Šest způsobů, jak mohou investoři reagovat na aktuální situaci Šest způsobů, jak mohou investoři reagovat na aktuální situaci Šest způsobů, jak mohou investoři reagovat na aktuální situaci

Šest způsobů, jak mohou investoři reagovat na aktuální situaci

Obchodní inspirace

Saxo Group

Šest způsobů, jak mohou investoři reagovat na aktuální situaci

V časech konfliktů, jako je tento, bývá obvyklé, že dojde i k dopadu na finanční trhy. Obecně je v současné situaci velmi obtížné činit jakékoli predikce, takže je třeba si zvolit investiční strategii, která vám umožní klidný spánek, a pak se jí držet. Na základě těchto východisek zde přinášíme několik doporučení k dalšímu postupu, pokud máte obavy o své portfolio.

 1. Srovnání delšího setrvání na trhu a snahy vystihnout správný moment

  Úvaha o prodeji držených aktiv a opuštění trhu bývá v turbulentních časech přirozenou reakcí. Ve finančním světě se však říká, že je lepší na trhu strávit delší dobu než se snažit vystihnout nejlepší moment. Jinými slovy, pro kohokoli je velmi obtížné vystihnout okamžik, kdy na trh vstoupit a kdy z něj odejít. Promeškání příznivých dní je obvykle mnohem dražší než setrvání na trhu ve špatných časech. Alternativou je samozřejmě prosté převedení části portfolia na hotovost, což by také mohlo být dlouhodobé řešení. Je třeba si však uvědomit, že inflace je vysoká a úrokové sazby nízké, což znamená, že vaše kupní síla bude v případě hotovostních úspor časem klesat.

 2. Diverzifikujte své portfolio

  Investice je vhodné rozložit vždy, avšak zvláště v časech konfliktů, kdy je riziko nepříznivých dopadů na trhy – tentokrát obzvláště v Evropě – vysoké. Proto dává smysl zvážit diverzifikaci jak z hlediska různých tříd aktiv, tak i z pohledu zeměpisných oblastí a průmyslových sektorů. Diverzifikací portfolia snižujete riziko, že jedna globální událost bude mít masivní dopad na celé vaše portfolio. Historická data ukazují, že diverzifikace nemá významný negativní vliv na dlouhodobou výkonnost.

 3. Zvažte státní dluhopisy a měny coby bezpečný přístav

  V neklidných dobách může být vhodné upřednostnit investiční aktiva, u nichž je dopad aktuálních událostí nejméně pravděpodobný. Pokud se tedy rozhodnete diverzifikovat své portfolio, jednou z možností jsou dluhopisy. Přestože je idea dluhopisu v zásadě jednoduchá, rozhodnutí, do čeho peníze vložit, je obtížné kvůli složitému makroekonomickému pozadí. Cílem diverzifikace v dobách, jak je ta, kterou prožíváme, je rozložení rizika a současný volatilní svět nás vede k myšlence, že byste měli zvážit dlouhodobé státní dluhopisy (7leté a delší) ze zemí, jako jsou USA a Německo (Bund). Bezpečný přístav můžete také hledat v měnách, jako je americký dolar, japonský jen a švýcarský frank.

 4. Chraňte se komoditami

  Komodity byly v uplynulém roce žhavým tématem a v současné situaci jsou ještě dominantnější. Ačkoli u určitých komodit, jako je ropa, budeme svědky volatility, široké komoditní indexy by mohly fungovat jako ochranná hráz vůči probíhajícímu konfliktu i poklesům nabídky, úrokovým sazbám i inflaci. Je však důležité poznamenat, že z aktuální geopolitické mapy vyplývá přítomnost rizika a volatility téměř u všech komodit. Proto se zaměřte na co nejširší indexy, avšak nevkládejte všechna svá vajíčka do komoditního koše, jinak se z ochranné hráze promění na zdroj rizika.

 5. Zaměřte se na stabilní akcie a společnosti se silným tahem

  Defenzivní akcie, kupříkladu ze zdravotnictví, by měly být obecně méně zasaženy potížemi v ekonomice než například cyklické akcie. Bouři by také měly lépe odolat velké korporace, tzv. „mega caps“, než menší společnosti.

 6. Obrana a kyberbezpečnost by mohly přinést zisk těm, kdo jsou připraveni riskovat 
  V blízké době bude na trhu vládnout velká volatilita a turbulence, avšak pro investory ochotné riskovat, kteří hledají sektory s potenciálním růstem, by mohl mít určitou váhu argument, že by si v nadcházejících týdnech měly vést dobře akcie z obranného a kyberbezpečnostního sektoru.

Dávejte na sebe pozor
Philip Frijs
Komerční vlastník – investor


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.