Forex – najczęściej zadawane pytania

Czym jest FX Volume Price Plan?

Jesteśmy przekonani, że każdy klient Saxo zasługuje na swobodę wyboru struktury cen, która jego zdaniem najlepiej odpowiada jego potrzebom. Co ważne, nie zmuszamy naszych klientów do płacenia prowizji. Po prostu dajemy im dodatkową możliwość wyboru, czy wolą dokonywać transakcji przy węższych, zmiennych spreadach z prowizją płatną po transakcji (FX Volume Price Plan), czy też przy spreadach zawierających całość prowizji, które zazwyczaj są nieco szersze, ale zasadniczo wykazują się większą spójnością (nie są stałe, ale częściej kształtują się na tym samym poziomie).

Jakie koszty transakcji poniosę w ramach planu FX Volume Price Plan?

Wybierasz ten model cenowy, który najlepiej odpowiada przewidywanemu miesięcznemu wolumenowi transakcji. Zostanie pobrana odpowiednia opłata z tytułu prowizji, obliczona odpowiednio w USD na milion USD dokonanej transakcji; opłata ta jest obliczona i jasno podana dla każdej transakcji. Opłata jest widoczna w potwierdzeniu transakcji, a także w monitorze otwartych pozycji.

Opłata z tytułu prowizji opiera się na równowartości w USD kwoty nominalnej dla każdej transakcji, wykazanej w module zleceń oraz w potwierdzeniu transakcji w drugiej walucie (kwotowanej) i jest przeliczana na kwotę w walucie rachunku z zastosowaniem przeważających stawek rynkowych w momencie realizacji transakcji. W przypadku rachunków denominowanych w walucie innej niż USD Saxo Bank (Saxo) użyje stawki z zamknięcia notowań ostatniego dnia roboczego miesiąca na potrzeby określenia, czy dany rachunek ma być obciążony minimalną prowizją.

Jakie są możliwości do wyboru w ramach FX Volume Price Plan?

Można wybrać wysokość prowizji, jakie chce się płacić (60 USD, 30 USD lub 20 USD na milion USD wartości transakcji) oraz do jakiego poziomu minimalnej opłaty z tytułu prowizji chcesz się zobowiązać, tak by uzyskać stawkę w Twojej opinii najbardziej odpowiednią. Trzy różne poziomy przedstawiono powyżej.

Jak oblicza się moje koszty z tytułu prowizji?

Wysokość prowizji jest konsekwentna dla WSZYSTKICH par walutowych, w tym XAU. To właśnie to wynika z faktu, że prowizję wyraża się jako kwotę w USD na milion USD wartości dokonanej transakcji (można też przyjąć płatności w EUR za milion EUR transakcji, itd.). Prowizja ta jest pobierana w walucie rachunku. Przykład prowizji: załóżmy, że cena spot dla pary EURUSD wynosi 1,10. Klient dokonuje transakcji na 100 000 EURJPY na swoim rachunku denominowanym w USD, gdzie wybrał, że będzie płacić 30 za milion. transakcja w milionach EUR = EUR 100 000 / 1 000 000 = 0,1. Prowizja w EUR = 0,1 EUR * 30 = 3,00 EUR. Prowizja w USD = 3,00 EUR * 1,10 = 3,30 USD. Przy przewalutowaniu kwot prowizji na walutę rachunku stosuje się standardowe opłaty za przewalutowanie.

Jeśli mój rachunek jest denominowany w walucie innej niż USD, jak stwierdzacie, czy spełnione są minimalne wymogi?

Aby obliczyć odpowiednią kwotę prowizji w USD, stosujemy kurs zamknięcia ostatniego dnia transakcyjnego w miesiącu.

Dlaczego nie każdy powinien decydować się na najniższą stawkę prowizji w wysokości 20 USD zamiast 60 USD za milion USD?

Najniższe stawki prowizji niekoniecznie są odpowiednie dla wszystkich klientów. Struktura cen bazująca na prowizji pozwala płacić niższe stawki prowizji od jednostki, ale do zapłaty dochodzą jeszcze minimalne miesięczne kwoty prowizji. Klient dokonujący transakcji wartych 8 mln USD miesięcznie będzie wolał płacić 60 USD za milion USD, gdyż daje to łączną miesięczną prowizję w wysokości 480 USD. I odwrotnie, gdyby ten klient zdecydował się płacić 30 USD za milion, wówczas łączna prowizja od wolumenu obrotów na poziomie 8 mln USD wyniosłaby 240 USD. Ponieważ jednak kwota 240 USD jest mniejsza niż miesięczna minimalna kwota 600 USD (kwalifikująca do poziomu 30 USD), na początku kolejnego miesiąca konieczne byłoby obciążenie rachunku klienta kwotą stanowiącą różnicę między tymi wartościami, tj. 360 USD (600 USD minus 240 USD).

Co się stanie, jeśli zechcę zmienić warunki cenowe w połowie miesiąca?
Możesz w dowolnym momencie zażądać zmiany wysokości prowizji (a także powiązanej z nią minimalnej miesięcznej opłaty z tytułu prowizji). Minimalne prowizje będą obliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których każda z tych minimalnych prowizji obowiązywała. Na tej podstawie zostanie stwierdzone, czy minimalny wymóg został spełniony w toku normalnej aktywności, czy też trzeba pobrać opłatę z tytułu uzupełnienia niedoboru na koniec miesiąca.

Jaka jest minimalna miesięczna kwota prowizji dla klientów, którzy otworzą rachunek w połowie miesiąca?

Minimalne prowizje dla klientów otwierających rachunek w połowie miesiąca będą obliczane proporcjonalnie. Na tej podstawie zostanie stwierdzone, czy minimalny wymóg został spełniony w toku normalnej aktywności, czy też trzeba pobrać opłatę z tytułu uzupełnienia niedoboru na koniec miesiąca.

Jakie spready będą mnie obowiązywać, jeśli wybiorę FX Volume Price Plan?

Przy wyborze „FX Volume Price Plan” spready wynoszą nawet 0,2 w parze EURUSD.  Cechą wyróżniającą schemat cenowy oparty na prowizji jest jedynie prowizja — 60 USD, 30 USD lub 20 USD.  Spready są takie same niezależnie od wybranego poziomu prowizji. Przy opcji „Spready zawierające całość prowizji” spready są zazwyczaj nieco szersze, ale zasadniczo wykazują się większą spójnością (nie są stałe, ale częściej kształtują się na tym samym poziomie).  Spready w ujęciu historycznym dla obu schematów ustalania cen można zobaczyć tutaj.

Czy spready różnią się w zależności od tego, czy wybiorę dokonywanie transakcji w oparciu o spready zawierające całość prowizji, czy też FX Volume Price Plan?

Tak. Saxo zachęca wszystkich klientów, by porównywali aktualne i historyczne spready walutowe, jak również analizowali minimalne miesięczne opłaty z tytułu prowizji, tak by każdy wybierał warunki cenowe najlepiej odpowiadające jego indywidualnym potrzebom.

Czy wszyscy nie woleliby raczej dokonywać transakcji przy węższych spreadach i płacić prowizję, niż stosować szersze spready zawierające całość prowizji?

Niekoniecznie. Wiemy, że wielu klientów ceni sobie spójność, jaką dają spready zawierające całość prowizji (np. spread w parze EURUSD może wynosić wtedy 2 pipsy przez 99% czasu). Rozumiemy jednak również, że klienci inwestujący bardziej aktywnie i obracający większymi kwotami mogą woleć ciągłe zmiany spreadów przy każdej zmianie ceny, co daje im możliwość wybrania momentu wejścia w transakcję/wyjścia z niej z większą precyzją.

Jestem już klientem Saxo. Czy mogę zmienić moje aktualne warunki cenowe, by przejść na FX Volume Price Plan?

Tak. Każdy klient ma taką możliwość. Jeśli chce zmienić warunki cenowe dla swojego konta, może skontaktować się z opiekunem rachunku lub wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klienta. Z przyjemnością pomoże on przeprowadzić tę zmianę.

Wybrałem poziom 30 USD na milion USD i już dokonałem transakcji na ponad 100 mln USD. Jest dopiero 13 dzień miesiąca, jak mogę skorzystać z obniżki wysokości prowizji z 30 USD do 20 USD?

Wysokość prowizji nie ulegnie zmianie automatycznie na podstawie wolumenu transakcji. Aby poprosić o zmianę wysokości prowizji (i odpowiednio wartości minimalnego miesięcznego zobowiązania), proszę skontaktować się z opiekunem rachunku lub wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klienta. Z przyjemnością pomoże on przeprowadzić tę zmianę.

Czy mogę płacić wyższą prowizję za transakcję przy niższym poziomie wymaganego miesięcznego minimum, jeśli będę inwestować mniej aktywnie?

Taką zmianę można wprowadzić w dowolnym momencie, jednak nie dzieje się to automatycznie. Minimalna miesięczna prowizja, którą klient wybiera, ma zastosowanie do czasu, aż poprosi on o zmianę. Aby poprosić o zmianę wysokości prowizji (i odpowiednio wartości minimalnego miesięcznego zobowiązania), proszę skontaktować się z opiekunem rachunku Saxo lub wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. obsługi klienta. Z przyjemnością pomoże on przeprowadzić tę zmianę.

Które pary walutowe są dostępne w ramach FX Volume Price Plan?

Zgodnie z warunkami cenowymi dla spreadów zawierających całość prowizji dostępne są wszystkie pary walutowe i dla wszystkich tych par obowiązuje ta sama struktura kosztów, również dla transakcji spot na metale. Prowizja nie jest wyższa, gdy dokonuje się transakcji w innych parach niż najpopularniejsze.

Czy występują jakieś różnice przy rolowaniu pozycji (Tom/Next) lub pod względem innych kosztów, jeśli dokonuję transakcji w ramach FX Volume Price Plan, w porównaniu ze spreadami zawierającymi całość prowizji?

Nie. Przy rolowaniu pozycji (Tom/Next) ceny są takie same, niezależnie od tego, czy klient wybiera spready zawierające całość prowizji, czy węższe spready w ramach FX Volume Price Plan, dostępne przy dodatkowych prowizjach opartych na wolumenie transakcji. Więcej informacji znajduje się w cenniku.

Czy opłaty administracyjne od mniejszych transakcji mają zastosowanie również w ramach FX Volume Price Plan?

Nie, w ramach FX Volume Price Plan nie pobiera się opłat administracyjnych od mniejszych transakcji, zostaną pobrane jedynie prowizje odpowiadające danemu schematowi.

 

 

Twoja przeglądarka nie może prawidłowo wyświetlić tej witryny.

Nasza witryna internetowa jest zoptymalizowana, aby działać w  przeglądarce z systemem iOS 9.x oraz na pulpicie z IE 10 lub nowszą wersją. Jeśli używasz starszego systemu lub przeglądarki, witryna może wyglądać dziwnie. Aby poprawić korzystanie z witryny, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki lub systemu.