Forex FAQ

Poziom prowizjiWolumen w mln USD (średni miesięczny)Prowizja brutto na każdy milion USDZniżkaProwizja netto na każdy milion USD
Poziom 10–2550 USD0 USD50 USD
Poziom 225–10050 USD–10 USD40 USD
Poziom 3100–25050 USD–20 USD30 USD
Poziom 4250–50050 USD–25 USD25 USD
Poziom 5500–100050 USD–30 USD20 USD
Poziom 6> 100050 USD–33 USD17 USD

Plan zniżek opartych na wolumenie transakcji FX jest równie dobry dla klientów bez względu na wolumen transakcji — uwzględnia fakt, że wolumen ten bywa zmienny. Pobieramy standardową stawkę prowizji 50 USD od transakcji o łącznej wartości 1 mln USD z coraz większymi zniżkami przy większym skumulowanym wolumenie. Im większy wolumen transakcji, tym niższe ich koszty (prowizja).

Na przykład:

 • Jeśli przeprowadzisz transakcje na ponad 25 mln USD, otrzymasz zniżkę 20% (10 USD) na prowizji od transakcji o wolumenie do 100 mln USD.
 • Jeśli przeprowadzisz transakcje na ponad 100 mln USD, otrzymasz zniżkę 40% (20 USD) na prowizji od transakcji o wolumenie do 250 mln USD.
 • Jeśli przeprowadzisz transakcje na ponad 250 mln USD, otrzymasz zniżkę 50% (25 USD) na prowizji od transakcji o wolumenie do 500 mln USD.
 • Jeśli przeprowadzisz transakcje na ponad 500 mln USD, otrzymasz zniżkę 60% (30 USD) na prowizji od transakcji o wolumenie do 1 mld USD.
 • Jeśli przeprowadzisz transakcje na ponad 1 mld USD, otrzymasz zniżkę 66% (33 USD) na prowizji od transakcji o wolumenie powyżej 1 mld USD.

Oprócz mniejszych kosztów transakcji bez minimalnej prowizji miesięcznej możesz również skorzystać na niskich spreadach (nawet 0,1 pipsa) oraz atrakcyjnych cenach przy dużych transakcjach międzynarodowych. Jest to doskonale widoczne na przykładowych danych z narzędzia do wyświetlania historii spreadów:

Narzędzie do wyświetlania historii spreadów

Kliknij tutaj, aby zobaczyć historyczne minimalne i średnie spready dla różnych par walutowych oraz rozmiarów transakcji w planie zniżek opartych na wolumenie transakcji FX.

Wykonywanie zleceń
Saxo Bank ma ogólny obowiązek działać uczciwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta. W odniesieniu do wykonywania zleceń oznacza to, że musimy dokładać wszelkich starań, aby niezawodnie zapewniać klientom najlepsze wyniki przy realizacji ich zleceń lub przekazywaniu ich zleceń do wykonania stronom trzecim. Plan zniżek opartych na wolumenie transakcji FX jest całkowicie przejrzysty pod względem wykonywania zleceń, ponieważ teraz wszyscy klienci będą widzieć ten sam spread i te same ceny.

W Saxo Bank uważamy, że otwartość i przejrzystość w połączeniu z pełnym dopasowaniem interesów dostawców i klientów rzeczywiście umożliwiają wyróżnienie się spośród brokerów. O naszym zaangażowaniu w realizację tych wartości świadczy opublikowanie naszego oświadczenia o rozszerzonym ujawnianiu informacji oraz formalne przystąpienie do globalnego kodeksu w zakresie rynku walutowego — Saxo Bank uczestniczy we Wspólnym Stałym Komitecie ds. Rynku Walutowego pod auspicjami Banku Anglii (Bank of England’s FX Joint Standing Committee), odgrywając kluczową rolę w opracowaniu kodeksu.

Prowizja jest jednolita dla wszystkich par walutowych i nalicza się ją w USD według wolumenu transakcji w milionach USD (co jest równoważne naliczaniu jej np. w EUR według wolumenu transakcji w milionach EUR itd.). Na platformach Saxo prowizja jest widoczna w module zleceń oraz w potwierdzeniu transakcji w drugiej walucie (kwotowanej) i nalicza się ją w walucie rachunku z zastosowaniem przeważających stawek rynkowych w momencie realizacji transakcji (oraz dodawana jest prowizja za przewalutowanie). W przypadku rachunków w walucie innej niż druga waluta (kwotowana) stosowana jest standardowa prowizja za przewalutowanie.

Załóżmy na przykład, że ceny spot są następujące:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • Klient przeprowadza transakcję na 100 000 EURJPY na rachunku w USD, płacąc prowizję 50 USD od transakcji o łącznym wolumenie 1 mln USD (poziom 1)
 • 50 USD na 1 milion USD to odpowiednik 0,005%
 • 100 000 EUR × 130,0 = 13 000 000 JPY. 13 000 000 JPY × 0,005% = 650 JPY prowizji
 • 650 JPY / 110,0 = 5,91 USD prowizji
 • Przy przewalutowaniu kwot prowizji na walutę rachunku stosuje się standardowe opłaty za przewalutowanie.

Podczas przetwarzania poprzedniego dnia transakcyjnego obliczamy łączny wolumen transakcji od początku miesiąca, aby ustalić ewentualne zniżki prowizji od poszczególnych transakcji. Wolumen transakcji i poziom zniżek są obliczane według następującej metody:

A) Jeśli klient jest „nieaktywny” przez 3 lub więcej kolejnych miesięcy z ostatnich 5 miesięcy, prowizja zostanie naliczona na podstawie średniego wolumenu transakcji z 1 (lub 2) miesięcy.

Na przykład:

 • Bieżący miesiąc -1; obrót = 250 mln USD
 • Bieżący miesiąc -2; obrót = 190 mln USD
 • Bieżący miesiąc -3; obrót = 0 mln USD (brak transakcji w tym miesiącu)
 • Bieżący miesiąc -4; obrót = 0 mln USD (brak transakcji w tym miesiącu)
 • Bieżący miesiąc -5; obrót = 0 mln USD (brak transakcji w tym miesiącu)

Średni obrót = 220 mln USD ((250 + 190)/2). Klient zacznie następny miesiąc na poziomie 3.

B) Jeśli klient jest „aktywny” przez 3 lub więcej kolejnych miesięcy z ostatnich 5 miesięcy, prowizja zostanie naliczona na podstawie średniego wolumenu transakcji z ostatnich trzech aktywnych miesięcy.

Na przykład:

 • Bieżący miesiąc -1; obrót = 250 mln USD
 • Bieżący miesiąc -2; obrót = 190 mln USD
 • Bieżący miesiąc -3; obrót = 350 mln USD
 • Bieżący miesiąc -4; obrót = 300 mln USD
 • Bieżący miesiąc -5; obrót = 300 mln USD

Średni obrót = 263 mln USD ((250 + 190 + 350)/3). Klient zacznie następny miesiąc na poziomie 4.

Zniżka od prowizji zostanie zastosowana do każdej zakwalifikowanej transakcji na koniec dnia transakcyjnego, co oznacza, że będziesz korzystać z niższych kosztów transakcji gdy tylko zaczną Ci przysługiwać. W praktyce oznacza to, że płacisz 50 USD prowizji od transakcji na łączną kwotę 1 mln USD, ale na koniec dnia transakcyjnego system automatycznie zaksięguje na Twoim rachunku kwoty wynikające z ewentualnych przysługujących Ci zniżek od prowizji.

Na początku każdego nowego miesiąca obowiązuje prowizja obliczona na podstawie średniego wolumenu transakcji z ostatnich trzech miesięcy (jeśli to możliwe). Gdy tylko zakwalifikujesz się do wyższego poziomu zniżki, zacznie on być stosowany. Ewentualny wzrost prowizji (np. w razie spadku poziomu zniżek z 3 do 2)zaczyna obowiązywać dopiero z początkiem następnego miesiąca.

Tak. Minimalna prowizja wynosi 3 USD.

Załóżmy na przykład, że ceny spot są następujące:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • Klient przeprowadza transakcję na 10 000 EURJPY na rachunku w USD, płacąc prowizję 50 USD od transakcji o łącznym wolumenie 1 mln USD (poziom 1)
 • 50 USD na 1 milion USD to odpowiednik 0,005%
 • 100 000 EUR × 130,0 = 13 000 000 JPY. 13 000 000 JPY × 0,005% = 650 JPY prowizji
 • 65 JPY / 110,0 = 0,59 USD prowizji
 • Przy przewalutowaniu kwot prowizji na walutę rachunku stosuje się standardowe opłaty za przewalutowanie.

W tym przypadku proporcjonalna prowizja wynosiłaby 0,59 USD (mniej niż 3 USD), więc naliczana jest minimalna prowizja w kwocie 3 USD.

Wszystkie pary walutowe typu spot i forward są objęte planem i taką samą strukturą kosztów, w tym metale.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.