Prognozy na I kwartał 2023 r.: „Modele przestały działać”

Prognozy na I kwartał 2023 r.: „Modele przestały działać”

Steen Jakobsen
Dyrektor generalny ds. inwestycji

Podsumowanie:  Modele są stosowane w świecie finansów we wszystkich obszarach. Co jednak zrobić, gdy te dotychczas stosowane już nie działają? Temu właśnie poświęcone są te prognozy kwartalne.

Streszczenie

We wstępie do prognoz na początek 2023 r. Steen Jakobsen, CIO Saxo Banku, twierdzi, że nasze modele ekonomiczne i założenia dotyczące tego, jak powinny funkcjonować cykle rynkowe, po prostu już nie działają. I tak powinno być, bo dlaczego w ogóle mielibyśmy chcieć wracać do „modelu”, w którym banki centralne angażują się w etycznie ryzykowne ratowanie zasiedziałego majątku, rentierów i ryzykantów, co powtarzało się w każdym cyklu, odkąd Greenspan, prezes Rezerwy Federalnej, wykupił LTCM w 1998 roku? Ta nowa era po pandemii i inwazji na Ukrainę przyniosła zupełnie nowy zestaw imperatywów wykraczających poza ratowanie i ponowne stymulowanie wzrostu cen instrumentów. Musimy przygotować się na dłuższy okres wyższej inflacji, w trakcie którego będziemy doświadczać przetasowań w łańcuchach dostaw i zwolnień pracowników oraz przekształcać systemy energetyczne tak, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i ograniczyć nasz wpływ na klimat. Nie oznacza on wyłącznie dołków dla wszystkich aktywów. Wręcz przeciwnie: na nowo przyniesie zwrot z produktywnych inwestycji i zapewni wszystkim lepszą przyszłość.

Powrót do produktywniejszego lokowania kapitału musi oznaczać większe inwestowanie w realny, fizyczny świat. Dalsze pompowanie pieniędzy w platformy cyfrowe przejmujące nadwyżki zysków poprzez monopolizację rynków i uwagi użytkowników nie pozwoli na realizację celów dotyczących łańcucha dostaw i dostępu do surowców. W tym kontekście Peter Garnry, nasz specjalista ds. strategii rynków akcji, zastanawia się, czy nie nadszedł kres dziesięcioleci słabej sytuacji na akcjach związanych z aktywami materialnymi i czy po dekadach nadmiernej finansjalizacji nastanie era gorszych wyników aktywów niematerialnych i prawnych. Omawia też obszary geograficzne, które wyglądają na najbardziej interesujące w miarę dywersyfikacji łańcuchów dostaw.

Christopher Dembik, specjalista ds. analiz makroekonomicznych, zauważa, że na szczęście nie ziściły się ​​najgorsze prognozy dla Europy dotyczące skutków odcięcia się UE od taniej rosyjskiej energii. Przed Europą stoją niebezpieczeństwa, ale i szanse. Kontynent zmierzy się z największymi wyzwaniami nowego światowego porządku, lecz to właśnie tu poczucie kryzysu najszybciej przyniesie potrzebne zmiany. Ponadto Europa skorzysta na tym, że Chiny, jej największy partner handlowy, ponownie rozkręcą w tym roku swoją gospodarkę. Redmond Wong, nasz specjalista ds. strategii rynku zajmujący się Wielkimi Chinami, przygląda się, gdzie leży największy potencjał w chińskich akcjach po tym, jak Państwo Środka dokonało najwyraźniej pełnego odwrotu od zerowej tolerancji wobec Covid oraz innych strategii niesprzyjającym sektorom nieruchomości i technologicznemu, które uznawano za znak rozpoznawczy rządów Xi Jinpinga. Charu Chanana, nasza specjalistka ds. strategii rynku w Singapurze, zwraca uwagę na resztę Azji, oceniając względną wartość kilku rynków na tym kontynencie. Twierdzi, że Indie i tradycyjni eksporterzy odniosą korzyści zarówno z odnowionego popytu ze strony Chin, jak i z inwestycji ze strony Państwa Środka oraz krajów OECD, które chcą wykorzystać potencjał dywersyfikacji produkcji i łańcucha dostaw.

Jeśli chodzi o rynki towarowe, Ole Hansen analizuje potencjał przedłużenia hossy na metalach przemysłowych, gdy Chiny, największy na świecie konsument surowców, wracają do życia po blokadach, a także w miarę pogłębiania się zależnych od metali inwestycji w zieloną energię. Koniec blokad w Chinach zwiększy również popyt na ropę naftową w stopniu największym od wielu lat, gdy intensywność podróży lotniczych w tym kraju wróci do normy. W kontekście podaży istotne będzie zarówno unikanie rosyjskiej ropy, jak i zakończenie ryzykownego, olbrzymiego opróżniania znacznej części amerykańskich rezerw strategicznych. Wartość złota może rosnąć wraz ze spadkiem kursu dolara amerykańskiego, ale także w związku z rosnącą liczbą krajów szukających alternatyw dla tej waluty w zakresie utrzymywania rezerw i na potrzeby prowadzenia handlu poza systemem dolarowym. Jessica Amir, specjalistka ds. strategii rynku w Australii, omawia, co Antypody mogą zaoferować jako potężny eksporter zasobów oraz wymienia tamtejsze firmy surowcowe zaangażowane w wiele obszarów, od łańcucha dostaw baterii do pojazdów elektrycznych, po rudę żelaza i złoto.

Wraz z powrotem wyraźnie dodatnich stóp procentowych po pozornie niekończących się latach ZIRP i NIRP, zwłaszcza w Europie, Peter Siks z naszego biura CIO zapowiada znacznie lepszy oczekiwany zwrot z tradycyjnie zbilansowanego portfela. Jest w tym pewna ironia, ponieważ w roku 2022 zanotowano najgorsze, odkąd sięgamy pamięcią, nominalne zwroty z tradycyjnie „zrównoważonych” portfeli akcji.

John Hardy, specjalista ds. strategii rynków walutowych, analizuje potencjał spadku dolara amerykańskiego w tym roku i prawdopodobieństwo znacznie silniejszego jena japońskiego w pierwszej jego połowie, głównie ze względu na status tej waluty jako podlegającej późnemu zaostrzeniu polityki banku centralnego w kontekście wychodzenia z kryzysu. Na koniec Mads Eberhardt, nasz analityk rynku kryptowalut, dostrzega ryzyko kolejnych wyzwań stojących przed kryptowalutami, zwłaszcza mniejszymi z nich, w obliczu rosnącego ryzyka spadku udziału detalicznego, niezależne od coraz lepszych perspektyw długoterminowych wynikających z pogłębiającego się zaangażowania instytucjalnego w ten obszar w nadchodzących latach.

Życzymy bezpiecznego i pomyślnego 2023 roku.  Jesteśmy głęboko przekonani, że rynki i światowa gospodarka wkraczają w nową erę. Ten okres przejściowy nie będzie łatwy, ale wszystkie ważne przemiany przynoszą ekscytujące nowe możliwości dla tych, którzy chcą odejść od starych założeń i przyglądać się temu, jak ich inwestycje i wysiłki przyczyniają się do kształtowania się nowego świata.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.