Rok metali Rok metali Rok metali

Rok metali

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii rynku surowców

Podsumowanie:  Nowy rok może stać się czasem metali, ze szczególnym uwzględnieniem złota, srebra, platyny, miedzi i aluminium. W przypadku metali szlachetnych uważamy, że perspektywa niższych realnych rentowności i obniżenia kosztów utrzymywania pozycji nieoprocentowanych będzie wspierać popyt, zwłaszcza w przypadku produktów notowanych na giełdzie, w przypadku których inwestorzy przez ostatnie siedem kwartałów byli sprzedawcami netto. Metale przemysłowe mogą skorzystać na zakłóceniach w dostawach, uzupełnianiu zapasów w przemyśle w związku ze spadkiem kosztów finansowania oraz ciągłym wzroście popytu w Chinach, który zrównoważy słabość reszty świata. Będzie to napędzane między innymi przez zieloną transformację, która będzie nabierać tempa. W niektórych przypadkach zastępując popyt na miedź i aluminium ze strony tradycyjnych odbiorców końcowych, którzy mogą ucierpieć z powodu słabnących perspektyw gospodarczych w 2024 r.


Złoto i srebro skorzystają na niższych realnych rentownościach i kosztach finansowania

Po zaskakująco dobrych wynikach w 2023 r., w 2024 r. obserwujemy dalsze wzrosty cen. Zyski napędzane przez triadę: funduszy hedgingowych podążających za momentów, banków centralnych kontynuujących zakupy kruszcu w rekordowym tempie oraz odnowiony popyt ze strony inwestorów ETF, takich jak zarządzający aktywami – były one nieobecne przez prawie dwa lata w związku ze wzrostem realnych rentowności i zwiększonymi kosztami.

Biorąc pod uwagę, że amerykańska Rezerwa Federalna skłania się ku obniżkom stóp, widzimy, że obecna liczba oczekiwanych obniżek stóp procentowych jest uzasadniona miękkim lądowaniem, podczas gdy twarde lądowanie lub recesja wywołałyby jeszcze większą potrzebę obniżek stóp. Rekordowe zakupy przez banki centralne w ciągu ostatnich dwóch lat były głównym powodem, dla którego złoto zdołało wzrosnąć, pomimo gwałtownego wzrostu realnych rentowności, i dlaczego srebro ucierpiało bardziej w okresach korekty. Nie cieszyło się ono tym stałym, fundamentalnym popytem. W przypadku ETF-ów popyt prawdopodobnie powróci, a przy utrzymującym się popycie ze strony banków centralnych, potencjalnie wspieranym przez słabszego dolara, możemy być świadkami osiągnięcia przez złoto nowego rekordowego poziomu w wysokości $2300. Srebro może znaleźć dodatkowe wsparcie w postaci oczekiwanego rajdu miedzi i zaatakować maksimum z 2021 r. na poziomie $30, sygnalizując spadek stosunku złota do srebra poniżej 10-letniej średniej w okolicach wskaźnika 78,3.

W przypadku platyny połączenie w dużej mierze nieelastycznego popytu i ryzyka ograniczenia nieekonomicznej podaży może potencjalnie pogłębić deficyty i zaostrzyć warunki rynkowe. Zwiększyłoby to ożywienie w aktywach ETF z najniższego poziomu od czterech lat i, podobnie jak w przypadku srebra, stworzyłoby perspektywę, na to że platyna poradzi sobie lepiej niż złoto w przyszłym roku. Może to potencjalnie doprowadzić do zmniejszenia dyskonta o 250 dolarów w kierunku pięcioletniej średniej około $750 uncji.

Notowania miedzi i aluminium wspierane przez zakłócenia w dostawach i zieloną transformację

Sektor metali przemysłowych może również skorzystać na perspektywie niższych kosztów finansowania, co spowoduje długo oczekiwany w przemyśle okres uzupełniania zapasów z Chin do reszty świata. Miedź pozostaje naszym ulubionym metalem przemysłowym, ponieważ oczekuje się silnego popytu, co można było zaobserwować w Chinach w ubiegłym roku. To sprawiło, że akcje notowane na giełdzie zbliżyły się do wieloletniego minimum. Coraz częściej istnieje również ryzyko zakłóceń w dostawach i obniżenia produkcji.

Byliśmy świadkami poważnych zakłóceń w dostawach, szczególnie miedzi, tak zwanego króla zielonych metali ze względu na jej wielokrotne zastosowanie. Zakłócenia te zostały spowodowane wymuszonym przez rząd zamknięciem kopalni Cobra Panama obsługiwanej przez First Quantum. Inne firmy wydobywcze, takie jak Rio Tinto, Anglo American i Southern Copcop, notują spadki, głównie z powodu rosnących wyzwań w Peru i Chile. Ogólnie rzecz biorąc, prezentuje to obraz przemysłu wydobywczego, który zmaga się z rosnącymi kosztami, niższymi gatunkami rudy i rosnącą interwencją rządu.

Na razie, biorąc pod uwagę szerokie spektrum wyzwań, przed którymi staną spółki wydobywcze w nadchodzących latach, w których części wzrosły całkowite koszty produkcji, a tym samym ich wpłynęło to na ich rentowność, preferujemy bezpośrednią ekspozycję na metale bazowe, głównie za pośrednictwem ETF-ów.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.