Späť
Details Cookies
Slovenská republika
Dôležité informácie o maržových produktoch

CFD predstavujú komplexný nástroj a prinášajú riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku páky. Na 65 % účtov retailových investorov dochádza pri obchodovaní s CFD prostredníctvom tejto spoločnosti k finančným stratám. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD, FX či iné naše produkty fungujú, a či si môžete dovoliť také vysoké riziko straty peňazí.

Pravidlá používania súborov cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám ponúkla lepší zážitok z prehliadania tým, že umožní, optimalizuje a analyzuje činnosť stránok. Zároveň vám prostredníctvom týchto súborov ponúka prispôsobený reklamný obsah a umožňuje vám pripojiť sa k sociálnym médiám. Výberom možnosti Prijať všetko vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookie a súvisiacim spracovaním osobných údajov. Ak chcete spravovať svoje predvoľby súhlasu, vyberte možnosť Spravovať súhlas. Na stránke pravidiel používania súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť svoje predvoľby alebo odvolať svoj súhlas. Pozrite si naše pravidlá používania súborov cookiepravidlá ochrany osobných údajov.

Demystifikovanie nariadenia SFDR. Čo to je a ako môže pomôcť vašej investičnej stratégii ESG? Demystifikovanie nariadenia SFDR. Čo to je a ako môže pomôcť vašej investičnej stratégii ESG? Demystifikovanie nariadenia SFDR. Čo to je a ako môže pomôcť vašej investičnej stratégii ESG?

Demystifikovanie nariadenia SFDR. Čo to je a ako môže pomôcť vašej investičnej stratégii ESG?

VZDELÁVANIE 2 minutes to read

Európska únia prijala nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR), aby uľahčila investorom identifikáciu a porovnávanie udržateľných produktov, riešila greenwashing a smerovala kapitál do udržateľných investícií. 

Nariadenie SFDR nadobudlo účinnosť v marci 2021 a vzťahuje sa na alternatívne investičné fondy, podielové fondy a fondy ETF, riadené portfóliá a finančné poradenstvo. Cieľom nariadenia je poskytnúť investorom väčšiu transparentnosť a viac informácií, aby mohli lepšie posúdiť pravdivosť tvrdení správcov fondov o udržateľnosti. 

V krátkosti, nariadenie SFDR má pomôcť investorom prijímať informovanejšie rozhodnutia.

SFDR vyžaduje, aby správcovia aktív so sídlom v EÚ, ako aj správcovia aktív mimo EÚ, ktorí majú trhové fondy v EÚ, klasifikovali svoje fondy do jednej z troch kategórií: článok 9 (tmavozelené), článok 8 (svetlozelené) alebo článok 6 (nie zelené). 

Riziko ESG a ďalšie dôležité aspekty

Napriek rastúcej popularite čelí udržateľné investovanie (označované aj ako investovanie ESG) stále výzvam, najmä pokiaľ ide o zverejňovanie informácií. Keďže mnohé krajiny nevyžadujú, aby spoločnosti zverejňovali údaje ESG, mnohé fondy nemusia mať potrebné informácie o spoločnostiach na vykazovanie. Takže riziká, ktoré sa vyskytnú, aspoň na začiatku, spočívajú v tom, že zverejnenie informácií o fonde sa uskutoční na základe najlepšieho úsilia, a preto môže byť nerovnomerné a rôznorodé.

Keďže však fondy klasifikujú samotní správcovia aktív, existuje riziko, že niektorí ich neklasifikujú správne, čím zavádzajú investorov, a to najmä pri úvodnom uplatňovaní nových pravidiel.

Pokiaľ ide o výkonnosť ESG, podľa niektorých štúdií (SRI & Performance study od LFDE, Foundations of ESG Investing od autorov Giese, Lee, Melas, Nagy a Nishikawa) mali stratégie ESG v posledných rokoch tendenciu prekonávať výsledky stratégií bez zreteľa na ESG. Je však dôležité poznamenať, že keďže ESG je relatívne nový koncept s malo historickými údajmi, neodporúča sa vyvodzovať závery o výkonnosti ESG alebo zdroji tohto výkonu. 

Rastúci dopyt a záujem o investovanie ESG viedli k ohromujúcemu prílevu kapitálu do stratégií ESG, čo zase prispelo k zvýšeniu výnosov pre množstvo akcií spriaznených so stratégiami ESG. Existuje preto možnosť, že ak dopyt po investíciách do ESG klesne, mohla by utrpieť aj ich výkonnosť.

Ako nájsť inšpiráciu na investovanie so zreteľom na ESG

Môžete si pozrieť témy v článku 8 a článku 9, ktoré poskytujú zoznamy tmavozelených a svetlozelených fondov podľa nariadenia SFDR EÚ.

Pred samotným investovaním si nezabudnite pozrieť informácie o produkte dostupné na platforme a zvážte tiež svoje investičné ciele, toleranciu rizika aj časový horizont.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.