Kiedy prawda jest dziwniejsza od fikcji: szokujące prognozy, które się sprawdziły Kiedy prawda jest dziwniejsza od fikcji: szokujące prognozy, które się sprawdziły Kiedy prawda jest dziwniejsza od fikcji: szokujące prognozy, które się sprawdziły

Kiedy prawda jest dziwniejsza od fikcji: szokujące prognozy, które się sprawdziły

Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Podsumowanie:  W corocznych szokujących prognozach Saxo Banku nie chodzi o sformułowanie prognoz prawdopodobnych, ale przede wszystkim takich, które będą zaskakujące. Mimo to niekiedy realne życie dogania prognozy i staje się tak bardzo szokujące, że przewidywania te okazują się prawdziwe. Przejrzeliśmy nasze archiwa, aby sprawdzić, które z dotychczasowych szokujących prognoz okazały się znacznie bliższe prawdy niż przewidywano.


Wyróżnienie w 2023 r.: pewien kraj do 2030 r. zakaże wszelkiej produkcji mięsa

Kiedy przegląda się zeszłoroczne prognozy, wyraźnie widać, że okazały się one bardziej szokujące niż poprawne. Największą popularnością cieszyła się prognoza autorstwa Charu Chanany, stratega rynkowego, według której jakiś kraj zadecyduje o wprowadzeniu zakazu wszelkiej produkcji mięsa do 2030 r. Tak się nie stało i nie da się nawet utrzymywać, że było to bliskie rzeczywistości. Jednak na szczeblu ponadnarodowym mięso, jako ważny element walki ze zmianami klimatu, stało się przedmiotem debaty podczas zorganizowanej przez ONZ w drugiej połowie roku konferencji COP28 poświęconej zmianom klimatu. W chwili pisania tego artykułu oczekuje się, że ONZ opublikuje plan dotyczący światowych systemów żywnościowych, koncentrując się na zmniejszeniu spożycia mięsa.

- Mimo iż żaden kraj nie zakazał produkcji mięsa, widoczny jest wzrost przekonania, że mięso (i jego spożycie) powinno znaleźć się w centrum debaty o zmianach klimatu. Wybór tematu, który okazuje się przyciągać uwagę i pójście o krok dalej niż w rzeczywistości, jest tak naprawdę istotą tego ćwiczenia - komentuje Chanana.

Szokująca prognoza na 2022 r.: Plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor

Wraz z nadchodzącym 2022 r. Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, pisał, że politycy odsuną cele klimatyczne na dalszy plan i będą wspierać inwestycje w paliwa kopalne, aby walczyć z inflacją i ryzykiem niepokojów społecznych, a równocześnie przemyśleć drogę do niskoemisyjnej przyszłości.

Ta nadrzędna prognoza się sprawdziła - niestety w efekcie nieprzewidzianej inwazji Rosji na Ukrainę.

- W listopadzie ubiegłego roku nie byliśmy w stanie przewidzieć, że świat galopuje w kierunku kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę Rosji w Ukrainie - mówi Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, tłumacząc, w jaki sposób doszedł do wniosku, że w 2022 r. paliwa kopalne ponownie zyskają na znaczeniu:  - Prognoza ta, będąca pokłosiem braku inwestycji i coraz pilniejszej potrzeby wsparcia gazu kosztem węgla, zasadniczo przewidywała bardziej przyjazne dla inwestorów środowisko w odniesieniu do (dotychczasowych) niechlubnych inwestycji w tzw. produkcję brudnej energii.  Działanie to wsparło decyzję UE o zaklasyfikowaniu gazu i energii jądrowej jako zielonych inwestycji – tłumaczy Hansen.

Szokująca prognoza na 2018 r.: Skoki zmienności po błyskawicznym krachu na rynkach akcji

- Nie mieliśmy do czynienia z jednorazowym spadkiem o 25%, jak miało to miejsce w 1987 r., a z dwoma dramatycznymi wydarzeniami w 2018 r., które potwierdziły nasze założenia - wskazuje Peter Garnry, dyrektor SaxoStrats.

Wyjaśnia, jak doszło do sformułowania tej prognozy: Wpadliśmy na pomysł dotyczący tej szokującej prognozy pod koniec 2017 r., ponieważ rok miał się zakończyć zaskakująco niską zmiennością, a bitcoin z poziomu nieco poniżej 1 000 USD pod koniec 2016 r. umocnił się do około 10 000 USD w listopadzie 2017 r. (cena bitcoina ostatecznie wzrosła do prawie 20 000 USD przed końcem roku). Wszyscy spekulowali na bitcoinie, a sprzedaż zmienności walut i akcji promowano jako łatwy, przewidywalny pieniądz. Przez to właśnie zaczęliśmy mieć dziwne przeczucie, że cała ta euforia i tego rodzaju pozycje mogą mieć dramatyczne skutki w sytuacji, gdy warunki choćby w najmniejszym stopniu ulegną zmianie.

Garnry twierdzi, że wzrost zmienności rozpoczął się w lutym i zakończył się w dramatyczny sposób w okresie świąt Bożego Narodzenia:  Tzw. Volmageddon w lutym 2018 r. niemal całkowicie zmiótł z rynku fundusze strategii krótkiej zmienności, w tym niektóre słynne fundusze notowane na giełdzie, ponieważ indeks VIX eksplodował z 13,64 do 50,30 w ciągu zaledwie dwóch sesji handlowych. Wydarzenie to zmieniło podejście do strategii krótkiej zmienności w kolejnych latach. Później, w 2018 r., rynek próbował przekazać Fed, że popełnia błąd polityczny, podwyższając stopy procentowe, ponieważ stan gospodarki ulegał pogorszeniu. Doprowadziło to do przeceny o 20% od szczytu w październiku do dna w ramach jednej sesji 26 grudnia 2018 r., przy czym najbardziej dramatyczne sesje handlowe miały miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia, gdy nastąpił spadek płynności. Te dramatyczne wydarzenia utorowały drogę szalonemu najazdowi byków w 2019 r., gdy inwestorzy ponownie zapomnieli o wszystkim, co dotyczy ryzyka.

Szokująca prognoza na 2017 r.: Ogromne zyski bitcoina i hossa kryptowalutowa

Kiedy kryptowaluty, w szczególności bitcoin, zaczęły przyciągać uwagę opinii publicznej, nasz zespół SaxoStrats przewidział, że ówczesna wiodąca waluta znacząco zyska na wartości. Uzasadnieniem były nadmierne wydatki administracji prezydenta Donalda Trumpa, powodujące wzrost i tak już wysokiego długu krajowego i gwałtowny wzrost inflacji. W połączeniu z faktem, iż świat chciał odejść od walut banków centralnych, bitcoin miałby się stać preferowaną alternatywą.  Szokująca prognoza okazała się aż nadto trafna: w szczytowym momencie w 2017 r. cena bitcoina osiągnęła niemal 20 tys. USD.

Jednak prognoza nie do końca poprawnie określiła okoliczności tego zdarzenia. Wynikało to nie tyle z makroekonomicznych zmian podczas ery Trumpa, a ze spekulacji wokół bitcoina, które napędzały jego początkowy skokowy wzrost. Biorąc jednak pod uwagę późniejsze wzrosty kryptowalut, w szczególności bitcoina w 2021 r., uzasadnienie przedstawione w szokującej prognozie na 2017 r. okazało się trafne.

Szokująca prognoza na 2015 r.:  brexit w 2017 r.

W szokujących prognozach na 2015 r. nasz zespół SaxoStrats pisał, że Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) zdobędzie 25% głosów w skali kraju w brytyjskich wyborach powszechnych 7 maja 2015 r., nieoczekiwanie stając się trzecią co do wielkości partią w parlamencie. UKIP miała stać się koalicjantem Partii Konserwatywnej Davida Camerona i ogłosić planowane referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE w 2017 r. W efekcie rentowności brytyjskich obligacji skarbowych miały gwałtownie wzrosnąć.

Nie do końca trafiliśmy z terminem, jednak prognoza dotycząca okoliczności okazała się całkiem trafna. - Mieliśmy bardzo silne przeczucie, że zjawisko „głosowania przeciwko” pojawi się zarówno podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak i ostatecznie podczas głosowania w sprawie brexitu - wspomina Steen Jakobsen, dyrektor ds. technologii informacyjnych w Saxo. - Do pewnego stopnia prawidłowo przewidzieliśmy „zerwanie umowy społecznej” - co oznaczało, że społeczeństwo jako takie nie odnosiło już korzyści z polityki pieniężnej, przez co luka dotycząca równości była coraz większa. 

- Termin okazał się przedwczesny, ale kontekst i rozumowanie były całkowicie poprawne. Nie było możliwe naprawienie rozłamu w Partii Konserwatywnej, a modus operandi polegający na traktowaniu elektoratu z góry był rażącym błędem, na którym oparliśmy naszą prognozę – tłumaczy Jakobsen.

Szokująca prognoza na 2013 r.: Korekta ceny złota do 1 200 USD za uncję 

- W momencie pisania, nasza prognoza zakładająca 1 200 USD sygnalizowała spadek ceny o jedną trzecią - mówi Ole S. Hansen, dyrektor ds. strategii rynków towarowych, który w 2013 r. sformułował pierwszą poprawną szokującą prognozę. 

Oto co miał do powiedzenia na ten temat: W 2013 r. cena złota uległa korekcie do 1 200 USD za uncję, a faktycznie zeszła poniżej tego poziomu, ponieważ inwestorzy coraz bardziej skupiali się na akcjach i dolarze. Głównym czynnikiem było pokonanie kluczowego wsparcia na poziomie 1 525 USD w kwietniu 2013 r. - ruch, który w naszym mniemaniu podwyższył ryzyko bessy, sprowadzającej cenę w dół w kierunku 1 100 USD – mówi Hansen.

Jak wypadną szokujące prognozy na 2024 r.?

Nie wszystkie przewidywania SaxoStrats się sprawdzają, można jednak mieć gwarancję, że będą one szokujące. Jeżeli chcecie poznać prognozy na 2024 r., wejdźcie na stronę Saxo 5 grudnia 2023 r. lub zarejestrujcie się, aby otrzymać e-mail z prognozami. 

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.