Zobraziť právne menu

Odmietnutie zodpovednosti pre Inšpiráciu

Sentiment klientov:
Sentiment klientov uvádza percentuálny podiel medzi kupujúcimi a predávajúcimi pre dnešné najpopulárnejšie nástroje. 

Najvýznamnejšie pohyby na trhu:
V časti Najvýznamnejšie pohyby na trhu sa uvádzajú najvýznamnejšie pohyby na vybraných trhoch.

Obchodné signály:
Obchodné signály spoločnosti Autochartist ukazujú príležitosti z technickej analýzy spolu s ich vypočítanou pravdepodobnosťou. Modrá označuje stúpajúce a červená klesajúce trendy.

Pravdepodobnosť úspechu sa predpovedá na základe výkonnosti za posledných 6 mesiacov a zohľadňuje typ vzoru, nástroj a čas identifikácie. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti.

Populárne produkty:
Populárne produkty ukazujú dnešné najobchodovanejšie nástroje na vybraných burzách.

Ceny:
Všetky uvádzané ceny sú indikatívne. Údaje o trhu poskytuje spoločnosť Cboe a Saxo Bank a majú oneskorenie 15 až 30 minút. Otvorte si účet, s ktorým môžete mať prístup k ponukám produktov a prihlásiť sa na odber reálnych cien.

Tie informácie nepredstavujú žiadnu ponuku (alebo žiadosť o takúto ponuku) na nákup alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Vytvárajú sa výlučne na marketingové a/alebo informačné účely. Poskytnuté ceny sa mohli po prijatí informácií o cenách výrazne zmeniť, a to na základe konkrétnych okolností vrátane (nie však výlučne) trhových podmienok a technických problémov. Informácie o cenách by sa mali používať iba na informačné účely a ich cieľom nie je odporúčanie na investovanie alebo odpredanie konkrétnym spôsobom. Informácie o cenách sú historické a nemôžu slúžiť ako spoľahlivý ukazovateľ budúcich výnosov alebo trhových cien.

Saxo Bank A/S nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií spoločnosť Saxo Bank A/S nebrala do úvahy investičné ciele konkrétneho príjemcu, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu ani špecifické potreby či požiadavky. Nič tu uvedené nesmie by považované za odporúčanie pre akéhokoľvek príjemcu na investíciu alebo odpredaj určitým spôsobom. Spoločnosť Saxo Bank A/S nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že ktorýkoľvek príjemca utrpel stratu z obchodovania na základne domnelého odporúčania. Všetky investície so sebou nesú určité riziko a ich výsledkom môže byť ako zisk, tak aj strata. Najmä investície do pákových produktov, ako sú okrem iného cudzie meny, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom či poradcami, aby získali dobrú predstavu o možných rizikách a aby si, predtým než investujú, predajú alebo uzatvoria transakciu, overili, že je daný postup v ich situácii vhodný. Akákoľvek zmienka o prípadnom riziku nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné odhalenie rizík či ich vyčerpávajúci opis. 

Toto vylúčenie zodpovednosti podlieha úplnému vylúčeniu zodpovednosti Saxo Bank, ktoré je dostupné na tejto internetovej stránke.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.