Jak rozpoznat své emoční naladění Jak rozpoznat své emoční naladění Jak rozpoznat své emoční naladění

Jak rozpoznat své emoční naladění

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Summary:  Kromě pochopení důležitosti obchodní psychologie je důležité při investování identifikovat své emoce, osobnostní rysy a vzorce chování, které mohou ovlivňovat vaše celkové naladění.


Zde je 5 kroků, které vám usnadní identifikaci vlastního emočního naladění: 

1. krok: Rozpoznejte vlastní emoce, sklony a osobnostní rysy

Chcete-li rozpoznat případné negativní emoce nebo osobnostní rysy, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování, měli byste se při přihlášení k investiční platformě nejprve zamyslet, jak se cítíte. Máte pocit, že je toho na vás příliš? Hledáte akcie, kterým se dnes nejlépe daří, a odvozujete z toho jejich budoucnost bez řádné analýzy? Nebo se jen automaticky podíváte na cenu akcie, s níž jste v minulosti zaznamenali úspěch?

Sebeuvědomění a pohled do vlastního nitra hrají v obchodní psychologii klíčovou roli, a pokud si hned na počátku uvědomíte, z čeho dané emoce a sklony pramení, předejdete impulzivním rozhodnutím nebo jednání vyplývajícímu z frustrace. Je důležité identifikovat své silné stránky a využít je. Cítíte-li například klid a jistotu, avšak ne v přehnané míře, můžete toto rozpoložení využít při svém pobytu na trhu.

2. krok: Sestavte si investiční plán

Pro snížení rizika, že se na základě emocí budete na trhu chovat iracionálně, je také důležité stanovit si investiční plán. Můžete jej vypracovat ve spolupráci se svým makléřem nebo i sami. Kvalitní investiční plán bude zahrnovat exitovou strategii a připravené mentální „pomůcky“, jako je „tržní“ mantra, kterou si budete opakovat, abyste na začátku obchodování vyvážili své emoce. Pokud jde o exitovou strategii, jedním ze způsobů, jak opustit nepříznivě se vyvíjející investice, je implementace pokynů stop-loss. Pokyny stop-loss omezují rizika – jejich prostřednictvím dáte makléři instrukci k uzavření pozice při dosažení určité úrovně ztráty. Investiční plány by měly rovněž zahrnovat realistické cíle, pokud jde o zisk, a stanovovat poměr riziko/zisk a vstupní pravidla. 

3. krok: Pracujte na rozvíjení pozitivních osobnostních rysů

Určitě bude přínosné usilovat o potlačení negativních emocí a návyků. Umožní vám rozvíjet nové a pozitivnější návyky, jako je trpělivost a schopnost se adaptovat. Investiční plány představují jeden z nejlepších způsobů, jak podpořit trpělivost, protože pomáhají oddělit aktuální situaci od dlouhodobých finančních cílů. Trpělivost však také vyplývá z poznání, že volatilita trhu je normální a neosobní jev a že čas je na vaší straně. Pro vedení investičního plánu je ale také důležité naučit se větší adaptabilitě. Například pouhý fakt, že jste si stanovili plán, neznamená, že jej nemůžete nikdy revidovat nebo přizpůsobit novým trendům a vývoji trhu.

4. krok: Naučte se poznat vhodnou chvíli k odchodu

Základní dovedností každého investora nebo obchodníka je schopnost poznat, že je třeba přijmout ztráty a odejít. Prostý fakt, že jste zaznamenali ztrátu, neznamená, že jste selhali a že se musíte za každou cenu rychle vrhnout do jiné investice, abyste si část ztrát vykompenzovali. Investice někdy nevyjde a je důležité si rozebrat, proč k tomu došlo, a přizpůsobit svou obchodní strategii. Využijte ztrátu jako příležitost k prozkoumání jejích příčin a pak tyto poznatky využijte k lepšímu rozhodování v budoucnu. 

Obdobně by investoři měli vědět, kdy odejít po řadě vítězství. Štěstěna se vždy nakonec vyčerpá a jistě nechcete podstupovat zbytečná rizika nebo dát v sázku dosažený zisk jen proto, že pociťujete přehnanou jistotu a štěstí. K iracionálním rozhodnutím vás může přivést zlost, avšak stejný efekt může mít i pocit štěstí. 

5. krok: Vše si zapisujte

Lidé si vedou deníky, kde vyjadřují své emoce ve spojitosti s konkrétními životními událostmi. Můžete si také vést zápisník se záznamy o svých pocitech při konkrétních investicích. Dobře pak z těchto zápisků odvodíte, co jste udělali správně a kdy vás při rozhodování příliš ovlivnily emoce.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.