Čo je diverzifikácia Čo je diverzifikácia Čo je diverzifikácia

Čo je diverzifikácia

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Založenie vašej vysnívanej spoločnosti

Batérie sú úžasný produkt. S batériami môžeme napájať elektrické zariadenia kdekoľvek na svete. Batérie typu AA sú zďaleka najobľúbenejšou veľkosťou batérií na svete, takže možno by ste mali založiť firmu, ktorá predáva len batérie typu AA. Batérie naskladané jedna vedľa druhej, od podlahy až po strop. Milióny batérií typu AA. Váš úspech by úplne závisel od dopytu po týchto batériách, ktorý by pravdepodobne klesal a stúpal viac, ako by ste si priali. Zrejme by ste sa rozhodli, že na stabilizáciu príjmov zo svojho podnikania potrebujete širšiu ponuku produktov. 

Investície fungujú rovnako


Nechcete vložiť 100 % svojho majetku do jedného aktíva. Investovanie len do jediného aktíva je príliš veľký hazard. Možno si zvolíte aktívum, ktoré bude najvýkonnejším aktívom všetkých čias. No je rovnako pravdepodobné, že sa vaša investícia môže skončiť výraznou stratou, ktorá vás pripraví o veľkú časť vášho majetku. Určiť budúcich víťazov a porazených je ťažšie, ako by ste si mysleli. Koncom 1990-tych rokov sa spoločnosť Enron Corporation obchodovala až za 90,56 USD, bola miláčikom Wall Street a časopis Fortune ju v rokoch 1996 až 2001 šesťkrát za sebou označil za Najinovatívnejšiu spoločnosť Ameriky. Ku koncu roka 2001 spoločnosť Enron zbankrotovala a úplne stratila hodnotu. Investori prišli o peniaze. Slabo diverzifikovaní investori, ktorí stavili veľkú časť svojho majetku na spoločnosť Enron, zaznamenali kolaps svojho čistého majetku.  

Hľadanie rovnováhy


Pokiaľ aktívum nie je bezrizikové, jeho hodnota bude stúpať aj klesať. Nie všetky aktíva sú rovnaké. Niektoré získajú či stratia viac ako iné. Niektoré porastú, kým ostatné klesajú. Keď sa tieto rozdiely spoja, rasty a poklesy vo vašom portfóliu sa vyvážia. Zvážte aktívum A a aktívum B. 

Pozri tabuľku – Vyrovnávacia sila diverzifikácie

Aktívum A stúpne o 50 %, keď aktívum B klesne o 25 %, a aktívum B sa zvýši o 40 %, keď aktívum A klesne o 35 %. Obe aktíva prechádzajú obdobím vysokých kladných aj záporných výnosov. No v rôznych momentoch. Portfólio, ktoré drží 50 % každého aktíva, má nižšie kladné výnosy, ale tiež nikdy nemá záporné výnosy. Vo všetkých troch prípadoch je priemerná aritmetická návratnosť 7,5 %. Je to iná jazda, ale vlastníci oboch aktív nepociťujú rasty ani poklesy až tak výrazne.  

Celok je lepší ako súčet častí

Pozrite sa na tabuľku znázorňujúcu rast o 100 USD vzhľadom na výnosy každého aktíva a kombinované portfólio 50/50. 

Pozri tabuľku – Rast o 100 USD

Aktívum A má najextrémnejšie nárasty aj poklesy, ktoré na konci 4. obdobia znamenajú, že hodnota investície 100 USD poklesne na 95,06 USD. Aktívum B porastie na 110,25 USD napriek tomu, že jeho kladné výnosy sú nižšie ako kladné výnosy aktíva A. Portfólio, ktoré na konci každého obdobia vyvažuje zloženie na 50 % aktíva A a 50 % aktíva B, narastie na 132,97 USD, čo je viac ako individuálna hodnota jednotlivých aktív. 

Riziko a návratnosť


Aktívum A má najvyššie riziko a najnižší výnos. Portfólio 50/50 má najnižšie riziko a najvyšší výnos. Vo všeobecnosti investori očakávajú, že držanie viac rizikového aktíva bude vykompenzované vyššími výnosmi, ale v tomto príklade to tak nie je. Čo sa deje? S portfóliom 50/50 ste dokázali diverzifikovať časť rizika držby oboch aktív samostatne. Vo všeobecnosti nemáte žiadnu kompenzáciu za prijatie rizika, ktoré môže byť diverzifikované. 

Výpočty sú na boku*

Vyrovnávacia sila diverzifikácie

Obdobie 1

Obdobie 2

Obdobie 3

Obdobie 4

Priemerný výnos

Aktívum A

50,0 %

–35,0 %

50,0 %

–35,0 %

7,5 %

Aktívum B

–25,0 %

40,0 %

–25,0 %

40,0 %

7,5 %

50/50

12,5 %

2,5 %

12,5 %

2,5 %

7,5 %

Rast o 100 USD

Obdobie 0

Obdobie 1

Obdobie 2

Obdobie 3

Obdobie 4

Aktívum A

100,00 USD

150,00 USD

97,50 USD

146,25 USD

95,06 USD

Aktívum B

100,00 USD

75,00 USD

105,00 USD

78,75 USD

110,25 USD

50/50

100,00 USD

112,50 USD

115,31 USD

129,73 USD

132,97 USD

*Snažíme sa, aby boli tieto články čo najzrozumiteľnejšie a obsahovali čo najmenej matematiky. No ak trocha matematiky uľahčí pochopenie článku, neváhame ju použiť.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.