Forex cenník

Prečítajte si podrobnosti o našich špičkových Forex spreadoch a nízkych nákladoch na financovanie.

Ceny za realizáciu

Máme tri cenové úrovne. Čím viac obchodujete viac, tým menej platíte.
Prečítajte si viac o našich typoch účtov

Swipe left or right for more
InštrumentClassicPlatinumVIP
EUR USD0,80,70,6
GBP USD1,00,80,7
EUR JPY1,11,00,9
USD JPY0,80,70,6
AUD USD0,50,50,4
XAU USD14,012,011,0
Živé a historické spreadyŽivé a historické spreadyŽivé a historické spready

Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené ceny sú zobrazené ako minimálne spready.

Podrobnosti financovania

Forexový spotový trh slúži na okamžité obchodovanie s menami. Pojem „spot“ sa vzťahuje na štandardnú dohodu o zúčtovaní dva obchodné dni po dátume obchodu (známy ako T + 2)1. Napríklad obchod EUR-USD uskutočnený v pondelok sa vysporiada v stredu (ak v utorok alebo v stredu nie je štátny sviatok pre príslušné meny, v takom prípade sa obchod vysporiada v najbližší obchodný deň). Obdobie vysporiadania sa vzťahuje na čas, ktorý je vyhradený obom stranám na splnenie obchodných povinností. V Saxo sa obchody s forexovými spotmi nevysporiadavajú. Namiesto toho sa otvorené pozície držané na konci obchodného dňa (o 17.00 východoamerického času) prerolujú do najbližšieho obchodného dňa2.

Rollover sa skladá z dvoch zložiek; swapové body tom/next (forwardová cena) a financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania).

1. Swapové body tom/next (forwardová cena)
Použité swapové body sa počítajú na základe trhových swapových cien od bánk Tier 1, plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/−0,45 % vypočítanej úrokovej sadzby tom/next. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.

2. Financovanie nerealizovaného zisku/straty (úrok z financovania)
Na každý nerealizovaný zisk/stratu pozícií, ktoré sa prerolujú z jedného dňa do druhého, sa vzťahuje úrokový kredit alebo debet. Nerealizovaný zisk/strata sa vypočíta ako rozdiel medzi otváracou cenou pozície (prípadne upravenou o predchádzajúce preklopenia tom/next) a spotovou cenou v čase uskutočnenia rolloveru.

Sadzba sa počíta na základe denných trhových jednodňových úrokových sadzieb plus/mínus prirážka zodpovedajúca +/− 2,00 %. Konečná sadzba sa používa na úpravu otváracej ceny pozície4.

Príklad: Nakúpite spot 100 000 EURUSD v pondelok, predáte spot 100 000 EURUSD v utorok.

DeňDátum vysporiadaniaPozíciaPopis
PondelokDnes (T)+100 000» Kúpa 100 000 EURUSD T + 2 o 12.00 GMT

 

UtorokT + 1−100 000» Predaj 100 000 EURUSD T + 2 o 03.30 GMT
» Otvorená pozícia (nákup) sa prerolovala z T + 2 do T + 3 o 10.00 GMT5
» Nerealizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 10.00 GMT6
» Súbory na konci dňa sú k dispozícii od 10.00 GMT
StredaT + 2» Realizovaná strata/zisk dostupné v modulu Pozície od 00.00 GMT
» Forex rollover report je k dispozícii od 04.00 GMT

1 Štandardná dohoda o vysporiadaní T + 2 sa uplatňuje na väčšinu menových párov; existujú však výnimky, napr. pár USDCAD, pri ktorom je bežná dĺžka zúčtovania deň po dátume obchodu (T + 1).

2 Štandard na globálnom trhu je, že sa dátum vysporiadanie preroluje o 17.00 EST, avšak existujú výnimky, napr. NZD, ktorý sa preroluje o 07.00 letného novozélandského času.

3 Dodatočná prirážka +/− 0,30 % sa uplatňuje pre menové páry pre mexické peso (MXN), ruský rubeľ (RUB), tureckú líru (TRY) a juhoafrický rand (ZAR).

4 Platí pre predvolenú metodológiu rolloveru.

5 Z pohľadu najlepšej realizácie sa sleduje trhová cena každej meny v relácii obchodovania s najlepšou priemernou likviditou. To znamená, že trhové ceny všetkých mien, s výnimkou SGD, HKD, CNH, THB, sa sledujú počas európskej relácie od 8.00 do 10.00 GMT. Pre SGD, HKD, CNH a THB sa trhové ceny sledujú o 14.00 hongkonského času.

6 Otváracia cena pozície je upravená o forwardovú cenu a úrok z financovania, pričom vyčíslený nerealizovaný zisk/strata sa uvádza v modulu Pozície.

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Raz denne pri rolloveru Tom/Next zverejňujeme swapové body, aby sme našim klientom poskytli úplnú transparentnosť.

Historické swapové body preskúmate kliknutím sem.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Otvorenie účtu trvá približne 5 minút

Upozornenie na riziká spojené s Forexom

Forex je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.