Zobraziť právne menu

Protection of retail client funds

Saxo Bank is a member of the Danish Guarantee Fund.


In the event that a Danish bank (including Saxo Bank) should suspend its payments or go into bankruptcy, client deposits are guaranteed by the Fund with up to EUR 100,000 for cash deposits. Cash deposits are calculated as the net free deposit after deduction of any debt to the bank.

As a general rule, securities will not be affected by the suspension of payment or compulsory winding-up and will be returned to the client. In the event that a Danish bank (including Saxo Bank) is unable to return securities held in safe-custody, administered or managed, the Guarantee Fund will cover with up to EUR 20,000 per client.

The Guarantee Fund

For further information on the Guarantee Fund and the coverage as well as an updated list of the Guarantee Fund Members, please click here.

Please note that your funds are protected under the Guarantee Fund whichever classification status you hold with Saxo Bank. 

Protection of Institutional client funds

Protection of cash in case of Saxo Bank’s Default:

Institutional clients are, due to their status as licensed financial institutions, not covered for cash in case of Saxo Bank’s default. Cash in this regard includes the netted value of derivative positions.

Protection of securities in case of Saxo Bank’s Default:

All securities held with Saxo Bank will be returned to the White Label Client if they are retrievable from Saxo Bank’s custodian.

That the securities are retrievable is ensured by the requirement of section 72 of the Danish Act on Financial Services, which imposes on Danish banks to ensure that, the client’s rights to their securities are at all times protected, also in case of a default.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.