Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout? Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout? Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout?

Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout?

Mind Over Money key principles
Peter Siks

Shrnutí:  Pokud se nabízí příliš mnoho možností, je někdy snadné nedělat jednoduše nic, což však může vést ke ztrátám, z nichž bude těžké se znovu vzpamatovat.


Neustálá obava z nesprávného načasování přítomnosti na trhu může nejistým investorům bránit v dosažení jejich finanční cílů. Jako rozhodovací paralýza se označuje odkládání potřebných kroků kvůli neutuchajícího strachu vstoupit na trh, když se pohybuje příliš vysoko, nebo naopak prodávat, když je příliš nízko. 

Rozhodovací paralýza je v behaviorálních financích velmi častým jevem. Objevuje se u některých investorů, když se nabízí příliš mnoho možností nebo když na odpověď čeká příliš mnoho otázek. Způsobuje, že „zamrznou“ a nechají si uniknout příležitosti.  

Strategii není možné postavit na snaze správně načasovat přítomnost na trzích, a proto přinášíme několik tipů, jak snížit rizika, když vás fluktuace na trzích odrazuje od investování. 

1. tip: Prodejte část, avšak ne vše

Nejjednodušší způsob, jak snížit riziko vyplývající z volatility trhu, je „sedět na hotovosti“. Vhodným kompromisem může být prodej části investice, avšak ne celé. Pokud však aktiva prodáte, když je trh dole, nesklidíte odměnu, až trh zase vzroste. 

2. tip: Investujte defenzivněji

Dalším způsobem, jak snížit riziko u portfolia, je zvolit defenzivnější sektory. Před cyklickými sektory – jako jsou turismus, automobilový průmysl nebo mediální společnosti – dejte přednost méně cyklickým odvětvím, jako jsou potravinářství, veřejné služby a zdravotnictví. 

3. tip: Rozprostřete akcie do větší šíře

Dalším způsobem, jak snížit riziko, je diverzifikace držených akcií. Nevybírejte 2 či 3 jednotlivé tituly ve stejném sektoru. Investujte do různých tříd aktiv, mezi něž patří dluhopisy nebo komodity. Globálně diverzifikovaný dluhopisový ETF může zajišťovat kladný výnos i při poklesu trhů. U komodit se může rozhodnout pro index se širokou skladbou, který bude zahrnovat kovy a energie, jakož i měkké komodity, jako jsou obilniny a káva.

4. tip: Nastavte si příkazy stop-loss

U aktivně spravované části portfolia může být rozumné pracovat s pokyny stop-loss. Brání „vykrvácení“, tedy vyrušení kompletní návratnosti portfolia kvůli jednomu či dvěma chybným rozhodnutím. A pokud se rozhodnete pro pokyn trailing stop-loss, víte, že jde o „sledování“ růstu akcie z pevně stanovené vzdálenosti.  

Neuvažujte černobíle

Rozhodování na základě předpokladu budoucího vývoje, který je vždy nejistý, je a zůstává velmi obtížné.  Zkuste si připomínat, že nikdy nemůžete dosáhnout dokonalosti. Pokud se nyní rozhodnete pro úplný návrat k hotovosti a akciový trh následně vzroste o 10 %, budete pociťovat zklamání. Pokud podržíte investice v plném rozsahu a akciový trh se o 10 % propadne, pak budete rovněž pociťovat zklamání. Kromě toho platí, že nelze dosáhnout toho, aby se prodej vždy uskutečňoval, když jsou ceny na vrcholu, a nákup, když jsou ceny na dně. Takže to neočekávejte ani od sebe.

A konečně může být užitečné neuvažovat příliš černobíle. Pokud máte aktuálně vše v investicích a cítíte obavu, že se vám přítomnost na trhu nepodaří v době volatility dokonale načasovat, samozřejmě se můžete částečně vrátit k hotovosti. Pokud trh vzroste, bude zbytek vašeho portfolia stále na trhu, ale pokud dojde k poklesu, bude ztráta menší než při plné pozici. 

Závěr

S rozhodovací paralýzou se potýkají i ti nejlepší z nás, a to v různých situacích a při různých životních událostech. Je důležité umět tento konflikt v sobě rozpoznat a mít připraven plán dalšího postupu v případě, že kvůli volatilitě trhu znejistíte. Je zcela v pořádku se zastavit a pečlivě zvážit, jak chcete postupovat. Mějte však na paměti, že existuje spousta možností, jak vaše portfolio jako celek nebo jednotlivé akcie ochránit před potenciálním propadem.

Takže si své portfolio pečlivě projděte a popřemýšlejte o něm. Zvláště pokud máte pocit, že trh je momentálně (příliš?) vysoko. Jednou z možností je dát věcem volný průběh, ale mělo by to být vědomé rozhodnutí. 

Nejnovější informace z trhůMind Over Money key principles

Jak rozpoznat své emoční naladění


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.