6 sposobów reakcji na obecną sytuację 6 sposobów reakcji na obecną sytuację 6 sposobów reakcji na obecną sytuację

6 sposobów reakcji na obecną sytuację

Saxo Group

6 sposobów reakcji na obecną sytuację

W czasach konfliktów, takich jak obecne, często zdarza się, że mają one znaczący wpływ na rynki finansowe. Obecna sytuacja jest bardzo trudna do przewidzenia, dlatego warto opracować zapewniającą poczucie spokoju strategię inwestycyjną, a następnie się jej trzymać. W tym kontekście przedstawiamy kilka pomysłów na to, co można zrobić, jeśli martwisz się o swój portfel.

 1. Pozostanie na rynku a odpowiedni timing

  W niespokojnych czasach naturalną reakcją jest rozważanie sprzedaży swoich aktywów i opuszczenie rynku. Ale w świecie finansów mówi się, że lepiej jest pozostawać na rynku przez długi czas, niż próbować go przechytrzyć. Chodzi o to, że bardzo trudno jest ustalić, kiedy najlepiej wejść na rynek, a kiedy go opuścić. Przegapienie dobrych dni jest zwykle droższe niż obecność na rynku w złym czasie. Inną opcją jest oczywiście zamienienie tylko części swojego portfela na środki pieniężne, co również może być sensownym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że inflacja jest wysoka, a stopy procentowe niskie, co oznacza spadek siły nabywczej z upływem czasu, jeśli oszczędności są przechowywane w środkach pieniężnych.

 2. Dywersyfikacja portfela

  Zawsze warto zróżnicować inwestycje, szczególnie w czasach konfliktów, kiedy ryzyko pogorszenia się sytuacji gospodarczej — zwłaszcza w Europie — jest wysokie. Dlatego warto przyjrzeć się dywersyfikacji w kontekście różnych klas aktywów, ale także regionów geograficznych i sektorów przemysłu. Dywersyfikując portfel, zmniejszasz ryzyko, że jedno globalne wydarzenie w ogromnym stopniu wpłynie na cały Twój portfel. Historia podpowiada nam również, że w dłuższej perspektywie dywersyfikacja nie przekłada się na znaczny spadek wyników.

 3. Warto rozważyć bezpieczną przystań w postaci obligacji skarbowych i walut

  W niespokojnych czasach sensowne może być zwrócenie się w stronę aktywów inwestycyjnych, na które to, co się dzieje, ma najmniejszy wpływ. Jeśli więc zdecydujesz się zdywersyfikować portfel, zainteresuj się obligacjami. Chociaż idea obligacji jest prosta, ustalenie, w co zainwestować, jest trudne ze względu na złożone tło makroekonomiczne. W takich czasach dywersyfikacja polega na rozproszeniu ryzyka. Niestabilny krajobraz sugeruje, że należy szukać długoterminowych obligacji skarbowych (co najmniej 7-letnich) z krajów takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy. Inną potencjalną bezpieczną przystanią są waluty, takie jak dolary amerykańskie, jeny japońskie czy franki szwajcarskie.

 4. Ochrona za pomocą surowców

  Surowce były gorącym tematem przez ostatni rok i w obecnej sytuacji stały się nim w jeszcze większym stopniu. Chociaż będziemy mieć do czynienia ze zmiennością w obrębie określonych surowców, takich jak np. ropa naftowa, szerokie indeksy surowcowe mogą stanowić zabezpieczenie przed skutkami zarówno konfliktu, jak i ograniczeń podaży, stóp procentowych i inflacji. Należy jednak zauważyć, że obecny krajobraz geopolityczny oznacza ryzyko i zmienność w obszarze niemal wszystkich surowców. Warto więc skupić się na jak najszerszych indeksach i nie lokować wszystkiego w jednym obszarze surowców, ponieważ mogłoby to stanowić większe ryzyko niż zabezpieczenie.

 5. Koncentracja na stabilnych akcjach i momentum

  Akcje defensywne, takie jak sektora opieki zdrowotnej, powinny być generalnie mniej narażone na negatywne skutki gospodarcze niż na przykład akcje cykliczne. Także tak zwane „mega caps”, czyli duże firmy, powinny lepiej znosić burzliwe czasy niż mniejsze firmy.

 6. Sektor obronny i związany z cyberbezpieczeństwem mogą przynieść zyski inwestorom gotowym na podjęcie ryzyka 
  W nadchodzącym czasie na rynku będzie dużo zmienności i turbulencji, ale inwestorzy skłonni do podejmowania ryzyka, szukający sektorów z potencjalnymi wzrostami, mogą oczekiwać, że akcje spółek z branży obronnej i cyberbezpieczeństwa będą sobie dobrze radzić w najbliższych tygodniach.

Z pozdrowieniami,
Philip Frijs
Manager ds. produktów dla Inwestorów


Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.