Equity Options Commissions

Trade volume: Contracts per Month

CURRENCY0 - 1,0001,001 - 5,000*
EUR3.002.00
GBP2.501.50
USD3.002.00
CHF4.003.00
HKD30.0020.00

* Above 5,000 lots per month clients are encouraged to speak with their Account Manager to negotiate commission levels based on the volume they offer.

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable volume bracket. 

Updated 06 Jan 2017

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

Holding fees on long option positions (all maturities) will not be applied for the first 30 days – holding fees will only apply after 30 days of holding a position. The fee will be calculated daily based on the below schedule and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
<30 Days Holding the Positionn.a.
>30 Days Holding the Position1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

risk-icon--red

Opcia je kategorizovaná ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.

Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené.

Opcie nesú v sebe riziko a nie sú vhodné pre všetkých investorov, pretože osobitné riziká súvisiace s obchodovaním s opciami môžu investorom spôsobiť náhle a výrazné straty.  Oprávnenie obchodovať s opciami podlieha posúdeniu a schváleniu zo strany Saxo Bank A/S. Pred nákupom alebo predajom opcie si investori musia prečítať informačný dokument Charakteristiky a riziká štandardizovaných opcií , v ktorom sú vysvetlené základné charakteristiky a riziká opcií obchodovaných na burze. 

Ďalšie riziká: Spready, straddles a ďalšie podobné špeciálne stratégie obchodovania s opciami môžu zahŕňať výrazné transakčné náklady vrátane viacnásobných provízií, ktoré môžu ovplyvniť potenciálny výnos. Ide o pokročilé opčné stratégie, ktoré často zahŕňajú väčšie a komplexnejšie riziká ako základné opčné obchodovanie.

Uplatnenie a priradenie opcií, najmä tzv. amerických opcií, môže viesť k významným stratám, predovšetkým ak je vypisovateľ opcie „nekrytý“. Opcie, ktoré exspirujú „v peniazoch“ (in-the-money) sa uplatnia automaticky, kým opcie „mimo peňazí“ (out-of-the-money) exprirujú bez uplatnenia. V niektorých prípadoch sa majitelia nakúpených OTM opcií môžu rozhodnúť pre ich uplatnenie, ak sú opcie veľmi blízko k dennej zúčtovacej cene podkladového aktíva, napr. „Pin Risk“.