Výhled na 1. čtvrtletí 2023: Modely jsou rozbité

Výhled na 1. čtvrtletí 2023: Modely jsou rozbité

Steen Jakobsen
Ředitel investic

Shrnutí:  Modely jsou ve finančním světě všudypřítomné. Avšak co má člověk dělat, když používané modely přestanou fungovat? Přesně tím se zabývá tento Quarterly Outlook.

Shrnutí

V úvodním textu k tomuto výhledu na začátek roku 2023 tvrdí CIO společnosti Saxo, Steen Jakobsen, že naše ekonomické modely a předpoklady, jak by měly fungovat tržní cykly, jsou jednoduše v troskách. A je to tak i správně, protože proč bychom se měli chtít vracet k „modelu“, kdy se centrální banky zapojovaly do morálního hazardu a zachraňovaly aktuální držitele bohatství, rentiéry a hazardéry, tedy k modelu na bázi „propláchnutí a opakování“, jehož jsme byli svědky v každém cyklu od chvíle, kdy předseda Fedu Greenspan v roce 1998 zachránil fond LTCM? Tato nová éra, v níž jsme se ocitli po pandemii a po invazi na Ukrajinu, přinesla zcela novou sadu imperativů, které jdou nad rámec záchranných balíčků a přifukování cen aktiv. Tentokrát se musíme připravit na dopad vyšší inflace po delší dobu – současně se pracně snažíme o reshoring zásobovacích řetězců a obnovení redundance a transformujeme naše energetické systémy s cílem snížit závislost na fosilních palivech a omezit náš vliv na klima. Avšak nebude to pro všechna aktiva jen bolestivé. Právě naopak – přinese to osvěžující návrat k produktivním investicím a následně lepší budoucnost pro všechny.

Návrat k produktivnější alokaci kapitálu bude nutně znamenat investice do reálného, fyzického světa s cílem naplnit novou sadu imperativů v oblasti zásobovacích řetězců a přístupu ke zdrojům, nikoli nalévání peněz do digitálních platforem, které dosahují nadměrných zisků tím, že si monopolizují trhy a pozornost uživatelů. V této souvislosti se náš akciový stratég Peter Garnry zamýšlí nad tím, zda končí slabý výkon akcií spojených s hmotnými aktivy, který se protáhl na několik desetiletí, zatímco nehmotná a finanční aktiva si po dekádách nadměrné financializace tak dobře nepovedou. Rovněž zmiňuje geografické oblasti, které vypadají nejzajímavěji, jak se postupně diverzifikují dodavatelské řetězce.

Náš makroekonomický stratég Christopher Dembik konstatuje, že se naštěstí v Evropě nenaplnily nejhorší předpovědi možných důsledků odpojení EU od levných ruských energetických surovin. Před Evropou leží hrozby i příležitosti – v novém světovém rádu čelí největším výzvám, avšak vnímání krize v ní přinese potřebnou změnu nejrychleji. Navíc by Evropa měla profitovat z letošního znovuotevření svého největšího obchodního partnera, tedy Číny. Náš manažer tržních strategií pro Velkou Čínu, Redmond Wong, analyzuje, kde v čínských akciích leží největší potenciál poté, co tato země provedla prakticky úplnou otočku od své strategie nulového covidu a dalších politik, které drtily realitní a technologický sektor a byly považovány za úhelné kameny vládnutí Si Ťin-pchinga. Charu Chanana, naše manažerka tržních strategií v Singapuru, se zabývá zbytkem Asie a posuzuje relativní hodnotu několika tamějších trhů. Tvrdí, že Indie a také tradiční exportéři budou těžit z obnovené čínské poptávky, jakož i z investic ze strany Číny a zemí OECD, jejichž cílem je profitovat z produkce – a z potenciálu spočívajícím v diverzifikaci dodavatelských řetězců.

Pokud jde o komodity, Ole Hansen zkoumá potenciál prodloužení býčího trhu u průmyslových kovů, protože největší spotřebitel komodit na světě, Čína, se mocně vrací z lockdownů, a v neposlední řadě i díky tomu, že se prohlubují investice do zelených energií, které jsou náročné na kovy. Konec čínských covidových uzávěr také zvýší poptávku po ropě, a to nejvýrazněji za několik let, jak se v této zemi bude normalizovat úroveň letecké dopravy. Na straně nabídky bude mít velkou váhu vyloučení ruské ropy a konec riskantního odčerpávání velké části amerických strategických rezerv v masivním měřítku. Mohlo by se dařit zlatu vzhledem k poklesu USD, avšak také proto, že čím dál více zemí hledá alternativy k dolaru, aby mohly ukládat rezervy a obchodovat mimo systém USD. Naše manažerka tržních strategií v Austrálii, Jessica Amir, rozebírá, co může tato země nabídnout jakožto prvotřídní exportér zdrojů – australské společnosti zajišťující zdroje nalezneme ve všech odvětvích: od zapojení do zásobovacích řetězců pro baterie do elektromobilů po železnou rudu a zlato.

Peter Siks z našeho oddělení CIO ukazuje, jak po zdánlivě nekonečných letech s politikou ZIRP a NIRP, zvláště pak v Evropě, můžeme díky solidně pozitivním úrokovým sazbám očekávat mnohem lepší výnos u tradičně vyváženého portfolia. Je to to poněkud ironické, protože rok 2022 přinesl nejhorší nominální návratnost akciových a kapitálových portfolií s tradičním „vyvážením“ v moderních časech.

Stratég FX John Hardy se zabývá potenciálem pro pokles USD v tomto roce a pravděpodobností mnohem silnějšího japonského jenu v první polovině roku. Tento vývoj vyplývá především z pozdního příklonu JPY k utahování, které jiné centrální banky zahájily mnohem dříve, a z ukončení dosavadní politiky. A konečně, stratég pro kryptoměny, Mads Eberhardt, upozorňuje na riziko dalších výzev pro tyto měny, zvláště pak pro ty menší, protože hrozí, že bude dále klesat retailová účast na trhu. Avšak v dlouhodobějším horizontu jsou vyhlídky mnohem lepší, protože se v příštích letech bude v tomto prostoru prohlubovat zapojení institucí.

Přejeme Vám bezpečný a úspěšný rok 2023.  Jsme pevně přesvědčeni, že trhy a globální ekonomika vstupují do nové éry. Tento přechod nebude snadný, avšak všechny velké změny přinášejí i úžasné nové příležitosti pro ty, kdo jsou ochotni opustit zažitá schémata a zamyslet se nad tím, jak jejich investice a úsilí mohou přispět k novému světu, který se před nimi utváří.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.