Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Equity Options Commissions

Account tier based commission

Swipe left or right for more
CURRENCYCommission ClassicCommission PlatinumCommission VIP
EUR
3.002.001.00
GBP
2.501.501.00
USD
3.002.001.25
CHF
4.003.001.00
HKD
30.0020.0010.00

All prices shown on this page are offered to new Saxo clients. Existing clients can access pricing information directly in the trading platform.

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable account tier.

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

Holding fees on long option positions (all maturities) will not be applied for the first 30 days – holding fees will only apply after 30 days of holding a position. The fee will be calculated daily based on the below schedule and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
<30 Days Holding the Positionn.a.
>30 Days Holding the Position1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

Upozornenie na riziká akciových opcií

risk-icon--red

Opcia je kategorizovaná ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.

Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené.

Opcie nesú v sebe riziko a nie sú vhodné pre všetkých investorov, pretože osobitné riziká súvisiace s obchodovaním s opciami môžu investorom spôsobiť náhle a výrazné straty.  Oprávnenie obchodovať s opciami podlieha posúdeniu a schváleniu zo strany Saxo Bank A/S. Pred nákupom alebo predajom opcie si investori musia prečítať informačný dokument Charakteristiky a riziká štandardizovaných opcií , v ktorom sú vysvetlené základné charakteristiky a riziká opcií obchodovaných na burze. 

Ďalšie riziká: Spready, straddles a ďalšie podobné špeciálne stratégie obchodovania s opciami môžu zahŕňať výrazné transakčné náklady vrátane viacnásobných provízií, ktoré môžu ovplyvniť potenciálny výnos. Ide o pokročilé opčné stratégie, ktoré často zahŕňajú väčšie a komplexnejšie riziká ako základné opčné obchodovanie.

Uplatnenie a priradenie opcií, najmä tzv. amerických opcií, môže viesť k významným stratám, predovšetkým ak je vypisovateľ opcie „nekrytý“. Opcie, ktoré exspirujú „v peniazoch“ (in-the-money) sa uplatnia automaticky, kým opcie „mimo peňazí“ (out-of-the-money) exprirujú bez uplatnenia. V niektorých prípadoch sa majitelia nakúpených OTM opcií môžu rozhodnúť pre ich uplatnenie, ak sú opcie veľmi blízko k dennej zúčtovacej cene podkladového aktíva, napr. „Pin Risk“.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme súbor dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientské zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.