Prognozy Kwartalne Saxo na Q2 2019 : Europa — czy chadecja wytrzyma?

Prognozy Kwartalne Saxo na Q2 2019 : Europa — czy chadecja wytrzyma?

Po wyczerpaniu się dywidendy z utrzymania pokoju powiększa się luka między Europą a innymi porównywalnymi gospodarkami. Czy UE może odwrócić ten niekorzystny trend?

Europa bardzo zyskała na wzmożonym rozwoju globalizacji i multilateralizmu po upadku Muru Berlińskiego. Jednak w miarę słabnięcia wpływu tych czynników przy jednoczesnym utrzymującym się niskim wzroście gospodarczym i odradzaniu się nacjonalizmu kontynent może stać się wielkim przegranym. 

Europejskie wyceny nadal pozostają w tyle za swoimi amerykańskimi odpowiednikami, Niemcom grozi recesja i spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach wzmocni się pesymistyczna narracja.

Co jednak, jeśli to jedynie pogorszenie przed nadejściem lepszych czasów?

Prawdziwe zmiany w skali makro następują tylko po załamaniach i kryzysach. Rozwiązania mogą jednak zostać znalezione w wojowniczo nastawionych instytucjach UE, które niemal z pewnością podejmą działania w kierunku podyktowanym przez zwycięzców majowych wyborów parlamentarnych. Po dekadzie zerowych lub ujemnych stóp procentowych reakcja organów regulacyjnych musi nastąpić raczej prędzej niż później.

Europa ma wiele mocnych stron, które inwestorzy zbyt łatwo przeoczają. Jest doskonale przygotowana do czerpania korzyści z automatyzacji, sztucznej inteligencji i cyfryzacji, a jej rynek kapitałowy jest tani według wszelkich standardów. Ponadto nadal ma w uśrednieniu najlepszy na świecie system edukacyjny.

Pobierz Prognozy Kwartalne Saxo już teraz, aby poznać poglądy analityków SaxoStrats na temat przyszłości Europy.

Pobierz Prognozy Kwartalne Saxo już teraz i zapoznaj się z opiniami ekspertów #SaxoStrats w skali makro a także na temat akcji, walut, obligacji, towarów i więcej.