 2,33 % (účet VIP). Konečná sadzba sa denne používa na úpravu otváracej ceny pozície.

  Ak miera financovania kryptomien pre dlhé pozície presiahne 15 % p. a. z dôvodu trhových podmienok, ako je vysoká volatilita, použije sa namiesto nej pohyblivá sadzba rovnajúca sa prevládajúcej trhovej sadzbe financovania. Konečná sadzba pozostávajúca zo sadzby financovania kryptomeny a vyššie uvedenej prirážky úrokovej sadzby sa používa na úpravu otváracej ceny pozície.
 2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
  Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce rollovery Tom/Next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.

  Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/– 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície.

Tom/Next a úrokové poplatky z financovania nájdete na obchodnej platforme v časti Účet> Ďalšie> Obchodné podmienky> Obchodné sadzby.

Rollovery pre jednotlivé pozície si môžete pozrieť na platforme v časti Účet > Historické reporty > Forexové rollovery.

Ak si chcete pozrieť historické swapové body pre páry FX kryptomien, kliknite tu.

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Raz denne pri rolloveru Tom/Next zverejňujeme swapové body, aby sme našim klientom poskytli úplnú transparentnosť.

Historické swapové body preskúmate kliknutím sem.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Niekoľkými krokmi si otvorte účet Saxo a získajte prístup ku všetkým triedam aktív


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.